đề thi đại học môn toán khối d năm 2012

Sau khi thi đua môn Văn vô buổi sớm, chiều ni những sỹ tử khối D tiếp tục thi đua môn Toán. MATHVN update Đề thi đua Đại học tập MÔN TOÁN khối D 2012 và đáp...

Bạn đang xem: đề thi đại học môn toán khối d năm 2012

de thi đua mon toan khoi d 2012, dap an

Sau khi thi đua môn Văn vô buổi sớm, chiều ni những sỹ tử khối D tiếp tục thi đua môn Toán. MATHVN update Đề thi đua Đại học tập MÔN TOÁN khối D 2012 và đáp án cụ thể ở đây: Download

1. ĐÁP ÁN Đề thi đua Đại học tập MÔN TOÁN khối D thời điểm năm 2012 đầu tiên của Bộ:


2. Đề thi đua Đại học tập MÔN TOÁN khối D thời điểm năm 2012 đầu tiên của Bộ:


TẢI cả hai tệp tin trên: DOWNLOAD TOAN D 2012


Hướng dẫn giải và đáp số (ngay sau buổi thi)

Câu 1b. (Tìm m)
Hướng dẫn: Điều khiếu nại để sở hữu nhì đặc biệt trị là $\Delta >0 \Leftrightarrow |m|>\frac{1}{2}$.
Dùng tấp tểnh lí Viet nhằm thế vô biểu thức vô đề tao được phương trình bậc nhì $-3m^2+2m=0$. Giải đi ra $m=0$ (loại) và $m=\frac{2}{3}$.
Đáp số: $m=\frac{2}{3}$.
Câu 2. (Lượng giác)
Hướng dẫn: $\cos3x+\sin3x-\sin x+\cos x=\sqrt{2}\cos2x$
$\Leftrightarrow 2\cos2x\sin x+2\cos2x\cos x=\sqrt{2}\cos2x$
$\Leftrightarrow 2\cos2x(\sin x+\cos x-\frac{\sqrt{2}}{2})=0$
$\Leftrightarrow \cos2x =0; \sin(x+\frac{\pi}{4})=\frac{1}{2}.$
Các chúng ta nghiệm:
$\begin{array}{l}
x = \frac{\pi }{4} + k\frac{\pi}{2}\\
x = -\frac{\pi}{12} + k2\pi\\
x = \frac{7\pi}{12} + k2\pi,k \in \mathbb{Z}.
\end{array}$
(Họ thứ nhất rất có thể viết: $x = \pm \frac{\pi }{4} + k\pi$).
Câu 3. (Hệ phương trình)
Hướng dẫn: Hệ tương tự $\begin{cases} xy+x-2=0\\ (x^2-y)(2x-y+1)=0\end{cases}$
Các nghiệm:
$(x=1,y=1),(x=\frac{-1-\sqrt{5}}{2},y=-\sqrt{5}), (x=\frac{-1+\sqrt{5}}{2},y=\sqrt{5})$
Câu 4. (Tích phân)
Hướng dẫn: Tích phân từng phần
Đáp số: $\frac{1}{4}+\frac{\pi^2}{32}$.
Câu 5. (Khoảng cách)
Đáp số: $h = \dfrac{a}{{\sqrt 6 }}$
Câu 6. (Giá trị nhỏ nhất)
Đáp số: $A_{min}= \dfrac{{17 - 5\sqrt 5 }}{4}$
Câu 7a.

Đáp số: $A(-3; 1), B(1; -3), C(3; -1), D(-1; 3)$.
Câu 8a.
Phương trình mặt mày cầu $(S) : (x – 2)^2 + (y – 1)^2 + (z – 3)^2 = 25$.
Câu 9a.
Đáp số: $\left| w \right| = \sqrt {16 + 9} = 5$.
---
Câu 7b.
Có hai tuyến đường tròn: $(x + 1)2 + (y – 1)2 = 2$ và $(x + 3)2 + (y + 3)2 = 10$.
Câu 8b.
Có nhì điểm thỏa yêu thương cầu: $M (1; -1; 0)$ hoặc $M(\frac{7}{3}; - \frac{5}{3};\frac{2}{3})$.
Câu 9b.
Đáp số: $z = -1 – 2i$, $z = -2 – i$.

Xem thêm: giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước tiếng anh

* Trên đó là đáp số và sơ lược giải. Đáp án đầu tiên của Sở đang được đem ở đầu trang.

HOT! Tải đề thi đua đáp án cả 3 môn trong một file: DOWNLOAD

Xem: Đáp Án Môn TIẾNG ANH Khối D 2012 những MÃ ĐỀ / Đáp án môn Văn khối D thời điểm năm 2012

Xem thêm: ví dụ về quyền bất khả xâm phạm về thân thể