de kiem tra trac nghiem giai tich 12 chuong 2 violet

Tìm thám thính Đề đua, Kiểm tra

trắc nghiệm chương II giải tích 12 full

Wait

(Tài liệu không được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Sĩ Đạt
Ngày gửi: 18h:52' 22-08-2017
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 1783

Xem thêm: yêu là sẽ bên nhau trọn đời chẳng bao giờ lìa xa nhau dù cho bao đổi thay

Xem thêm: học phí trường đại học kinh doanh và công nghệ hà nội

Số lượt thích: 1 người (Minh Anh)

BÀI TẬP CHƯƠNG 2 GIẢI TÍCH 12

I/ HÀM SỐ LUỸ THỪA VÀ CĂN THỨC
Câu1: Tính: K = , tớ được:
A. 12 B. 16 C. 18 D. 24
Câu2: Tính: K = , tớ đợc
A. 10 B. -10 C. 12 D. 15
Câu3: Tính: K = , tớ đợc
A. B. C. D.
Câu4: Tính: K = , tớ đợc
A. 90 B. 121 C. 120 D. 125
Câu5: Tính: K = , tớ đợc
A. 2 B. 3 C. -1 D. 4
Câu6: Cho a là một trong những dơng, biểu thức viết lách dới dạng luỹ quá với số nón hữu tỷ là:
A. B. C. D.
Câu7: Biểu thức aviết dới dạng luỹ quá với số nón hữu tỷ là:
A. B. C. D.
Câu8: Biểu thức (x > 0) viết lách dới dạng luỹ quá với số nón hữu tỷ là:
A. B. C. D.
Câu9: Cho f(x) = . Khi cơ f(0,09) bằng:
A. 0,1 B. 0,2 C. 0,3 D. 0,4
Câu10: Cho f(x) = . Khi cơ f bằng:
A. 1 B. C. D. 4
Câu11: Cho f(x) = . Khi cơ f(2,7) bằng:
A. 2,7 B. 3,7 C. 4,7 D. 5,7
Câu12: Tính: K = , tớ đợc:
A. 5 B. 6 C. 7 D. 8
Câu13: Trong những phương trình tại đây, phương trình này với nghiệm?
A. + 1 = 0 B. C. D.
Câu14: Mệnh đề này sau đấy là đúng?
A. B.
C. D.
Câu15: Chọn mệnh đề đích thị trong số mệnh đề sau:
A. B. C. D.
Câu16: Cho (( > ((. Kết luận này sau đấy là đúng?
A. ( ( B. ( > ( C. ( + ( = 0 D. (.( = 1
Câu17: Cho K = . biểu thức rút gọn gàng của K là:
A. x B. 2x C. x + 1 D. x - 1
Câu18: Rút gọn gàng biểu thức: , tớ đợc:
A. 9a2b B. -9a2b C. D. Kết trái khoáy không giống
Câu19: Rút gọn gàng biểu thức: , tớ đợc:
A. x4(x + 1) B. C. - D.
Câu20: Rút gọn gàng biểu thức: : , tớ đợc:
A. B. C. D.
Câu21: Biểu thức K = viết lách dới dạng luỹ quá với số nón hữu tỉ là:
A. B. C. D.
Câu22: Rút gọn gàng biểu thức K = tớ đợc:
A. x2 + 1 B. x2 + x + 1 C. x2 - x + 1 D. x2 - 1
Câu23: Nếu thì độ quý hiếm của ( là:
A. 3 B. 2 C. 1 D. 0
Câu24: Cho . Mệnh đề này sau đấy là đúng?
A. -3 ( 3 B. ( > 3 C. ( 3 D. ( ẻ R
Câu25: Trục căn thức ở khuôn biểu thức tớ đợc:
A. B. C. D.
Câu26: Rút gọn gàng biểu thức (a > 0), tớ đợc:
A. a B. 2a C. 3a D. 4a
Câu27: Rút gọn gàng biểu thức (b > 0), tớ đợc:
A. b


Hãy test nhiều lựa lựa chọn khác