đề thi toán lớp 11 học kì 2 cơ bảnPhần bên dưới là list Đề đua Toán 11 Học kì hai năm 2023 với đáp án (40 đề). Hi vọng cỗ đề đua này tiếp tục khiến cho bạn ôn luyện & đạt điểm trên cao trong những bài bác đua Toán 11.

Đề đua Toán 11 Học kì hai năm 2023 với đáp án (40 đề)

Xem thử

Bạn đang xem: đề thi toán lớp 11 học kì 2 cơ bản

Chỉ kể từ 150k mua sắm trọn vẹn cỗ Đề đua Toán 11 Cuối kì 2 phiên bản word với điều giải chi tiết:

 • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cậy cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề đua Học kì 2 - Năm học tập 2023

Môn: Toán 11

Thời gian tham thực hiện bài: 90 phút

(Đề 1)

Câu 1: Cho hàm số f(x)liên tục bên trên đoạn [a ; b] và f(a) = b, f(b) = a, với 0 < a < b. Khi cơ phương trình nào là trong những phương trình tại đây luôn luôn với nghiệm bên trên khoảng chừng (a, b).

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 1)

Câu 2: Kết trái khoáy Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 1) là:

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 1)

Quảng cáo

Câu 3: Cho hình chóp S.ABCD với lòng ABCD là hình thoi cạnh a, góc Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 1) . tường SA = SB = SC = a. Góc thân thích nhị mặt mày bằng (SBD) và (ABCD) bằng:

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 1)

Câu 4: Một cung cấp số nằm trong bao gồm 8 số hạng với số hạng đầu vày - 15 và số hạng cuối là 69. Tìm công sai của cung cấp số nằm trong.

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 1)

Câu 5: Cho hình chóp S.ABCD với SA ⊥ (ABC) và tam giác ABC vuông ở B. Gọi AH là đàng cao của tam giác SAB. Khẳng quyết định nào là tại đây sai?

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 1)

Câu 6: Tìm xác minh trúng trong những xác minh sau:

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 1)

Quảng cáo

Câu 7: Biết Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 1) . Tìm tích của a.b.

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 1)

Câu 8: Cho hàm số Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 1) . Với độ quý hiếm nào là của thông số m thì hàm số vẫn mang lại liên tiếp bên trên điểm xm = 2?

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 1)

Câu 9: Cho lăng trụ tứ giác đều ABCD.A’B’C’D’ với cạnh lòng vày a. Gọi M, N, Phường là trung điểm của những cạnh AD, DC, A’D’. Tính khoảng cách thân thích CC’ và mặt mày bằng (MNP) ?

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 1)

Quảng cáo

Câu 10: Một người mong muốn mướn khoan một giếng thâm thúy 20m lấy nước tưới mang lại vườn cây của mái ấm gia đình. Tìm hiểu chi phí công khoan giếng ở một hạ tầng nọ, bọn họ tính Theo phong cách sau đây: giá chỉ của mét khoan trước tiên là 10.000 đồng và Tính từ lúc mét khoan loại nhị trở chuồn, giá chỉ của từng mét sau tạo thêm 7% giá chỉ của mét khoan ngay lập tức trước nó. Hỏi người ấy cần được trả số chi phí từng nào mang lại hạ tầng khoan giếng?

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 1)

Câu 11: Cho hình chóp S.ABCD với SA ⊥ (ABCD), tứ giác ABCD là hình thang cân nặng với lòng rộng lớn AD gấp rất nhiều lần lòng nhỏ BC và cạnh mặt mày AB = BC. Mặt bằng (P) trải qua A, vuông góc với SD và rời SB, SC, SD theo lần lượt bên trên M, N, Phường. Khi cơ tao rất có thể tóm lại gì về tứ giác AMNP?

A. AMNP là một trong những tứ giác nội tiếp (không với cặp cạnh đối nào là tuy nhiên song).

B. AMNP là một trong những hình thang vuông.

C. AMNP là một trong những hình thang.

D. AMNP là một trong những hình chữ nhật.

Câu 12: Cho cung cấp số nằm trong (un) với tổng của n số hạng trước tiên được xem vày công thức Sn = 4n – n2. Gọi M là tổng của số hạng trước tiên và công sai của cung cấp số nằm trong. Khi đó:

A. M = -1        B. M = 1

C. M = 4        D. M = 7

Câu 13: Trong những số lượng giới hạn sau, số lượng giới hạn nào là ko tồn bên trên.

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 1)

Câu 14: Gọi S là tập dượt những số vẹn toàn của a sao mang lại Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 1) có độ quý hiếm hữu hạn. Tính tổng những thành phần của S.

A. S = 4        B. S = 0

C. S = 2        D. S = 1

Câu 15: Cho hàm số Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 1) Tìm xác minh sai trong những xác minh sau

A. Hàm số liên tiếp bên trên khoảng chừng (-∞ ; -1).

B. Hàm số liên tiếp bên trên khoảng chừng (-1 ; +∞).

C. Hàm số liên tiếp bên trên điểm x0 = 2.

D. Hàm số liên tiếp bên trên điểm x0 = -1.

Câu 16: Cho vận động trực tiếp xác lập vày phương trình s = t3 – 3t2 – 9t + 2 ( t tính vày giây; s tính vày mét). Khẳng quyết định nào là tại đây đúng?

A. Vận tốc của vận động bên trên thời khắc t = 4 là v = 15 m/ s.

B. Vận tốc của vận động bên trên thời khắc t = 5 là v = 18 m/ s.

C. Vận tốc của vận động bên trên thời khắc t = 3 là v = 12 m/s.

D. Vận tốc của vận động vày 0 Khi t = 0 hoặc t = 2.

Câu 17: Cho mặt hàng số (un) với Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 1) . Số hạng vày 1/5 là số hạng loại mấy?

A. 10        B. 6

C. 12        D.11

Câu 18: Cho hình chóp S.ABCD với lòng ABCD là hình vuông vắn cạnh a, SA ⊥ (ABCD), SA = x. Tìm x nhằm nhị mặt mày bằng (SBC) và (SCD) tạo ra cùng nhau một góc 60°.

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 1)

Câu 19: Giới hạn (nếu tồn bên trên và hữu hạn) nào là tại đây dùng để làm khái niệm đạo hàm của hàm số hắn = f(x) bên trên điểm x0 ?

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 1)

Câu 20: Tìm xác minh trúng trong những quyết định trúng trong những xác minh tại đây.

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 1)

Câu 21: Cho cung cấp số nằm trong (un) với số hạng đầu là u1 = 1 và công sai d = 1. Tìm n sao mang lại tổng của n số hạng trước tiên của cung cấp số nằm trong cơ vày 3003.

A. n = 79        B. n = 78

C. n = 77        D. n = 80

Câu 22: Tìm xác minh trúng trong những xác minh tại đây.

A. Hàm số với số lượng giới hạn bên trên điểm x = a thì với đạo hàm bên trên điểm x = a.

B. Hàm số với đạo hàm bên trên điểm x = a thì liên tiếp bên trên điểm x = a.

C. Hàm số với số lượng giới hạn trái khoáy bên trên điểm x = a thì với đạo hàm bên trên điểm x = a.

D. Hàm số với liên tiếp bên trên điểm x = a thì với đạo hàm bên trên điểm x = a.

Câu 23: Viết phương trình tiếp tuyến của loại thị hàm số hắn = x3 + 3x2 – 3x sao mang lại tiếp tuyến với thông số góc nhỏ nhất.

A. hắn = -7x + 2      B. hắn = -7x - 2

C. hắn = -6x - 1      D. hắn = -6x - 3

Câu 24: Một cung cấp số nhân với bảy số hạng với số hạng đầu và công bội là những số âm. tường tích của số hạng loại tía và số hạng loại năm vày 5184; tích của số hạng loại năm và số hạng cuối vày 746496. Khi cơ số hạng loại năm là:

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 1)

Câu 25: Cho hình chóp S.ABCD với lòng ABCD là hình bình hành. Trong những đẳng thức véc tơ tại đây, đẳng thức nào là đúng?

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 1)

Câu 26: Cho hình chóp S.ABC với lòng là tam giác vuông bên trên B, cạnh mặt mày SA vuông góc với lòng. Mặt bằng (P) trải qua trung điểm M của AB và vuông góc với SB, rời AC, SC, SB theo lần lượt bên trên N, Phường, Q. Tứ giác M PQ là hình gì?

A. Hình thang vuông.

B. Hình chữ nhật.

C. Hình thang cân nặng.

D. Hình bình hành.

Câu 27: Cho hàm số Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 1) . Để tính đạo hàm f’(x), nhị học viên lập luận theo đòi nhị cơ hội như sau:

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 1)

- Hỏi cơ hội nào là đúng trong các nhị những giải trên?

A. Cả nhị đều trúng.

B. Chỉ (I) trúng.

C. Chỉ (II) trúng.

D. Cả nhị đều sai.

Câu 28: Cho mặt hàng số (un) xác lập vày u1 = 5 và un+1 = 3 + un. Số hạng tổng quát mắng của mặt hàng số này là:

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 1)

Câu 29: Công thức tổng quát mắng của mặt hàng số (un) xác lập vày u1 = 1; un+1 = 2un + 3 là:

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 1)

Câu 30: Cho hình lăng trụ đứng tam giác ABC. A’B’C’, với cạnh mặt mày AA’ = 21 centimet, tam giác ABC vuông cân nặng bên trên A, BC = 42 centimet. Tính khoảng cách kể từ A cho tới mặt mày bằng (A’BC).

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 1)

Câu 31: Trong những mệnh đề sau mệnh đề nào là đúng?

A. Góc thân thích hai tuyến đường trực tiếp là góc nhọn.

B. Góc thân thích hai tuyến đường trực tiếp a và b vày góc thân thích hai tuyến đường trực tiếp a và c thì b tuy nhiên song với c.

C. Nếu đường thẳng liền mạch b tuy nhiên song với đường thẳng liền mạch c thì góc thân thích hai tuyến đường trực tiếp a và b vày góc thân thích hai tuyến đường trực tiếp a và c.

D. Góc thân thích hai tuyến đường trực tiếp vày góc thân thích nhị vectơ chỉ phương của hai tuyến đường trực tiếp cơ.

Câu 32: Cho biết tổng S = x + x2 + x3 +...+ xn. Tìm ĐK của x nhằm Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 1)

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 1)

Câu 33: Cho tứ diện ABCD, biết nhị tam giác ABC và BCD là nhị tam giác cân nặng với cộng đồng cạnh lòng BC. Gọi I là trung điểm của cạnh BC. Khẳng quyết định nào là trúng trong những xác minh sau?

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 1)

Câu 34: Tìm mệnh đề sai trong những mệnh đề tại đây.

A. Khoảng cơ hội kể từ điểm M cho tới mặt mày bằng (P) vày phỏng lâu năm đoạn trực tiếp MN với N là hình chiếu của M lên trên bề mặt bằng (P) .

B. Khoảng cơ hội thân thích đường thẳng liền mạch a và mặt mày bằng (P) tuy nhiên song với a là khoảng cách từ 1 điểm M ngẫu nhiên nằm trong a cho tới mặt mày bằng (P).

C. Khoảng cơ hội thân thích nhị mặt mày bằng tuy nhiên song là khoảng cách từ 1 điểm M ngẫu nhiên bên trên trên mặt mày bằng này cho tới mặt mày bằng cơ.

D. Khoảng cơ hội thân thích hai tuyến đường trực tiếp chéo cánh nhau a và b là khoảng cách từ 1 điểm N ngẫu nhiên bên trên b cho tới một điểm M ngẫu nhiên nằm trong mặt mày bằng (P) chứa chấp a và tuy nhiên song với b.

Câu 35: Trong những số lượng giới hạn tại đây số lượng giới hạn nào là với thành phẩm vày +∞.

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 1)

Câu 36: Tìm mệnh đề sai trong những mệnh đề sau.

A.Hai mặt mày bằng phân biệt nằm trong vuông góc với cùng một đường thẳng liền mạch thì tuy nhiên song cùng nhau.

B.Hai đường thẳng liền mạch phân biệt nằm trong vuông góc với cùng một một phía bằng thì tuy nhiên song cùng nhau.

C.Hai đường thẳng liền mạch phân biệt nằm trong vuông góc với cùng một đường thẳng liền mạch loại tía thì tuy nhiên song cùng nhau.

D.Một đường thẳng liền mạch và một phía bằng (không chứa chấp đường thẳng liền mạch vẫn cho) nằm trong vuông góc với cùng một đường thẳng liền mạch thì tuy nhiên song cùng nhau.

Câu 37: Cho hàm số Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 1) . Hàm số f(x) với đạo hàm f'(x) bằng:

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 1)

Câu 38: Trong những mặt hàng số sau, mặt hàng số nào là là một trong những cung cấp số nhân.

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 1)

Câu 39: Cho hàm số f(x) = sin4x. cos4x. Tính Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 1)

A. 4        B. - 1

C. 2        D. - 2

Câu 40: Cho hàm số f(x). Tìm xác minh trúng trong những xác minh tại đây.

A. Nếu hàm số liên tiếp bên trên (a, b) thì f(a).f(b) < 0.

B. Nếu f(a). f(b) < 0 thì hàm số liên tiếp bên trên (a, b).

C. Nếu hàm số liên tiếp bên trên (a, b) và f(a). f(b) < 0 thì phương trình f(x) = 0 với tối thiểu một nghiệm bên trên [a, b].

D. Nếu hàm số liên tiếp bên trên [a, b] và f(a). f(b) < 0 thì phương trình f(x) = 0 với tối thiểu một nghiệm bên trên (a, b).

Câu 41: Cho hàm số Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 1) . Tập nghiệm của bất phương trình f'(x) ≤ 0 là:

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 1)

Câu 42: Khẳng quyết định nào là sau đó là đúng?

A. Nếu một đường thẳng liền mạch vuông góc với hai tuyến đường trực tiếp nằm trong lệ thuộc một phía bằng thì nó vuông góc với mặt mày bằng ấy.

B. Có vô số mặt mày bằng trải qua một điểm mang lại trước và vuông góc với đường thẳng liền mạch mang lại trước.

C. Có vô số đường thẳng liền mạch trải qua một điểm mang lại trước và vuông góc với mặt mày bằng mang lại trước.

D. Đường trực tiếp vuông góc với một phía bằng thì vuông góc với từng đường thẳng liền mạch nằm trong mặt mày bằng cơ.

Câu 43: Cho hình chóp S.ABCD với lòng ABCD là hình chữ nhật. Cạnh mặt mày SA vuông góc với mặt mày lòng. Gọi H,K theo lần lượt là hình chiếu của A lên SC; SD. Dựng KN // CD, với N ∈ SC. Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào là đúng?

A. Góc thân thích nhị mặt mày bằng (SAC); (SAD) là góc HAK.

B. Góc thân thích nhị mặt mày bằng (SCD); (SAD) là góc AKN.

C. Góc thân thích nhị mặt mày bằng (SBC); (ABCD) là góc BSA.

D. Góc thân thích nhị mặt mày bằng (SCD) và (ABCD) là góc SCB.

Câu 44: Tìm mệnh đề trúng trong những mệnh đề sau đây:

A. Ba véc-tơ Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 1) đồng bằng Khi và chỉ Khi Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 1) với m,n là độc nhất.

B. Ba véc-tơ Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 1) đồng bằng thì với từng véc-tơ Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 1) ta với Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 1) với m, n, p là độc nhất.

C. Ba véc-tơ đồng bằng là tía véc-tơ nằm trong một phía bằng.

D. Nếu giá chỉ của tía véc-tơ Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 1) đồng quy thì tía véc-tơ cơ đồng bằng.

Câu 45: Cho tứ diện ABCD với những cạnh AB, BC, BD vuông góc cùng nhau từng song một. Khẳng quyết định nào là tại đây đúng?

A. Góc thân thích AC và (ABD) là góc CAB.

B. Góc thân thích AD và (ABC) là góc ADB.

C. Góc thân thích CD và (ABD) là góc CBD.

D. Góc thân thích AC và (BCD) là góc ACD.

Câu 46: Các độ quý hiếm của x nhằm 1 + sin x; sin2x; 1 + sin3x là tía số hạng thường xuyên của một cung cấp số nằm trong.

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 1)

Câu 47: Tính tổng Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 1)

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 1)

Câu 48: Cho hàm số Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 1) . Đạo hàm của hàm số là:

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 1)

Câu 49: Tìm mệnh đề trúng trong những mệnh đề sau:

A. Hai mặt mày bằng vuông góc cùng nhau thì từng đường thẳng liền mạch nằm trong mặt mày bằng này tiếp tục vuông góc với mặt mày bằng cơ.

B. Hai mặt mày bằng phân biệt nằm trong vuông góc với cùng một đường thẳng liền mạch thì tuy nhiên song cùng nhau.

C. Hai mặt mày bằng vuông góc cùng nhau thì từng đường thẳng liền mạch vuông góc với mặt mày bằng này tiếp tục nằm trong mặt mày bằng cơ.

D. Hai mặt mày bằng phân biệt nằm trong vuông góc với mặt mày bằng thì vuông góc nhau.

Câu 50: Cho hàm số Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 1) . Tìm xác minh sai trong những xác minh sau đây?

A. Hàm số liện tục bên trên R.

C. Hàm số con gián đoạn bên trên x = 2.

B. Hàm số liện tục bên trên khoảng chừng (-∞ ; 2).

D. Hàm số liện tục bên trên khoảng chừng (2 ; +∞).

Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề đua Học kì 2 - Năm học tập 2023

Môn: Toán 11

Thời gian tham thực hiện bài: 90 phút

(Đề 2)

Đề đua Toán 11 Học kì hai năm 2023 với đáp án (40 đề)

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Cho hàm số hắn = x2 + 2x + 2000 với loại thị (C) . Khi cơ tiếp tuyến của (C) bên trên điểm M( 1; 2003) với thông số góc là:

A. k = 4        B. k = -2

C. k = 2        D. k = -4

Câu 2: Đạo hàm của hàm số Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 2) là:

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 2)

Câu 3: Cho cung cấp số nhân lùi vô hạn (un) với công bội q. Khi cơ tổng của cung cấp số nhân lùi vô hạn này được tính vày công thức nào là sau đây:

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 2)

Câu 4: Cho hình chóp S.ABCD với lòng ABCD là hình bình hành. Đặt Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 2) . Khẳng quyết định nào là tại đây đúng?

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 2)

Câu 5: Hãy lựa chọn câu đúng?

A. Hai đường thẳng liền mạch nằm trong tuy nhiên song với cùng một đường thẳng liền mạch loại tía thì tuy nhiên song cùng nhau.

B. Hai đường thẳng liền mạch tuy nhiên song nhau nếu như bọn chúng không tồn tại điểm cộng đồng.

C. Hai đường thẳng liền mạch nằm trong tuy nhiên song với một phía bằng thì tuy nhiên song cùng nhau.

D. Không xuất hiện bằng nào là chứa chấp cả hai tuyến đường trực tiếp a và b thì tao trình bày a và b chéo cánh nhau.

Câu 6: Trong không khí mang lại đàng Δ và điểm O. Qua O với từng nào đường thẳng liền mạch vuông góc với Δ ?

A. 2        B. Vô số

C. 1        D. 3

Câu 7: Đạo hàm của hàm số Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 2) là:

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 2)

Câu 8: Tính số lượng giới hạn Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 2)

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 2)

Câu 9: Tính số lượng giới hạn Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 2)

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 2)

Câu 10: Giá trị trúng của lim(3n - 5n) là:

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 2)

Câu 11: Tính hóa học nào là tại đây ko cần là đặc thù của hình lăng trụ đứng:

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 2)

A. Các mặt mày mặt của hình lăng trụ đứng vuông góc với nhau

B. Các mặt mày mặt của hình lăng trụ đứng là những hình chữ nhật

C. Các cạnh mặt mày của hình lăng trụ đứng đều nhau và tuy nhiên song với nhau

D. Hai lòng của hình lăng trụ đứng với những cạnh ứng tuy nhiên song và vày nhau

Câu 12: Đạo hàm của hàm số Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 2) tại x = 0 là:

A. -4        B. 4

C. 2        D. 1

Câu 13: Chọn thành phẩm trúng của Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 2)

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 2)

Xem thêm: soạn bài luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

Câu 14: Số gia của hàm số f(x) = x3 ứng với x0 = 2 và Δx = 1 vày bao nhiêu?

A. -19.        B. 7.

C. 19.        D. -7.

Câu 15: Tìm số lượng giới hạn Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 2)

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 2)

Câu 16: Cho hình chóp S.ABCD với lòng ABCD là hình vuông vắn và SA ⊥ (ABCD). Góc thân thích SC và mp(ABCD) là góc nào?

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 2)

Câu 17: Cho tứ diện ABCD với AB = AC = AD = a và Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 2) . Hãy xác lập góc thân thích cặp vectơ Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 2) ?

A. 60°        B. 45°

C. 120°        D. 90°

Câu 18: Cho hình lập phương ABCD.A1B1C1D1 Gọi O là tâm của hình lập phương. Chọn đẳng thức đúng:

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 2)

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 2)

Câu 19: Tìm số lượng giới hạn Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 2)

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 2)

Câu 20: Hàm số hắn = f(x) với loại thị sau đây con gián đoạn bên trên điểm với hoành phỏng vày bao nhiêu?

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 2)

Câu 21: Tìm a, b nhằm hàm số Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 2) có đạo hàm bên trên x = 1.

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 2)

Câu 22: Cho hàm số Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 2) . Tìm mệnh đề trúng trong những mệnh đề sau:

A. Với a = -1 thì hàm số vẫn mang lại liên tiếp bên trên x = 1.

B. Với a = 1 thì hàm số vẫn mang lại liên tiếp bên trên R.

C. Với a = -1 thì hàm số vẫn mang lại liên tiếp bên trên R.

D. Với a = 1 thì hàm số vẫn mang lại con gián đoạn bên trên x = 1.

Câu 23: Cho tứ diện ABCD với AB = AC và DB = DC. Khẳng quyết định nào là tại đây đúng?

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 2)

Câu 24: Tìm m nhằm tiếp tuyến của loại thị hàm số Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 2) tại điểm với hoành phỏng x = -1 vuông góc với đường thẳng liền mạch d : 2x – hắn - 3 = 0.

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 2)

Câu 25: Cho hàm số Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 2) Tập những độ quý hiếm của x nhằm 2x.f'(x) - f(x) ≥ 0 là:

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 2)

Phần II: Tự luận

Câu 1: Tìm giới hạn:

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 2)

Câu 2:

1) Xét tính liên tiếp của hàm số sau bên trên tập dượt xác lập của nó:

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 2)

2) Chứng minh rằng phương trình sau với tối thiểu nhị nghiệm : Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 2)

Câu 3:

1) Tìm đạo hàm của những hàm số sau:

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 2)

2)Cho hàm số Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 2)

   a) Viết phương trình tiếp tuyến của loại thị hàm số bên trên điểm với hoành phỏng x = – 2.

   b) Viết phương trình tiếp tuyến của loại thị hàm số biết tiếp tuyến tuy nhiên song với d: Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 2)

Câu 4: Cho hình chóp S.ABCD với lòng ABCD là hình vuông vắn cạnh a, SA vuông góc với lòng, SA = a√2.

   1) Chứng minh rằng những mặt mày mặt hình chóp là những tam giác vuông.

   2) Chứng minh rằng: (SAC) ⊥ (SBD).

   3) Tính góc thân thích SC và mp (SAB).

   4) Tính góc thân thích nhị mặt mày bằng (SBD) và (ABCD).

Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề đua Học kì 2 - Năm học tập 2023

Môn: Toán 11

Thời gian tham thực hiện bài: 90 phút

(Đề 3)

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Cho hàm số Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 3) . Đạo hàm y’ của hàm số là biểu thức nào là sau đây?

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 3)

Câu 2: Cho mặt hàng số (un) xác lập vày Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 3) . Tính lim un

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 3)

Câu 3: Cho hình chóp S.ABCD, lòng ABCD là hình vuông vắn cạnh vày a và SA ⊥ (ABCD). tường Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 3) . Tính góc thân thích SC và mp (ABCD).

A. 30°        B. 45°

C. 60°        D. 75°

Câu 4: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Hệ thức nào là tại đây đúng?

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 3)

Câu 5: Viết phương trình tiếp tuyến kẻ kể từ điểm A (2; 3) cho tới loại thị hàm số Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 3) là:

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 3)

Câu 6: Cho hàm số f(x) = x3 - 3x + 2018. Tập nghiệm của bất phương trình f'(x) > 0 là:

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 3)

Câu 7: Tìm m nhằm những hàm số Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 3) có số lượng giới hạn Khi x → 0.

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 3)

Câu 8: Giới hạn Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 3) bằng:

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 3)

Câu 9: Tìm a,b nhằm hàm số Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 3) có đạo hàm bên trên x = 0?

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 3)

Câu 10: Cho hình chóp S.ABC với SA = SB = SC và Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 3) . Hãy xác lập góc thân thích cặp vectơ Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 3) ?

A. 60°        B. 120°

C. 45°        D. 90°

Câu 11: Cho hình chóp S.ABCD với SA ⊥ (ABCD) và ΔABC vuông ở B, AH là đàng cao của ΔSAB. Khẳng quyết định nào là tại đây sai?

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 3)

Câu 12: Giới hạn Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 3) bằng:

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 3)

Câu 13: Đạo hàm của hàm số Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 3) là:

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 3)

Câu 14: Cho hàm số Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 3) . Với độ quý hiếm nào là của k thì Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 3) ?

A. k = -1        B. k = 1

C. k = -2        D. k = 3

Câu 15: Cho vận động trực tiếp xác lập vày phương trình s = t3 - 3t2 - 9t + 2 (t tính vày giây; s tính vày mét). Khẳng quyết định nào là tại đây trúng ?

A. Vận tốc của vận động vày 0 Khi t = 0 hoặc t = 2.

B. Vận tốc của vận động bên trên thời khắc t= 2 là v = 18m/s.

C. Gia tốc của vận động bên trên thời khắc t = 3 là a = 12m/s2.

D. Gia tốc của vận động vày 0 Khi t = 0.

Câu 16: Cho tứ diện đều ABCD. Góc thân thích hai tuyến đường trực tiếp AB và CD bằng:

A. 60°        B. 90°

C. 45°        D. 30°

Câu 17: Cho hình lăng trụ ABC.A'B'C', M là trung điểm của BB’. Đặt Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 3) . Khẳng quyết định nào là tại đây đúng?

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 3)

Câu 18: Giá trị của Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 3) bằng:

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 3)

Câu 19: Cho hình chóp S.ABCD với toàn bộ những cạnh đều vày a. Tan của góc thân thích mặt mày mặt và mặt mày lòng bằng:

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 3)

Câu 20: Cho hàm số Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 3) , với loại thị là (C). Tìm biết tiếp tuyến của loại thị (C) bên trên kí thác điểm của (C) và trục Ox với phương trình là Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 3) ?

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 3)

Phần II: Tự luận

Câu 1: Tìm những số lượng giới hạn sau:

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 3)

Câu 2: Xét tính liên tiếp của hàm số sau bên trên điểm x0 = 2

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 3)

Câu 3: Cho hàm số hắn = f(x) = -x3 - 3x2 + 9x + 2011 với loại thị (C).

a) Giải bất phương trình: f'(x) ≤ 0.

b) Viết phương trình tiếp tuyến với loại thị (C) bên trên điểm với hoành phỏng vày 1.

Câu 4: Cho tứ diện ABCD với tam giác ABC là tam giác đều cạnh a, AD vuông góc với BC, AD = a và khoảng cách kể từ điểm D cho tới đường thẳng liền mạch BC là a . Gọi H là trung điểm BC, I là trung điểm AH.

   1) Chứng minh rằng đường thẳng liền mạch BC vuông góc với mặt mày bằng (ADH) và DH = a.

   2) Chứng minh rằng đường thẳng liền mạch DI vuông góc với mặt mày bằng (ABC).

   3) Tính khoảng cách thân thích AD và BC.

Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề đua Học kì 2 - Năm học tập 2023

Môn: Toán 11

Thời gian tham thực hiện bài: 90 phút

(Đề 4)

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Cho hình vỏ hộp ABCD.A'B'C'D' với tâm O. Gọi I là tâm hình bình hành ABCD. Đặt Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 4) . Khẳng quyết định nào là tại đây đúng?

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 4)

Câu 2: Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 4)

A. 3        B. 18

C. -1        D. 1

Câu 3: Tính đạo hàm của hàm số Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 4)

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 4)

Câu 4: Hãy viết lách số thập phân vô hạn tuần trả sau bên dưới dạng một phân số. α = 34,121212… (chu kỳ 12)

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 4)

Câu 5: Cho hình vỏ hộp ABCD.A'B'C'D'. Gọi I và K theo lần lượt là tâm của hình bình hành ABB’A’ và BCC’B’. Khẳng quyết định nào là tại đây sai?

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 4)

Câu 6: Cho tứ diện ABCD với Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 4) .Gọi là góc thân thích AB và CD. Chọn xác minh đúng?

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 4)

Câu 7: Cho hình chóp S.ABCD với SA ⊥ (ABCD) và ΔABC vuông ở B, AH là đàng cao của ΔSAB. Khẳng quyết định nào là tại đây sai ?

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 4)

Câu 8: Một vận động trực tiếp xác lập vày ph¬ương trình s = t3 – 3t2 + 5t +2, vô cơ t tính vày giây và s tính vày mét. Gia tốc của vận động Khi t= 3 là:

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 4)

Câu 9: Cho hàm số hắn = f(x) với đạo hàm bên trên x0 là f'(x0). Khẳng quyết định nào là tại đây sai?

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 4)

Câu 10: Biết Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 4) Khi đó:

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 4)

Câu 11: Cho hình chóp S.ABC với SA ⊥ (ABC) và AB ⊥ BC. Số những mặt mày của tứ diện S.ABC là tam giác vuông là:

A. 1        B. 3

C. 4        D. 2

Câu 12: Đạo hàm nào là tại đây đúng?

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 4)

Câu 13: Phương trình tiếp tuyến của loại thị hàm số hắn = x4 + 2x2 - 1 bên trên điểm với tung phỏng tiếp điểm vày 2 là:

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 4)

Câu 14: Đạo hàm của hàm số Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 4) là:

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 4) Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 4)

Câu 15: Tìm vi phân của những hàm số Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 4)

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 4)

Câu 16: Giới hạn nào là tại đây với thành phẩm vày 0.

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 4)

Câu 17: Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 4) . Khi cơ Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 4) có độ quý hiếm từng nào ?

A. 23        B. 25

C. 13        D. 14

Câu 18: Cho hình chóp S.ABCD với lòng ABCD là hình thoi tâm O. tường SA = SC và SB = SD. Khẳng quyết định nào là tại đây sai?

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 4)

Câu 19: Cho hàm số Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 4) Biết a, b là những độ quý hiếm thực nhằm hàm số liên tiếp bên trên x = 2. Khi cơ a + 2b nhận độ quý hiếm bằng:

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 4)

Câu 20: Cho hàm số g(x) = x.f(x) + x với f(x) là hàm số với đạo hàm bên trên R. tường g'(3) = 2, f'(3) = -1 Giá trị của g(3) bằng:

A. -3        B. 3

C. đôi mươi        D. 15

Câu 21: Cho tứ diện ABCD với cạnh AB, BC, BD đều nhau và vuông góc cùng nhau từng song một. Khẳng quyết định nào là tại đây đúng?

A. Góc thân thích AC và (BCD) là góc Ngân Hàng Á Châu ACB.

B. Góc thân thích AD và (ABC) là góc ADB.

C. Góc thân thích AC và (ABD) là góc CAB.

D. Góc thân thích CD và (ABD) là góc CBD.

Câu 22: Tìm số lượng giới hạn Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 4)

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 4)

Câu 23: Cho hình chóp S.ABC với lòng ABC là tam giác vuông cạnh huyền BC = a. Hình chiếu vuông góc của S lên (ABC) trùng với trung điểm BC. tường SB = a. Tính số đo của góc thân thích SA và(ABC).

A. 30°        B. 45°

C. 60°        D. 75°

Câu 24: Tìm m nhằm hàm số sau với số lượng giới hạn Khi x → 1.

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 4)

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 4)

Câu 25: Cho hàm số Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 4) . Với độ quý hiếm nào là của k thì Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 4) ?

A. k = -1      B. k = 1

C. k = -2      D. k = 3

Phần II: Tự luận

Câu 1: Tính những số lượng giới hạn sau:

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 4)

Câu 2:

a) Chứng minh phương trình sau luôn luôn trực tiếp với nghiệm:

Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 4)

b) Tìm m nhằm những hàm số Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 4) có số lượng giới hạn Khi

c) Trên loại thị của hàm số Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 4) có điểm M sao mang lại tiếp tuyến bên trên cơ cùng theo với những trục tọa phỏng tạo ra trở thành một tam giác với diện tích S vày 2. Tìm tọa phỏng M?

Câu 3: Cho hình chóp S.ABCD với lòng ABCD là hình vuông vắn cạnh 2a, SA ⊥ (ABCD) và SA = Đề đua Học kì 2 Toán 11 rất rất hoặc, với đáp án (Đề 4) Gọi M, N theo lần lượt là trung điểm của BC và CD:

a) Chứng minh (SAC) ⊥ (SBD).

b) Tính góc thân thích SM và (ABCD).

c) Tính khoảng cách kể từ điểm C cho tới mặt mày bằng (SMN)?

................................

................................

................................

Trên trên đây tóm lược một trong những nội dung với vô cỗ Đề đua Toán 11 năm 2023 tiên tiến nhất, để mua sắm tư liệu vừa đủ, Thầy/Cô phấn khởi lòng coi thử:

Xem thử

Xem tăng cỗ đề đua Toán 11 năm 2023 tinh lọc khác:

 • Đề đua Giữa kì 1 Toán 11 với đáp án năm 2023 (10 đề)

 • Bộ đôi mươi Đề đua Toán 11 Giữa học tập kì một năm 2023 vận tải nhiều nhất

 • Đề đua Toán 11 Giữa học tập kì một năm 2023 với quỷ trận (18 đề)

 • Bộ Đề đua Toán 11 Giữa kì một năm 2023 (15 đề)

 • Bộ Đề đua Toán 11 Học kì một năm 2023 (15 đề)

 • Đề đua Toán 11 Học kì một năm 2023 với đáp án (10 đề)

 • Bộ Đề đua Toán 11 Giữa kì hai năm 2023 (15 đề)

 • Đề đua Toán 11 Giữa kì 2 với đáp án năm 2023 (10 đề)

 • (mới) Bộ Đề đua Toán 11 năm 2023 (60 đề)

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng học hành giá cả tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua dành riêng cho nhà giáo và gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài bác tập dượt lớp 11 sách mới nhất những môn học