đi một ngày đàng học một sàng khôn tiếng anh

VIETNAMESE

đi một ngày đàng học tập một sàng khôn

Bạn đang xem: đi một ngày đàng học một sàng khôn tiếng anh

travel broadens the mind

PHRASE

/ˈtrævᵊl ˈbrɔːdnz ðə maɪnd/

the more you go, the more you know

Đi một ngày đàng học tập một sàng khôn khéo là câu châm ngôn sở hữu ý răn dạy người xem hãy ra phía bên ngoài nhằm lần hiểu kỹ năng và kiến thức và những điều mới mẻ mẻ cho chính bản thân nắm rõ và ko tụt hậu.

1.

Tôi tiếp tục dành riêng 1 năm nhằm chuồn du ngoạn, các bạn biết đấy, chuồn một ngày đàng học tập một sàng khôn khéo nhưng mà.

Xem thêm: tìm gtln gtnn của hàm số lớp 12 nâng cao

I will take a year off to lớn travel, you know, "travel broadens the mind."

2.

Anh ấy là 1 người uyên bác bỏ vì thế anh ấy vẫn gọi và chuồn du ngoạn thật nhiều, các bạn biết đấy, chuồn một ngày đàng học tập một sàng khôn khéo nhưng mà.

He's a knowledgeable person since he's read and traveled a lot, you know, travel broadens the mind.

Cùng học tập thêm thắt một số trong những trở thành ngữ răn dạy răn nè!

- Little and often fill the purse. (Kiến ân xá lâu ăm ắp tổ.)

- Constant dripping water wears away the stone. (Nước chảy đá hao mòn.)

Xem thêm: vật lý lớp 6 bài 6 lực hai lực cân bằng

- No pain, no gain. (Có chí thì nên.)

- Practice makes perfect. (Có công chuốt Fe, sở hữu ngày nên kim.)

- The man moving a mountain begins by carrying away small stones. (Muốn dời một trái khoáy núi thì cần chính thức kể từ những viên đá nhỏ.)