đề kiểm tra vật lý 10 chương 2 có đáp ánVới 300 bài xích tập dượt trắc nghiệm Vật Lí 10 Chương 2 với đáp án sách mới nhất Kết nối học thức, Chân trời tạo ra, Cánh diều tương đối đầy đủ những cường độ nhận ra, thông hiểu, áp dụng sẽ hỗ trợ học viên ôn tập dượt trắc nghiệm Vật Lí 10 Chương 2. quý khách hàng nhập tên bài xích học hoặc Xem chi tiết nhằm theo đòi dõi nội dung bài viết.

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Chương 2 với đáp án Kết nối học thức, Chân trời tạo ra, Cánh diều

Quảng cáo

Bạn đang xem: đề kiểm tra vật lý 10 chương 2 có đáp án

 • (Kết nối tri thức) Trắc nghiệm Vật Lí 10 Chương 2: Động học

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Trắc nghiệm Vật Lí 10 Chương 2: Mô mô tả gửi động

  Xem chi tiết

 • (Cánh diều) Trắc nghiệm Vật Lí 10 Chủ đề 2: Lực và gửi động

  Xem chi tiết
Lưu trữ: Trắc nghiệm Vật Lí 10 Chương 2: Động lực học tập hóa học điểm (sách cũ)

Quảng cáo

 • 20 câu trắc nghiệm Tổng phù hợp và phân tách lực - Điều khiếu nại cân đối của hóa học điểm vô cùng hoặc với đáp án (phần 1)
 • 20 câu trắc nghiệm Tổng phù hợp và phân tách lực - Điều khiếu nại cân đối của hóa học điểm vô cùng hoặc với đáp án (phần 2)
 • 24 câu trắc nghiệm Ba quyết định luật Niu - Tơn vô cùng hoặc với đáp án (phần 1)
 • 24 câu trắc nghiệm Ba quyết định luật Niu - Tơn vô cùng hoặc với đáp án (phần 2)
 • 13 câu trắc nghiệm Lực thú vị - Định luật vạn vật thú vị vô cùng hoặc với đáp án
 • 15 câu trắc nghiệm Lực đàn hồi của lốc xoáy - Định luật húc vô cùng hoặc với đáp án
 • 18 câu trắc nghiệm Lực quỷ sát vô cùng hoặc với đáp án
 • 22 câu trắc nghiệm Lực hướng trọng tâm vô cùng hoặc với đáp án (phần 1)
 • 22 câu trắc nghiệm Lực hướng trọng tâm vô cùng hoặc với đáp án (phần 2)
 • 17 câu trắc nghiệm Bài toán về vận động ném ngang vô cùng hoặc với đáp án
 • 20 câu trắc nghiệm Ôn tập dượt Chương 2 vô cùng hoặc với đáp án (phần 1)
 • 20 câu trắc nghiệm Ôn tập dượt Chương 2 vô cùng hoặc với đáp án (phần 2)

Trắc nghiệm Tổng phù hợp và phân tách lực. Điều khiếu nại cân đối của hóa học điểm (có đáp án)

Câu 1: Khi nói về phép phân tích lực, phát biểu nào tại đây sai?

    A. Phân tích lực là thay cho thế một lực bằng nhì hoặc nhiều lực có tác dụng tương tự hệt như lực đó.

    B. Khi phân tích một lực thành nhì lực thành phần thì phải tuân theo đòi quy tắc hình bình hành.

    C. Khi phân tích một lực thành nhì lực thành phần thì nhì lực thành phần làm thành nhì cạnh của hình bình hành.

    D. Phân tích lực là phép thay cho thế các lực tác dụng đồng thời vào vật bằng một lực như các lực đó.

Chọn D.

Phân tích lực là thay cho thế một lực vày nhì hoặc nhiều lực có công dụng y như lực bại.

Các lực thay cho thế gọi là những lực bộ phận.

Để phân tách lực F trở thành nhì lực F1,F2 theo đòi nhì phương Ox, Oy tao kẻ kể từ ngọn của F hai tuyến phố trực tiếp tuy nhiên song với nhì phương, gửi gắm điếm với nhì phương chỉnh là ngọn của những véc tơ lực bộ phận.

Câu 2: Một chất điểm chịu tác dụng đồng thời của nhì lực thành phần có độ lớn F1 và F2 thì hợp lực F của chúng luôn luôn có độ lớn thỏa mãn hệ thức:

 trăng tròn câu trắc nghiệm Tổng phù hợp và phân tách lực - Điều khiếu nại cân đối của hóa học điểm vô cùng hoặc với đáp án (phần 1)

Chọn B.

 trăng tròn câu trắc nghiệm Tổng phù hợp và phân tách lực - Điều khiếu nại cân đối của hóa học điểm vô cùng hoặc với đáp án (phần 1)

Áp dụng công thức tính lối chéo cánh của hình bình hành tao có:

 trăng tròn câu trắc nghiệm Tổng phù hợp và phân tách lực - Điều khiếu nại cân đối của hóa học điểm vô cùng hoặc với đáp án (phần 1)

Câu 3:Hai lực đồng quy F1 và F2 hợp với nhau một góc α, hợp lực của nhì lực này có độ lớn là

 trăng tròn câu trắc nghiệm Tổng phù hợp và phân tách lực - Điều khiếu nại cân đối của hóa học điểm vô cùng hoặc với đáp án (phần 1)

Chọn D.

Áp dụng công thức tính lối chéo cánh của hình bình hành tao có:

Nếu: trăng tròn câu trắc nghiệm Tổng phù hợp và phân tách lực - Điều khiếu nại cân đối của hóa học điểm vô cùng hoặc với đáp án (phần 1)

Câu 4:Một chất điểm chuyển động dưới tác dụng của nhì lực có giá đồng quy F1 và F2 thì vectơ gia tốc của chất điểm

A. cùng phương, cùng chiều vs lực F2.

B. cùng phương, cùng chiều với lực F1.

C. cùng phương, cùng chiều với phương và chiều của hợp lực giữa F1 và F2.

D. cùng phương, ngược chiều với phương và chiều của hợp lực giữa F1 và F2.

Chọn C.

Một chất điểm chuyển động dưới tác dụng của nhì lực có giá đồng quy F1 và F2 tiếp tục vận động theo đòi phương và chiều của hiệp lực

Áp dụng quyết định luật II Newton tao có:

F = F1 + F2 = ma

Suy rời khỏi vectơ gia tốc của chất điểmcùng phương, cùng chiều với phương và chiều của hợp lực giữa F1 và F2.

Câu 5: Một chất điểm chịu tác dụng đồng thời của nhì lực thành phần vuông góc với nhau có độ lớn lần lượt là F1 = 15 N và F2. Biết hợp lực bên trên có độ lớn là 25 N. Giá trị của F2 là

    A. 10 N.

    B. trăng tròn N.

    C. 30 N.

    D. 40 N.

Chọn B.

 trăng tròn câu trắc nghiệm Tổng phù hợp và phân tách lực - Điều khiếu nại cân đối của hóa học điểm vô cùng hoặc với đáp án (phần 1)

Câu 6: Hai lực có giá đồng quy có độ lớn là 3 N là 4 N và có phương vuông góc với nhau. Hợp lực của nhì lực này có độ lớn là

    A. 7 N.

    B. 5 N.

    C. 1 N.

    D. 12 N.

Chọn B.

 trăng tròn câu trắc nghiệm Tổng phù hợp và phân tách lực - Điều khiếu nại cân đối của hóa học điểm vô cùng hoặc với đáp án (phần 1)

Câu 7:Hai lực có giá đồng quy có độ lớn F1 = F2 = 10 N, có (F1, F2) = 60°. Hợp lực của nhì lực này có độ lớn là

    A. 17,3 N.

    B. trăng tròn N.

    C. 14,1 N.

    D. 10 N.

Chọn A.

 trăng tròn câu trắc nghiệm Tổng phù hợp và phân tách lực - Điều khiếu nại cân đối của hóa học điểm vô cùng hoặc với đáp án (phần 1)

Câu 8: Hai lực có giá đồng quy có độ lớn 7 N và 13 N. Độ lớn hợp lực của nhì lực này ko thể có giá trị nào sau đây?

    A. 7 N.

    B. 13 N.

    C. trăng tròn N.

    D. 22 N.

Chọn D.

Hợp lực của nhì lực đồng quy luôn luôn có tính rộng lớn thỏa mãn:

|F1 – F2| ≤ F ≤ F1 + F2 => 6 N ≤ F ≤ trăng tròn N.

Suy rời khỏi F ko thể là 22 N

Câu 9: Một chất điểm chịu tác dụng của nhì lực thành phần có độ lớn 6 N là 8 N. Biết hợp lực của nhì lực này có giá trị 10 N, góc tạo bởi nhì lực này là

    A. 90o.

    B. 30o.

    C. 45o.

    D. 60o.

Chọn A.

 trăng tròn câu trắc nghiệm Tổng phù hợp và phân tách lực - Điều khiếu nại cân đối của hóa học điểm vô cùng hoặc với đáp án (phần 1)

Câu 10:Một chất điểm chịu tác dụng của phụ thân lực đồng phẳng, đồng quy có cùng độ lớn 15 N. Biết góc tạo bởi các lực (F1, F2) = (F2, F3) = 60°. Hợp lực của phụ thân lực này có độ lớn là

    A. 30 N.

    B. trăng tròn N.

    C. 15 N.

    D. 45 N.

Chọn A.

Hợp lực: F = F1 + F2 + F3 = (F_13 ) + F2

 trăng tròn câu trắc nghiệm Tổng phù hợp và phân tách lực - Điều khiếu nại cân đối của hóa học điểm vô cùng hoặc với đáp án (phần 1)

Theo quy tắc hình bình hành và kết hợp với điều kiện phụ thân lực F1, F2, F3 có độ lớn bằng nhau.

=> Hình bình hành thành hình thoi nên hợp lực của F1 và F3 cùng phương, cùng chiều với lực F2 nên độ lớn hợp lực của phụ thân lực bên trên là:

 trăng tròn câu trắc nghiệm Tổng phù hợp và phân tách lực - Điều khiếu nại cân đối của hóa học điểm vô cùng hoặc với đáp án (phần 1)

Trắc nghiệm Ba quyết định luật Niu-tơn (có đáp án)

Câu 1: Theo định luật I Niu-tơn thì

    A. với mỗi lực tác dụng luôn luôn có một phản lực trực đối với nó.

    B. một vật sẽ giữ vẹn toàn trạng thái đứng yên ổn hoặc chuyển động thẳng đều nếu nó ko chịu tác dụng của bất kì lực nào khác

    C. một vật ko thể chuyển động được nếu hợp lực tác dụng lên nó bằng 0.

    D. mọi vật đang được chuyển động đều có xu hướng dừng lại vì thế quán tính.

Chọn B.

Định luật I Niu-tơn

Xem thêm: the media should include more stories which report good news

Nếu một vật ko chịu đựng ứng dụng của lực này hoặc chịu đựng ứng dụng của những lực với hiệp lực vày ko, thì vật đang được đứng yên ổn tiếp tục nối tiếp đứng yên ổn, đang được vận động tiếp tục nối tiếp vận động trực tiếp đều.

Câu 2: Theo định luật II Niu-tơn thì lực và phản lực

    A. là cặp lực cân nặng bằng.

    B. là cặp lực có cùng điểm để.

    C. là cặp lực cùng phương, cùng chiều và cùng độ lớn.

    D. là cặp lực xuất hiện và thiếu đi đồng thời.

Chọn D.

Định luật III Niu-tơn:

Trong từng tình huống, Khi vật A ứng dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng ứng dụng lại vật A một lực. Hai lực này nằm trong giá chỉ, nằm trong sự cân đối, tuy nhiên ngược hướng.

 24 câu trắc nghiệm Ba quyết định luật Niu - Tơn vô cùng hoặc với đáp án (phần 1)

Lực và phản lực

Một nhập nhì lực tương tác gọi là lực ứng dụng, lực bại gọi là phản lực.

- Lực và phản lực luôn luôn xuất hiện nay (hoặc tổn thất đi) đôi khi.

- Lực và phản lực nằm trong giá chỉ, nằm trong sự cân đối, tuy nhiên ngược hướng. Hai lực với Điểm lưu ý vì vậy gọi là nhì lực trực đối.

- Lực và phản lực ko cân đối nhau vì như thế bọn chúng bịa nhập nhì vật không giống nhau.

Câu 3: Vật nào tại đây chuyển động theo đòi quán tính?

    A. Vật chuyển động tròn đều.

    B. Vật chuyển động bên trên quỹ đạo thẳng.

    C. Vật chuyển động thẳng đều.

    D. Vật chuyển động rơi tự vì thế.

Chọn C.

Vật chuyển động thẳng đều tức là vận tốc a = 0, hiệp lực ứng dụng lên vật vày 0. Vật vận động vì vậy theo đòi quyết định luật 1 Niu-tơn thì vận động vì vậy gọi là vận động theo đòi quán tính chủ quan.

Câu 4: Khi nói về một vật chịu tác dụng của lực, phát biểu nào tại đây đúng?

    A. Khi ko có lực tác dụng, vật ko thể chuyển động.

    B. Khi ngừng tác dụng lực lên vật, vật này sẽ dừng lại.

    C. Gia tốc của vật luôn luôn cùng chiều với chiều của lực tác dụng.

    D. Khi có tác dụng lực lên vật, vận tốc của vật tăng.

Chọn C.

Định luật II Niu-tơn

Gia tốc của một vật nằm trong phía với lực ứng dụng lên vật. Độ rộng lớn của vận tốc tỉ trọng thuận với sự cân đối của lực và tỉ trọng nghịch tặc với lượng của vật.

 24 câu trắc nghiệm Ba quyết định luật Niu - Tơn vô cùng hoặc với đáp án (phần 1)

Câu 5: Một lực có độ lớn 4 N tác dụng lên vật có khối lượng 0,8 kilogam đang được đứng yên ổn. Bỏ qua chuyện quỷ sát và các lực cản. Gia tốc của vật bằng

    A. 32 m/s2.

    B. 0,005 m/s2.

    C. 3,2 m/s2.

    D. 5 m/s2.

Chọn D.

Gia tốc của vật bằng:

 24 câu trắc nghiệm Ba quyết định luật Niu - Tơn vô cùng hoặc với đáp án (phần 1)

Câu 6: Một quả bóng có khối lượng 500 g đang được nằm yên ổn bên trên mặt đất thì bị một mong chờ thủ đá bằng một lực 250 N. Bỏ qua chuyện mọi quỷ sát. Gia tốc mà quả bóng thu được là

    A. 2 m/s2.

    B. 0,002 m/s2.

    C. 0,5 m/s2.

    D. 500 m/s2.

Chọn D.

Gia tốc mà quả bóng thu được là:

 24 câu trắc nghiệm Ba quyết định luật Niu - Tơn vô cùng hoặc với đáp án (phần 1)

Câu 7: Lần lượt tác dụng có độ lớn F1 và F2 lên một vật khối lượng m, vật thu được gia tốc có độ lớn lần lượt là a1 và a2. Biết 3F1 = 2F2. Bỏ qua chuyện mọi quỷ sát. Tỉ số a2/a1 là

    A. 3/2.

    B. 2/3.

    C. 3.

    D. 1/3.

Chọn A.

Áp dụng quyết định luật II Niu-tơn tao được:

F1 = m.a2; F2 = m.a2

 24 câu trắc nghiệm Ba quyết định luật Niu - Tơn vô cùng hoặc với đáp án (phần 1)

Câu 8: Một ôtô với lượng 1 tấn đang được vận động với v = 54km/h thì tắt máy, hãm phanh, vận động lờ lững dần dần đều. tường sự cân đối lực hãm 3000N. Xác quyết định quãng lối xe cộ lên đường được cho tới Khi tạm dừng.

    A. 18,75 m.

    B. 486 m.

    C. 0,486 m.

    D. 37,5 m.

Chọn D

Chọn chiều + là chiều vận động, gốc thời hạn khi chính thức hãm phanh.

 24 câu trắc nghiệm Ba quyết định luật Niu - Tơn vô cùng hoặc với đáp án (phần 1)

Câu 9: Một lực có độ lớn 2 N tác dụng vào một vật có khối lượng 1 kilogam lúc đầu đứng yên ổn. Quãng đường mà vật lên đường được nhập khoảng thời gian dối 2s là

    A. 2 m.

    B. 0,5 m.

    C. 4 m.

    D. 1 m.

Chọn C

Áp dụng quyết định luật II Niu-tơn tao được: a = F/m = 2 m/s2

=> Quãng đường mà vật lên đường được nhập khoảng thời gian dối 2s là:

 24 câu trắc nghiệm Ba quyết định luật Niu - Tơn vô cùng hoặc với đáp án (phần 1)

Câu 10: Một quả bóng khối lượng 200 g cất cánh với vận tốc 90 km/h đến đập vuông góc vào tường rồi bật trở lại theo đòi phương cũ với vận tốc 54 km/h. Thời gian dối đụng chạm chạm giữa bóng và tường là 0,05s. Độ lớn lực của tường tác dụng lên quả bóng là

    A. 120 N.

    B. 210 N.

    C. 200 N.

    D. 160 N.

Chọn D.

Ban đầu bóng với vận tốc: v0 = 90 km/h = 25 m/s.

Sau đụng chạm đụng chạm, bóng với vận tốc: v = 54 km/h = 15 m/s.

Chọn chiều (+) cùng chiều chuyển động bật rời khỏi của quả bóng.

Định luật III Niu-tơn:

 24 câu trắc nghiệm Ba quyết định luật Niu - Tơn vô cùng hoặc với đáp án (phần 1)

Xem tăng những Bài tập dượt & Câu căn vặn trắc nghiệm Vật Lí lớp 10 với đáp án hoặc khác:

 • Chương 1: Động học tập hóa học điểm
 • Chương 3: Cân vày và vận động của vật rắn
 • Chương 4: Các quyết định luật bảo toàn
 • Chương 5: Chất khí
 • Chương 6: Thương hiệu của sức nóng động lực học
 • Chương 7: Chất rắn, hóa học lỏng. Sự gửi thể

Đã với câu nói. giải bài xích tập dượt lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua giành riêng cho nghề giáo và gia sư giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài xích tập dượt lớp 10 sách mới nhất những môn học