đề thi học sinh giỏi lớp 4 môn toán có đáp án

3 đề ôn ganh đua học viên xuất sắc Toán lớp 4

Bộ đề ganh đua học viên xuất sắc Toán lớp 4 sở hữu đáp án tất nhiên là tư liệu được VnDoc thuế tầm, tinh lọc kể từ những cỗ đề ganh đua học viên xuất sắc hoặc chung những em học viên ôn tập luyện, nâng lên kĩ năng giải những dạng Toán. Sau trên đây mời mọc quý thầy cô với mọi em học viên xem thêm và vận chuyển về.

Bạn đang xem: đề thi học sinh giỏi lớp 4 môn toán có đáp án

Đề ganh đua học viên xuất sắc Toán lớp 4 - Đề số 1

Câu 1: (2 điểm) Tính nhanh chóng tổng sau:

Bộ đề ganh đua học viên xuất sắc Toán lớp 4

Câu 2: (2 điểm)

Tìm toàn bộ những số sở hữu 3 chữ số sao cho tới nếu như đem từng số cùng theo với 543 thì được số sở hữu 3 chữ số tương đương nhau?

Câu 3: (2 điểm) Tìm những phân số to hơn 1/5 và không giống với số ngẫu nhiên, hiểu được nếu như lấy hình mẫu số nhân với 2 và lấy tử số cùng theo với 2 thì độ quý hiếm phân số ko thay cho đổi?

Câu 4: (2 điểm) Linh mua sắm 4 tập luyện giấy tờ và 3 quyển vở không còn 5400 đồng. Dương mua sắm 7 tập luyện giấy tờ và 6 quyển vở nằm trong loại không còn 9900 đồng. Tính giá chỉ chi phí một tập luyện giấy tờ và một quyển vở?

Câu 5: (2 điểm) Một mái ấm gia đình sở hữu 2 người con cái và một thửa khu đất hình chữ nhật sở hữu chiều rộng lớn 20m, chiều nhiều năm vội vàng gấp đôi chiều rộng lớn. Nay phân chia thửa khu đất cơ trở nên nhì hình chữ nhật nhỏ sở hữu tỉ số diện tích S là 2/3 nhằm cho những người con cái loại nhì phần nhỏ rộng lớn và người con cái cả phần to hơn. Hỏi sở hữu bao nhiêu cơ hội chia? Theo em nên phân chia Theo phong cách nào? Tại sao?

Đáp án Đề ganh đua học viên xuất sắc Toán lớp 4 - Đề số 1

Câu 1: (2 điểm)

Bộ đề ganh đua học viên xuất sắc Toán lớp 4

S = Bộ đề ganh đua học viên xuất sắc Toán lớp 4

Nhân cả hai vế với 3 tớ có:

Bộ đề ganh đua HSG môn Toán lớp 4

Câu 2: (2 điểm)

Các số sở hữu 3 chữ số tương đương nhau là:

111; 222; 333; 444; 555; 666; 777; 888; 999. (0,5 điểm)

Các số: 111; 222; 333; 444; 555 bị nockout (0,5 điểm)

Vì số: 555 - 543 < ***

Còn lại tớ có:

666 - 543 = 123

777 - 543 = 234 (0,5 điểm)

888 - 543 = 345

999 - 543 = 456

Vậy tớ sở hữu 4 số là:

123; 234; 345; 456.

Đáp số: 123; 234; 345; 456. ( 0,5 điểm )

Câu 3: (2 điểm)

Bộ đề ganh đua HSG môn Toán lớp 4

Vậy b = 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.

Nên tớ sở hữu những phân số sau:

Bộ đề ganh đua HSG môn Toán lớp 4

Câu 4: (2 điểm)

Giả sử Linh mua sắm gấp hai số mặt hàng và cần trả gấp hai chi phí tức là: 8 tập luyện giấy tờ + 6 quyển vở và không còn 10800 đồng. Dương mua sắm 7 tập luyện giấy tờ + 6 quyển vở và không còn 9900 đồng. ( 0,5 điểm )

Như vậy nhì người tiêu dùng chênh chếch nhau 1 tập luyện giấy tờ với số chi phí là:

10800 - 9900 = 900 ( đồng ) ( 0,5 điểm )

900 đồng đó là chi phí một tập luyện giấy

Giá chi phí mua sắm 6 quyển vở là:

9900 - (900 x 7 ) = 3600 ( đồng) ( 0,5 điểm )

Giá chi phí 1 quyển vở là:

3600 : 6 = 600 ( đồng ) ( 0,5 điểm )

Đáp số: 900 đồng; 600 đồng

Câu 5:

Bộ đề ganh đua HSG môn Toán lớp 4

Quan sát hình 1 và hình 2 phần khu đất hình chữ nhật đều phải có cộng đồng 1 cạnh ( chiều nhiều năm ở hình 1; chiều rộng lớn ở hình 2) nên tớ chỉ việc phân chia cạnh cơ trở nên 2 phần sở hữu tỉ số 2/3 là được. (0,25 điểm)

Như vậy hình chữ nhật ABNM sở hữu chiều rộng lớn là:

20 : ( 2 + 3 ) × 2 = 8 ( m ) (0,5 điểm)

ở hình 2 chiều rộng lớn AM là :

20 × 2 : ( 2 + 3 ) × 2 = 16 (m ) (0,5 điểm )

Vậy cơ hội phân chia đẹp tuyệt vời nhất là phân chia như hình 2 vì như thế 2 phần khu đất đều bằng vận nhằm xây nhà ở.

Đáp số: Chia chiều nhiều năm trở nên 2 phần tỉ số là 2/3 (0,5 điểm)

(Hình vẽ 0,25 điểm)


Đề ganh đua học viên xuất sắc Toán lớp 4 - Đề số 2

Câu 1: Tính nhẩm những quy tắc tính sau bằng phương pháp hợp lý và phải chăng.

a) 63000 - 49000 b) 81000 - 45000

Câu 2: Tìm x:

a) 1200 : 24 - ( 17 - x) = 36 b) 9 × ( x + 5 ) = 729

Câu 3: Tìm số sở hữu 2 chữ số hiểu được nếu như ghi chép xen chữ số 0 nhập thân thiết 2 chữ số của số cơ thì tớ được số mới mẻ bởi vì 7 phiên số cần mò mẫm.

Câu 4: Cả 3 lớp 4A, 4B, 4C trồng được 120 cây. Lớp 5B trồng được nhiều hơn thế nữa lớp 4A 5 cây tuy nhiên lại xoàng xĩnh lớp 4C 8 cây. Hỏi từng lớp trồng được từng nào cây?

Câu 5: Tìm số nhỏ nhất sở hữu tứ chữ số sao cho tới đem phân chia số cơ cho tới 675 thì được số dư là số dư lớn số 1.

Đáp án Đề ganh đua học viên xuất sắc Toán lớp 4 - Đề số 2

Câu 1. kề dụng nằm trong thêm thắt số bị trừ và số trừ nằm trong một trong những đơn vị chức năng như nhau.

a- 63000 - 49000

= (63000 + 1000) - (49000 + 1000)

= 64000 - 50000

= 14000

b- 81000 - 45000

= (81000 + 5000) - (45000 + 5000)

= 86000 - 50000

= 36000

Câu 2. Tìm x:

a- 1200: 24 - (17 - x) = 36

50 - (17- x) = 36

17 - x = 50 - 36

17 - x = 14

x = 17 - 14

x = 3

b- 9 x (x + 5) = 729

x + 5 = 729 : 9

x + 5 = 81

x = 81 - 5

x = 76

Câu 3. Gọi số cần mò mẫm là: ab; Khi ghi chép coi chữ số 0 và thân thiết 2 chữ số của số cơ tớ được số mới mẻ là: a0b. Phân tích cấu trúc số tớ có:

Theo đầu bài xích tớ có: a0b = 7 x ab. Phân tích cấu trúc số tớ sở hữu.

a x 100 + b = 7 x ( 10 x a + b)

a x 100 + b = 70 x a + 7 x b

Xem thêm: bài tập ôn hè lớp 3 lên 4 năm 2021

Cùng ngắn hơn b + 70 x a ở cả hai vế tớ có:

30 x a = 6 x b

hay 5 x a = b (1)

Vì a; b là những chữ số a ≠ 0; a ≤ 9; b ≤ 9

nên kể từ ( 1) tớ sở hữu a = 1; b = 5

Số cần mò mẫm là: 15

Đáp số 15

Câu 4. Theo đầu bài xích tớ sở hữu sơ đồ:

Bộ đề ganh đua HSG môn Toán lớp 4

Theo sơ trang bị tớ thấy 3 phiên số kilomet 4A trồng là:

120 - ( 5 + 5 + 8) = 102 (cây)

Vậy lớp 4A trồng được là;

102 : 3 = 34 ( cây)

Số cây lớp 4B trồng được là:

34 + 5 = 39 ( cây)

Số cây lớp 4C trồng được là:

39 + 8 = 47 ( cây)

Đáp số: 4A: 34 ( cây)

4B: 39 ( cây)

4C: 47 ( cây)

Câu 5.

Số nhỏ nhất sở hữu 4 chữ số Khi phân chia cho tới 675 thì thương là một và số dư lớn số 1 là 674 vì:

675 - 1 = 674

Số cần mò mẫm là:

1 x 675 + 674 = 1349

Đáp số: 1349


Đề ganh đua học viên xuất sắc Toán lớp 4 - Đề số 3

Bài 1:

a/ Sắp xếp những phân số tại đây theo dõi trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé:

Bộ đề ganh đua học viên xuất sắc Toán lớp 4

b/ Tìm toàn bộ những phân số bởi vì phân số 22/26 sao cho tới hình mẫu số là số sở hữu 2 chữ số.

Bài 2: Cho mặt hàng số 14;16; 18; ....; 94; 96 ; 98.

a/ Tính tổng vốn của mặt hàng số bên trên.

b/ Tìm số có mức giá trị to hơn khoảng nằm trong của mặt hàng là 8. Cho biết số này đó là số loại từng nào của mặt hàng số trên?

Bài 3: Có nhì rổ cam, nếu như thêm nữa rổ loại nhất 4 trái ngược thì tiếp sau đó số cam ở nhì rổ đều bằng nhau, nếu như thêm thắt 24 trái ngược cam nhập rổ loại nhất thì tiếp sau đó số cam ở rổ loại nhất vội vàng 3 phiên số cam ở rổ loại nhì. Hỏi khi đầu từng rổ sở hữu từng nào trái ngược cam?

Bài 4: Trong một mon này cơ sở hữu 3 ngày loại 5 trùng vào trong ngày chẵn. Hỏi ngày 26 mon này đó là ngày loại bao nhiêu nhập tuần?

Bài 5: Một khu vực vườn hình chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 35m. Khu vườn này được được mở thêm theo hướng rộng lớn thực hiện cho tới chiều rộng lớn đối với trước tăng vội vàng rưỡi và vì thế diện tích S gia tăng 280m².

Tính chiều rộng lớn và diện tích S khu vực vườn sau thời điểm được mở thêm.

Đáp án Đề ganh đua học viên xuất sắc Toán lớp 4 - Đề số 3

Bài 1:( 2 điểm)

Bộ đề ganh đua HSG môn Toán lớp 4

Bài 2: (2 điểm)

a/ Dãy số đang được cho tới bao gồm số số hạng là:

(98- 14 ) + 2 + 1 = 43 (số) 0,25 điểm

Tổng của mặt hàng số đang được cho tới là:

Bộ đề ganh đua HSG môn Toán lớp 40,5 điểm

b/ Trung bình nằm trong của mặt hàng số bên trên là: 2408: 43 = 56 0,25 điểm

Vậy số to hơn số Trung bình nằm trong 8 đơn vị chức năng là 56 +8 = 64 0,25 điểm

Ta sở hữu quy luật của mặt hàng là: Mỗi số hạng, Tính từ lúc số hạng loại nhì bởi vì nhân với số trật tự rồi cùng theo với 12. 0,25 điểm

Vậy số 64 là số hạng loại ( 64-12): 2 = 26 0,5 điểm

Bài 3: ( 2 điểm)

Nếu thêm thắt 4 trái ngược cam nhập rổ loại nhất thì 2 rổ đều bằng nhau.

Suy đi ra rổ loại nhì nhiều hơn thế nữa rổ loại nhất 4 trái ngược. 0.25đ

Nếu thêm thắt 24 trái ngược nhập rổ loại nhất thì số cam rổ loại nhất vội vàng 3 phiên số cam rổ loại nhì. trăng tròn quả

Ta sở hữu sơ đồ:

Bộ đề ganh đua HSG môn Toán lớp 4

Nhìn nhập sơ trang bị tớ thấy:

Số cam ở rổ loại nhất là: 0,25đ

20 : 2 - 4 = 6 ( quả) 0,25đ

Số cam rổ loại nhì là: 0,25đ

6 + 4 = 10 ( quả) 0,25đ

Đáp số: 6 trái ngược 02,5đ

10 quả

Bài 4: ( 2 điểm)

Vì tuần sở hữu 7 ngày nên nhì loại 5 của tuần liên tục ko thể là ngày chẵn .

Hay thân thiết phụ vương loại 5 là ngày chẵn sở hữu nhì loại năm là ngày lẻ. 0, 5đ

Thứ 5 ngày chẵn sau cuối nhập mon cơ hội loại năm chẵn thứ nhất là:

7 x 4 = 28 ( ngày) 0, 5đ

Vì một mon chỉ mất tối đa 31 ngày nên loại 5 và là ngày chẵn thứ nhất cần là mồng 2, ngày chẵn loại 3 nhập mon là :

2 + 28 = 30 0,5 điểm

Vậy ngày 26 mon cơ nhập mái ấm nhật. 0,5 điểm

Bài 5:

Gọi chiều rộng lớn hình chữ nhật này đó là a.

Sau Khi được mở thêm thì chiều rộng lớn là \frac{3}{2}\times a0,5đ

Vậy chiều rộng lớn đã tiếp tục tăng thêm: \frac{3}{2}\times a\ -a=\frac{1}{2}\times a= 0,5đ

Chiều rộng lớn đã tiếp tục tăng thêm thắt số mét là :

280 : 35 = 8 ( m) 0,5đ

Suy ra: \frac{1}{2}\times a\ =8 0,5đ

Vậy chiều rộng lớn của hình chữ nhật( khu vực vườn cơ )là:

8 × 2 = 16 (m ) 0,75đ

Diện tích của khu vực vườn sau thời điểm được mở thêm là:

( 16 + 8 ) × 35 = 840 ( m2) 0,75đ

Đáp số: 16 m; 840 m2 0,5đ

Xem thêm: công ty cổ phần tiếp vận quốc tế rồng xanh

............

Bộ đề ganh đua học viên xuất sắc Toán lớp 4 sở hữu đáp án sở hữu đáp án cụ thể cho tới từng đề ganh đua là tư liệu cho những em học viên xem thêm, gia tăng kiến thức và kỹ năng Toán nâng lên lớp 4, sẵn sàng cho những kì ganh đua học viên xuất sắc, kì ganh đua gặp mặt học viên xuất sắc nhập năm học tập.

Tham khảo những tư liệu học hành lớp 4:

  • Lời Giải bài xích tập luyện SGK Toán lớp 4
  • Các mục chính tu dưỡng học viên xuất sắc môn Toán lớp 4
  • Đề gặp mặt học viên xuất sắc môn Toán lớp 4 ngôi trường tè học tập Kim An, Hà Nội
  • Chuyên đề tu dưỡng học viên xuất sắc môn Toán lớp 4: Toán khoảng cộng