để rửa sạch lọ đã đựng anilin người ta dùng

Câu hỏi:

04/07/2019 53,150

A. dung dịch NaOH và nước

Bạn đang xem: để rửa sạch lọ đã đựng anilin người ta dùng

B. dung dịch HCl và nước

Đáp án chủ yếu xác

C. dung dịch amoniac và nước

D. dung dịch NaCl và nước

Đáp án B.

Anilin ko tan nội địa, dễ dàng dính vào trở thành lọ, cho tới dd HCl vô anilin, phản xạ tạo nên muối hạt tan nội địa à bị cọ trôi tự nước.

C6H5NH2 + HCl à C6H5NH3Cl.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hợp hóa học nào là tiếp sau đây sở hữu tính bazơ yếu hèn nhất?

A. Anilin

B. Metylamin

C. Đimetylamin

D. Amoniac

Câu 2:

Nguyên nhân tạo ra tính bazơ của amin là:

A. Do phân tử amin bị phân cực mạnh.

B. Do amin tan nhiều vô H2O.

C. Do vẹn toàn tử N có tính âm năng lượng điện rộng lớn nên cặp e công cộng của vẹn toàn tử N và H bị bú mớm về phía N.

D. Do vẹn toàn tử N còn cặp eletron tự tại nên phân tử amin rất có thể nhận proton.

Câu 3:

Dãy bao gồm những hóa học đều thực hiện giấy tờ quỳ tím độ ẩm trả lịch sự blue color là:

A. Amoni clorua, metyl amin, natri hidroxit.

Xem thêm: lợi ích và tác hại của facebook bằng tiếng anh

B. Metyl amin, amoniac, natri axetat.

C. Anilin, metyl amin, amoniac.

D. Anilin, amoniac, natri hidroxit.

Câu 4:

Có 3 hóa hóa học sau đây: Etylamin, phenylamin và amoniac. Thứ tự động tăng dần dần lực bazơ được bố trí bám theo dãy:

A. Amoniac < etylamin < phenylamin.

B. Etylamin < amoniac < phenylamin.

C. Phenylamin < amoniac < etylamin.

D. Phenylamin < etylamin < amoniac.

Câu 5:

Hợp hóa học ứng dụng với nước brom tạo nên kết tủa white là

A. Anđehit axetic

B. Glucozơ

C. Alanin

D. Anilin

Câu 6:

Chất nào tại đây là amin no, đơn chức, mạch hở?

A. CH3N

B. CH5N

C. C3H7N

Xem thêm: bài tập thì quá khứ tiếp diễn với when và while

D. C6H7N