đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe

Khi tổ chức sẵn sàng làm hồ sơ thực hiện giấy tờ thủ tục cấp cho thay đổi, cấp cho lại giấy má phép tắc tài xế, tài xế cần thiết điền đúng đắn những vấn đề nhập khuôn mẫu Đơn nài cấp cho thay đổi giấy má phép tắc tài xế.

Khi nào là cần dùng khuôn mẫu Đơn nài cấp cho thay đổi giấy má phép tắc lái xe?

Đối chiếu với  những quy tấp tểnh nhập Thông tư 12/2017/TT-BGTVT, những tình huống tại đây cần thiết sẵn sàng khuôn mẫu Đơn nài cấp cho thay đổi giấy má phép tắc tài xế nhập hồ nước sơ:

Bạn đang xem: đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe

- Người dự sát hoạnh họe lại tự giấy má phép tắc tài xế quá thời hạn sử dụng;

- Người dự sát hoạnh họe lại tự bị rơi rụng giấy má phép tắc lái xe;

- Người sở hữu giấy má phép tắc tài xế bị rơi rụng, còn thời hạn dùng hoặc quá thời hạn dùng bên dưới 03 mon nài xét cấp cho lại giấy má phép tắc lái xe;

- Người sở hữu giấy má phép tắc tài xế còn thời hạn dùng, tuy nhiên không thể làm hồ sơ gốc, mang tên nhập làm hồ sơ của ban ngành vận hành sát hoạnh họe, mong muốn được lập lại làm hồ sơ gốc;

- Người nài thay đổi giấy má phép tắc tài xế tự ngành Giao thông vận tải đường bộ cấp;

- Người nài thay đổi giấy má phép tắc tài xế quân sự chiến lược tự Sở Quốc chống cấp;

- Người nài thay đổi giấy má phép tắc tài xế tự ngành Công an cấp;

- Người nài thay đổi giấy má phép tắc tài xế hoặc vị tài xế của quốc tế.

Hướng dẫn viết lách khuôn mẫu Đơn nài cấp cho thay đổi giấy má phép tắc lái xe
Hướng dẫn viết lách khuôn mẫu Đơn nài cấp cho thay đổi giấy má phép tắc tài xế (Ảnh minh họa)

Mẫu Đơn nài cấp cho thay đổi giấy má phép tắc lái xe

https://cms.tamkyrt.com/uploaded/Others/2020/02/07/mau-don-xin-cap-doi-giay-phep-lai-xe_0702144100.doc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự tự - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI (CẤP LẠI) GIẤY PHÉP LÁI XE

Kính gửi: Tổng viên Đường cỗ nước ta (Sở Giao thông vận tải đường bộ...)(1)

Tôi là:........................................................Quốc tịch:................................................

Sinh ngày:...../…../..... Nam, Nữ: .....

Nơi ĐK hộ khẩu thông thường trú:..............................................................................(2)

Nơi cư trú:..................................................................................................................(3)

Số giấy má minh chứng quần chúng. # hoặc thẻ căn cước công dân (hoặc hộ chiếu): .......... .............................................. cấp cho ngày ..... / ..... /.....

Nơi cấp:......................(4) Đã học tập tài xế tại:...............................................(5) năm.............

Hiện đang được sở hữu giấy má phép tắc tài xế hạng:......................................................(6) số:.................(7)

Xem thêm: chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản

do:..........................................................................................(8) cấp cho ngày...../...../.....(9)

Đề nghị cho tới tôi được thay đổi, cấp cho lại giấy má phép tắc tài xế cơ giới đường đi bộ hạng:..............(10)

Lý do:.........................................................................................................................(11)

Xin gửi kèm cặp theo:

- 01 giấy má ghi nhận mức độ khỏe;

- Bản sao chụp giấy má minh chứng quần chúng. # hoặc thẻ căn cước công dân, giấy má phép tắc tài xế chuẩn bị không còn hạn;

- Hồ sơ gốc lái xe;

Tôi nài khẳng định những điều ghi bên trên đấy là đích thực sự, nếu như sai tôi nài trọn vẹn phụ trách.

..............., ngày ..... mon ..... năm .....

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ ràng bọn họ, tên)

Hướng dẫn viết lách khuôn mẫu Đơn nài cấp cho thay đổi giấy má phép tắc tài xế chuẩn chỉnh nhất

(1) Sở Giao thông Vận vận chuyển nài cấp cho thay đổi vị lái xe;

(2) Nơi ĐK hộ khẩu thuờng trú là điểm ghi bên trên tuột hộ khẩu;

(3) Nơi thông thường trú hoặc điểm tạm thời trú;

(4) Nơi cấp cho ghi bên trên vị tài xế cũ;

(5) Nơi học tập tài xế thực tiễn nhằm ganh đua vị tài xế nài cấp cho đổi;

(6) Hạng giấy má phép tắc tài xế được ghi trong giấy phép tắc lái xe;

(7) Số giấy má phép tắc tài xế được ghi trong giấy phép tắc lái xe;

(8) Nơi cấp cho in trong giấy phép tắc lái xe;

(9) Ngày cấp cho in trong giấy phép tắc tài xế cũ;

Xem thêm: thuật toán tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất

(10) Hạng giấy má phép tắc tài xế ham muốn nài cấp cho, thay đổi mới;

>> Hướng dẫn giấy tờ thủ tục thay đổi giấy má phép tắc tài xế chuẩn bị hết thời gian sử dụng mới mẻ nhất

Tình Nguyễn