đề kiểm tra 1 tiết hóa 10 chương 2 violet

Tìm lần Đề thi đua, Kiểm tra

Đề đánh giá 1 tiết chương 2 môn hóa 10

(Tài liệu không được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thị thu hiền
Ngày gửi: 21h:32' 07-11-2017
Dung lượng: 43.5 KB
Số lượt tải: 2390

CHƯƠNG 2:BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN – ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN

A. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Các thành phần được bố trí nhập bảng tuần trả ko tuân bám theo qui định này sau đây?
A. Các thành phần được bố trí theo hướng tăng dần dần của năng lượng điện phân tử nhân.
B. Các thành phần đem nằm trong số lớp electron được xếp vào một trong những mặt hàng.
C. Các thành phần đem nằm trong số electron hoá trị được xếp vào một trong những cột.
D. Các thành phần được bố trí theo hướng tăng dần dần lượng vẹn toàn tử.
Câu 2: Số trật tự dù thành phần ko cho tới biết
A. số electron ở lớp vỏ. B. số proton nhập phân tử nhân.
C. số nơtron nhập phân tử nhân. D. số hiệu vẹn toàn tử.
Câu 3: Chu kì là hội tụ những thành phần nhưng mà vẹn toàn tử của chính nó đem cùng:
A. số e B. số lớp e C. số e hoá trị D. số e phần bên ngoài cùng
Câu 4: Ntố X nằm trong CK 4. Vậy số lớp e của X là:
A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
Câu 5: Số thành phần ở chu kì 3 và 4 thứu tự là
A. 8 và 8. B. 8 và 18. C. 18 và 18. D. 18 và 32.
Câu 6: Số group (cả A và B) và số cột nhập bảng tuần trả thứu tự là
A. 8 và 8. B. 8 và 16. C. 16 và 16. D. 16 và 18.
Câu 7: Số trật tự của group A được xác lập bằng
A. số e đơn thân. C. số e của 2 phân lớp (n –1)dns
B. số e nằm trong phần bên ngoài cùng D. số e ghép song.
Câu 8: Cặp thành phần này tại đây đem đặc thù tương tự động nhau?
A. Na và K. B. K và Ca. C. Na và Mg. D. Mg và Al.
Câu 9: Nguyên tố ở chu kì 4, group VIB đem thông số kỹ thuật electron hoá trị là
A. 4s24p4 B. 4s24p4 C. 3d54s1 D. 3d44s2.
Câu 10: Những đặc thù này tại đây của đơn hóa học và vẹn toàn tử những thành phần biến hóa tuần trả theo hướng tăng dần dần của năng lượng điện phân tử nhân?
A. Nhiệt nhiệt độ chảy, sức nóng phỏng sôi. B. Tỉ khối.
C. Số lớp electron. D. Số electron phần bên ngoài nằm trong.
Câu 11: Trong một chu kì, cút kể từ trái khoáy sang trọng cần theo hướng tăng dần dần của năng lượng điện phân tử nhân
A. nửa đường kính vẹn toàn tử tăng dần dần. B. phỏng âm năng lượng điện tăng dần dần.
C. tính sắt kẽm kim loại tăng dần dần. D. hoá trị với H của phi kim tăng dần dần.
Câu 12: Cho những vẹn toàn tử Na; K; Mg. Thứ tự động tăng dần dần nửa đường kính của những vẹn toàn tử bên trên là
A. Na Mg K B. K Mg Na C. Mg Na K D. K Na Mg
Câu 13: Nhận quyết định này sau đó là đúng?
A. Trong một group A, nửa đường kính vẹn toàn tử tăng theo hướng tách phỏng âm năng lượng điện.
B. Trong một group A, tích điện ion hoá loại nhất thuyên giảm chiều tăng mức độ âm năng lượng điện.
C. Trong một chu kì, tính sắt kẽm kim loại tăng theo hướng tăng mức độ âm năng lượng điện.
D. Trong một chu kì nửa đường kính vẹn toàn tử thuyên giảm chiều tách phỏng âm năng lượng điện.
Câu 14: Oxit tối đa của một ntố R nằm trong group A đem dạng R2O5. Từ tê liệt suy ra
A. R đem hoá trị tối đa với oxi là 5.
B. công thức ăn ý hóa học khí của R với H đem dạng RH3.
C. R là 1 phi kim.
D. cả A, B, C đều trúng.
Câu 15: Nguyên tố X nằm trong chu kỳ luân hồi 3, group VI đem thông số kỹ thuật là:
A. 1s22s22p63s23p4 B. 1s22s22p63s23p2
C. 1s22s22p23s23d4 D. 1s22s22p63s23p6.
Câu 16: Nguyên tử của thành phần X đem tổng số electron ở phân lớp p vì chưng 7. Vị trí của X nhập bảng khối hệ thống tuần trả là:
A. STT 13; CK 3; group IIIA B. STT 12; CK 3; group IIA
C


Hãy demo nhiều lựa lựa chọn khác