đề toán lớp 5 học kỳ 1 có đáp ánĐể học tập đảm bảo chất lượng Toán lớp 5, phần tiếp sau đây liệt kê những đề đánh giá, đề ganh đua Toán lớp 5 Học kì 1 cơ bạn dạng, nâng lên bao gồm những đề đánh giá đằm thắm kì, đề ganh đua học tập kì đem câu nói. giải. Hi vọng cỗ đề ganh đua này tiếp tục khiến cho bạn ôn tập luyện & đạt điểm trên cao trong số bài xích ganh đua môn Toán lớp 5.

Đề ganh đua Toán lớp 5 Học kì 1 Năm học tập 2023 - 2024 đem đáp án (70 Đề)

Xem thử

Bạn đang xem: đề toán lớp 5 học kỳ 1 có đáp án

Chỉ kể từ 150k mua sắm trọn vẹn cỗ 50 Đề ganh đua Toán lớp 5 Học kì 1 bạn dạng word đem câu nói. giải chi tiết:

 • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin tưởng cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận đề thi

-->

Đề ganh đua Toán lớp 5 Học kì 1

Quảng cáo

 • Đề ganh đua Toán lớp 5 Giữa kì một năm 2023 đem đáp án (15 đề)

 • Đề ganh đua Toán lớp 5 Giữa kì 1 nâng lên năm 2023 đem đáp án (5 đề)

 • Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 5 năm 2023 đem đáp án (15 đề)

 • Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 5 nâng lên năm 2023 đem đáp án (5 đề)

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề tham khảo unique Giữa học tập kì 1

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán lớp 5

Thời gian lận thực hiện bài: 40 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi bài xích tập luyện tiếp sau đây đem tất nhiên một số trong những câu vấn đáp A, B, C, D ( là đáp số , sản phẩm tính ...) . Hãy khoanh vô chữ đặt điều trước câu vấn đáp trúng :

Câu 1: (0,5điểm) Viết số thập phân đem : Ba trăm,nhì đơn vị chức năng,tư xác suất,nhì phần chục ngàn

A. 32,042     B. 302,0042

C. 302,4020     D. 302,0402

Câu 2: (0,5điểm) Viết số đo 821m bên dưới dạng số thập phân đem đơn vị chức năng là km :

A. 82,1km     B. 8,21km

C. 0,821km     D.0,0821km

Quảng cáo

Câu 3: Tính độ quý hiếm của a + b , hiểu được a = 508 ; b = 1,34 :

A. 509,34     B. 6,42

C. 50934     D.642

Câu 4: (0,5điểm) Hỗn số Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (cơ bạn dạng - Đề 5) đọc là

A. Năm phụ vương phần bảy

B. Năm và phụ vương phần bảy

C. Năm mươi phụ vương phần bảy

D. Năm, phụ vương phần bảy

Câu 5: (1điểm) Một ngày đem 5 xe cộ xe hơi chở thóc về kho, khoảng từng xe cộ chở được 3500kg thóc. Hỏi vô 5 ngày đoàn xe cộ cơ chở được từng nào tấn thóc về kho ?

A. 8750 tấn     B. 875 tấn

C. 87,5T     D. 8,75 tấn

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2điểm). Tính

a) Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (cơ bạn dạng - Đề 5)

b) Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (cơ bạn dạng - Đề 5)

c) Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (cơ bạn dạng - Đề 5)

d) Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (cơ bạn dạng - Đề 5)

Câu 3: (2điểm) Một vòi vĩnh nước chảy vô bể. Giờ đầu chảy được Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (cơ bạn dạng - Đề 5) bể , giờ loại nhì chảy vô được Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (cơ bạn dạng - Đề 5) bể . Hỏi khoảng từng giờ vòi vĩnh nước cơ chảy vô được từng nào phần của bể?

Quảng cáo

Câu 4: (1điểm) Tính biểu thức sau đó 1 cơ hội hợp lý nhất:

Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (cơ bạn dạng - Đề 5)

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu mang đến 0,5 điểm riêng rẽ câu 5 cho một điểm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
D C A B C

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2điểm). Tính ( Mối phép tắc tính trúng mang đến 0,5 điểm )

a) Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (cơ bạn dạng - Đề 5)

b) Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (cơ bạn dạng - Đề 5)

c) Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (cơ bạn dạng - Đề 5)

Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (cơ bạn dạng - Đề 5)

d) Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (cơ bạn dạng - Đề 5)

Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (cơ bạn dạng - Đề 5)

Câu 3:

Hai giờ vòi vĩnh cơ chảy được số phần bể là :

Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (cơ bạn dạng - Đề 5) (bể) (0,5 điểm)

Trung bình từng giờ vòi vĩnh nước cơ chảy vô được số phần của bể là:

Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (cơ bạn dạng - Đề 5) (bể) (0,5 điểm)

Đáp số: Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (cơ bạn dạng - Đề 5) bể (0,25 điểm)

Quảng cáo

Câu 4: (1 điểm)

Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (cơ bạn dạng - Đề 5)

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề tham khảo unique Giữa học tập kì 1

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán lớp 5

Thời gian lận thực hiện bài: 40 phút

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Hãy khoanh tròn xoe vô vần âm đặt điều trước câu vấn đáp trúng :

Câu 1: (0,5 điểm) Chữ số 3 vô số 459,003 nằm trong hàng:

A. đơn vị chức năng     B. sản phẩm phần mười

C. sản phẩm xác suất     D. sản phẩm phần nghìn

Câu 2: (0,5 điểm) Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 5) thế kỉ = …. năm . Số tương thích nhằm ghi chép vô điểm chấm là :

A. 25 năm     B. 75 năm

C. 250 năm     D. 750 năm

Câu 3: (1điểm) Hiện ni phụ thân rộng lớn con cái 30 tuổi hạc và vội vàng 7 lượt tuổi hạc con cái. Hỏi sau từng nào năm nữa, tuổi hạc phụ thân vội vàng 3 lượt tuổi hạc con?

A. 3 năm     B. 4 năm

C. 15 năm     D. 10 năm

Câu 4: ( 1điểm) Một máy cất cánh cứ 15phút cất cánh được 240 km. Hỏi trong một giờ máy cất cánh cơ cất cánh đ¬ược từng nào ki-lô-met?

A. 960 km     B. 16km

C. 690km     D. 160km

Câu 5: (0,5 điểm) Tìm x, biết x là số bất ngờ và 28,64 < x < 29,46

A. x = 28,65     B. x = 28

C. x = 29     D. x = 29,45

Câu 6: (0,5 điểm) Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 5) ha = ... m2. Số tương thích nhằm điền vô điểm chấm là:

A. 2000 m2     B. 4000 m2

C. 10000 m2     D. 25000 m2

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính:

Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 5)

Câu 2: (2 điểm) Một người thợ thuyền mộc cưa một khúc mộc lâu năm 12m trở nên những đoạn lâu năm 15dm. Mỗi lượt cưa không còn 6 phút. Hỏi người ấy cưa xong xuôi khúc mộc cơ không còn bao lâu ?

Câu 3: (2 điểm) Tất cả học viên của một ngôi trường Tiểu học tập chuồn tham ô quan liêu vì chưng xe hơi. Nếu từng xe cộ chở 45 người thì đem đôi mươi học viên ko được lên xe cộ. Nếu thay đổi những xe cộ cơ trở nên xe cộ 60 điểm thì cố thể chở thêm thắt được 55 học viên nữa. Hỏi ngôi trường cơ đem từng nào học tập sinh?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi câu mang đến 0,5 điểm riêng rẽ câu 3,4 cho một điểm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
D B D A C B

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính:( Mỗi phép tắc tính trúng mang đến 0,5 điểm)

a) Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 5)

Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 5)

b) Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 5)

Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 5)

c) Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 5)

d) Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 5)

Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 5)

Câu 2: (2 điểm)

Đổi: 12m = 120dm . ( 0,25 điểm )

Người tớ hạn chế đi ra được số đoạn mộc là:

120 : 15 = 8 ( đoạn) (0,5 điểm )

Để hạn chế được 8 đoạn cần thiết cưa 7 nhát cưa, từng nhát cưa cần thiết 6 phút.(0,5 điểm )

Vậy người ấy cưa xong xuôi khúc mộc không còn số thời hạn là:

7 x 6 = 42 ( phút) (0,5 điểm )

Đáp số : 42 phút ( 0,25 điểm )

Câu 3: (2 điểm)

Số học viên ngồi bên trên toàn bộ những xe cộ 60 điểm nhiều hơn thế nữa số học viên ngồi bên trên toàn bộ những xe cộ 45 điểm là:

20 + 55 = 75 ( học tập sinh) ( 0,25 điểm )

Một xe cộ 60 điểm nhiều hơn thế nữa một xe cộ 45 điểm số ngồi là;

60 – 45 = 15 ( chỗ) ( 0,5 điểm )

Số xe cộ đem toàn bộ là:

75 : 15 = 5 ( xe) ( 0,5 điểm )

Trường cơ đem số học viên chuồn tham ô quan liêu là:

60 x 5 – 55 = 245 ( học tập sinh) ( 0,5 điểm )

Đáp số: 245 học viên ( 0,25 điểm )

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề tham khảo unique Học kì 1

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán lớp 5

Thời gian lận thực hiện bài: 40 phút

Xem thêm: đề kiểm tra 1 tiết hình học 8 chương 1 violet

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Hãy khoanh tròn xoe vô vần âm đặt điều trước câu vấn đáp trúng :

Câu 1: (0,5 điểm) Số bé nhỏ nhất trong số số 86,42 ; 86,237 ; 86,52 ; 86,24 là :

A. 86,42     B. 86,237

C. 86,52     D. 86,24

Câu 2: (1 điểm) Kết trái khoáy của phép tắc tính: 30,09 x 0,01 là :

A. 3009     B. 3,009

C. 300,9     D. 0,3009

Câu 3: (0,5 điểm) Chữ số 5 vô số thập phân 62,354 có mức giá trị là :

Đề ganh đua Toán lớp 5 Học kì 1 đem đáp án (cơ bạn dạng - Đề 5)

Câu 4: (1 điểm) Phép phân chia 6,251 : 7 nếu như chỉ lấy cho tới nhì chữ số tại phần thập phân của thương thì số dư là :

A. 21     B. 0,21

C. 0,021     D. 0,0021

Câu 5: (1 điểm) Tỉ số xác suất của 9 và đôi mươi là :

A. 45%     B. 29%

C. đôi mươi,9%     D. 9,2%

Câu 6: (1 điểm) 42 dm2 vì chưng từng nào mét vuông ?

A. 4,2m2     B. 0,42m2

C. 0,042m2     D. 0,0042m2

Câu 7: (1 điểm) Từng gói đàng trọng lượng theo thứ tự là 3080g; 3kg800g; 3,008kg; 3,8kg. Gói đàng cân nặng nhẹ nhõm nhất là :

A. 3,008kg     B. 3080g

C. 3kg800g     D. 3,8kg

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 231,8 – 168,9

b) 28,08 : 1,2

Câu 2: (2 điểm) Để lát nền 1 căn chống hình chữ nhật người tớ người sử dụng loại gạch men men hình vuông vắn đem cạnh 40cm . Hỏi cần thiết từng nào viên gạch men nhằm lát kín nền căn chống cơ , hiểu được căn chống đem chiều rộng lớn 8m, chiều lâu năm 12m? ( Diện tích phần mạch xi măng ko xứng đáng kể)

Câu 3: (1 điểm) Hình mặt mày đem từng nào hình tam giác

Đề ganh đua Toán lớp 5 Học kì 1 đem đáp án (cơ bạn dạng - Đề 5)

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Mỗi câu 1, 3 mang đến 0,5 điểm những câu 2, 4, 5, 6, 7 cho một điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7
Đáp án B D C C A B A

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (1 điểm) (Mỗi phép tắc tính trúng mang đến 0,5 điểm)

a) 231,8 – 168,9 = 62,9

b) 28,08 : 1,2= 23,4

Câu 2: (2 điểm)

Diện tích một viên gạch men men hình vuông vắn là:

40 x 40 = 1600(cm2)

Diện tích nền căn chống hình chữ nhật là :

8 x 12 = 96(m2)

Đổi: 96m2 = 960 000cm2

Cần số viên gạch men nhằm lát kín nền căn chống này là :

960 000 : 1600 = 600( viên)

Đáp số : 600 viên gạch

Câu 3:

Đề ganh đua Toán lớp 5 Học kì 1 đem đáp án (cơ bạn dạng - Đề 5)

Hình mặt mày đem 26 hình tam giác

Với AB là cạnh công cộng tớ đem : ABC, ABD, ABE,ABH, ABI, ABK( 6Hình)

Tương tự động với AC là cạnh công cộng tớ đem 5 hình

Với AD là cạnh công cộng tớ đem 4 hình

Với AE là cạnh công cộng tớ đem 3 hình

Với AH là cạnh công cộng tớ đem 2 hình

Với AI là cạnh công cộng tớ có một hình

Và thêm thắt 5 tam giác: AHN, ANM, AHM, HNI, HMK: Vậy tổng là 26 hình .

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề tham khảo unique Học kì 1

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán lớp 5

Thời gian lận thực hiện bài: 40 phút

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Hãy khoanh tròn xoe vô vần âm đặt điều trước câu vấn đáp trúng :

Câu 1: (0,5 điểm) Trong hình tam giác ABC đem :

Đề ganh đua Toán lớp 5 Học kì 1 đem đáp án (nâng cao - Đề 5)

A. AB là đàng cao ứng với lòng BC

B. CH là đàng cao ứng với lòng AB

C. AH là đàng cao ứng với lòng BC

D. CB là đàng cao ứng với lòng AB

Câu 2: (0,5 điểm) Một siêu thị cung cấp vải vóc vô một ngày cứ 100m vải vóc bán tốt thì đem 32m vải vóc hoa . Tỉ số của số vải vóc hoa và số vải vóc bán tốt trong thời gian ngày là :

A. 32%        B. 100%

C. Đề ganh đua Toán lớp 5 Học kì 1 đem đáp án (nâng cao - Đề 5)     D. Đề ganh đua Toán lớp 5 Học kì 1 đem đáp án (nâng cao - Đề 5)

Câu 3: (1điểm) Trung bình nằm trong của 3 số vì chưng 34. Nếu tăng số loại nhất vội vàng gấp đôi thì khoảng nằm trong của bọn chúng vì chưng 38. Nếu tăng số loại nhì vội vàng 3 lượt thì khoảng nằm trong của bọn chúng vì chưng 46. Tìm số loại nhất và số loại nhì.

A. 12 và 18     B. 18 và 12

C. 12 và 42     D. 18 và 42

Câu 4: ( 1điểm) Tìm nhì số hạng đầu của sản phẩm số sau : …..; 4; 2; 0. (biết rằng sản phẩm này còn có 15 số hạng)

A. 30; 28     B. 26; 24

C. 28; 26     D. 26; 24

Câu 5: (0,5 điểm) Kết trái khoáy của phép tắc nhân 134,5 x 0,một là :

A. 1345     B. 13,45

C. 1,345     D.13450

Câu 6: ( 0,5 điểm) 15m 3cm = …m . Số tương thích ghi chép vô điểm chấm là :

A. 15,03     B. 15,3

C. 153     D. 1,53

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính :

a) 367 + 34,7

b) 36,9 + 489

c) 58,7 x 23,6

d) 207,009 : 5,61

Câu 2: (2,5 điểm) Cho một hình chữ nhật, nếu như tớ hạn chế chiều lâu năm 5 centimet, và tăng chiều rộng lớn 5cm thì được một hình vuông vắn đem chu vi là 164 centimet. Tìm diện tích S chữ nhật thuở đầu ?.

Câu 3: (2,5 điểm) Mua 8 quyển vở và 3 kiểu cây viết không còn 69000 đồng. Mua 4 quyển vở và 6 kiểu cây viết không còn 102000 đồng. Tính giá bán chi phí 1 quyển vở, 1 kiểu cây viết.

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi câu mang đến 0,5 điểm riêng rẽ câu 3,4 cho một điểm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
C D A C B A

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

a) 367 + 34,7 = 401,7

b) 36,9 + 489 = 525,9

c) 58,7 x 23,6 = 1385,32

d) 207,009: 5,61 = 36,9

Câu 2:

Cạnh hình vuông vắn là 164 : 4 = 41 (cm). ( 0,5 điểm )

Chiều lâu năm hình chữ nhật thuở đầu là: 41 + 5 = 46 (cm) ( 0,5 điểm )

Chiều rộng lớn hình chữ nhật thuở đầu là: 41 – 5 = 36 (cm) ( 0,5 điểm )

Diện tích hình chữ nhật là: 46 x 36 = 1656 (cm2) ( 0,5 điểm )

Đáp số : 1656 cm2 ( 0,25 điểm )

Câu 3:

Mua 8 quyển vở và 3 kiểu cây viết không còn 69 000 đồng. ( 0,25 điểm )

Mua 4 quyển vở và 6 kiểu cây viết không còn 102 000 đồng( Hay mua sắm 2 quyển vở và 3 kiểu cây viết không còn 51 000 đồng) ( 0,25 điểm )

Vậy

Mua 8 quyển vở và 3 kiểu cây viết không còn 69 000 đồng.

Mua 2 quyển vở và 3 kiểu cây viết không còn 51 000 đồng.

Mua 6 quyển vở không còn 18 000 đồng ( 0,5 điểm )

Mua 1 quyển vở hết: 18 000 : 6 = 3000 đồng. ( 0,25 điểm )

Mua 4 quyển vở hết: 3 000 x 4 = 12 000 (đồng). ( 0,5 điểm )

Mua 1 kiểu cây viết hết: (102 000 – 12 000) : 6 = 15 000 (đồng). ( 0,5 điểm )

Đáp số: 1 kiểu cây viết không còn 15 000đ;

1 quyển vở không còn 3 000đ ( 0,25 điểm )

Xem thử

-->

Xem thêm thắt cỗ Đề ganh đua Toán lớp 5 đem đáp án hoặc khác:

 • 40 Đề ganh đua Toán 5 Học kì 2 đem đáp án

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua giành cho nhà giáo và bài xích tập luyện vào cuối tuần, gia sư giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Đề ganh đua Toán 5 đem đáp án của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung lịch trình sgk Toán 5 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.