đốt cháy hoàn toàn 50ml hỗn hợp khí x gồm trimetylamin

Đốt cháy trọn vẹn 50 ml láo lếu ăn ý khí X bao gồm trimetylamin và nhị hiđrocacbon đồng đẳng tiếp đến vị một lượng oxi vừa phải đầy đủ, chiếm được 375 ml láo lếu ăn ý Y bao gồm khí và tương đối. Dẫn toàn cỗ Y trải qua hỗn hợp H2SO4 đặc (dư), thể tích khí sót lại là 175 ml. Các thể tích khí và tương đối đo ở nằm trong ĐK về sức nóng chừng và áp suất. Hai hiđrocacbon cơ là

A. C2H6 và C3H8.

Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn 50ml hỗn hợp khí x gồm trimetylamin

B. C2H4 và C3H6.

C. C3H6 và C4H8.

D. C3H8 và C4H10.

Đáp án C

Trong nằm trong ĐK sức nóng chừng và áp suất thì tỉ trọng thể tích đó là tỉ trọng số mol.

Luôn đem VH2O = 375- 175 = 200 ml , VCO2 + V N2 = 175 ml

Nếu láo lếu ăn ý là hidrocacbon no (ankan)→ Vankan + Vamin = VH2O - VCO2 - VN2 = 25 50 ml ( Loại)

Nếu láo lếu ăn ý là anken → Vamin= VH2O -VCO2 - VN2 = 25 ml → Vanken = 25 ml → VN2= 12,5ml

→ 25. 3+ 25.n = 175-12,5 → n = 3 ,5 → nhị anken là C3H6 và C4H8.

Đáp án C.


Cấm Sai Ngu VH2O , VCO2 là tổng H2O , CO2 tạo nên trở nên Khi nhóm cả láo lếu ăn ý X chứ không cần tính riêng

. 19/07/2019

LÊ CÔNG NGHĨA Nếu nằm trong như thế thì vị 2VH2O - 2VCO2 - VN2 chứ

. 19/07/2019

Cấm Sai Ngu với ankan em đem : Vankan=VH2O-VCO2
với aminno em đem : Vamin=VH2O-VCO2-VN2
cộng 2 vế thì em được Vamin+Vakan=VH2O-VCO2-VN2

. 19/07/2019

LÊ CÔNG NGHĨA vì sao hc no thì lại như vậy?????????

3 Trả câu nói. . 18/07/2019

Phạm Hùng Vương nếu như hđc là ankan thì đem V_(H₂O) – V_(CO₂) = V_(ankan); và V_(amin) = V_(H₂O) – [V_(CO₂) + V_(N₂)] = 25 ml < 50 ml. số 50ml là fake thiết cho tới số mol láo lếu ăn ý đầu tuy nhiên em.! . 16/10/2016

. 17/10/2016

Xem thêm: đề kiểm tra 1 tiết hóa 10 chương 2 violet

Nguyễn Minh Tấn hình mẫu dòng sản phẩm nếu như láo lếu ăn ý là hidrocacbon rồi sao suy đi ra v_ankan + v_amin = v_h2o - v_co2 - v_n2 , rồi <50ml là sao nữa . 16/10/2016

. 17/10/2016

Huy Trần chúng ta không hiểu biết nhiều rõ ràng đoạn nào? . 16/10/2016

. 17/10/2016

Nguyễn Minh Tấn mod lý giải bài bác này dùm chuồn ạ . 16/10/2016

. 17/10/2016

Nguyễn Đình Lương công thức này hoặc thật??? ms thấy thứ tự đầu? . 15/10/2016

. 16/10/2016

wan tu bi cnh2n+1Nh2 + o2 => nco2 + (n+3/2)H2O + 1/2N2;đặt namin =x =>nco2 =xn ;nh2o =x(n+3/2);nn2=x/2lấy nh2o-nco2-nn2 = x(n+3/2)-x/2-xn=x=namin;vì tỉ trọng số mol tương đương tỷ trọng thế tích ; chúng ta suy đi ra với V cũng vậy nhé 12/10/2016

. 13/10/2016

Nguyễn Đình Lương Vamin = Vh2o-Vco2-Vn2 cả công thức này nữa??? . 12/10/2016

. 13/10/2016

Nguyễn Đình Lương sao lại sở hữu Vankan + Vamin = Vh2p-Vco2-Vn2 vây ??? . 12/10/2016

. 13/10/2016

Trần Công Quý quên N2 . 8/6/2016

. 09/06/2016

thực hiện cơ hội thầy NGọc . 4/6/2016

. 05/06/2016

Nguyễn Thị Vân trả exp lai cho tới emmm....dề giải k khớp . 25/11/2015

. 26/11/2015

Võ Thái Châu không hiểu biết nhiều nữa...giải vip sai số rồi... . 13/11/2015

. 14/11/2015

Cỏ on bai mai kt a m??? . 13/11/2015

. 14/11/2015

anna 550 - 250 ?? . 13/11/2015

. 14/11/2015

Xem thêm: tại sao các nst phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau

Thảo Uyên vì như thế sao Vh2o vị 550 vậy mod . 11/11/2015

. 12/11/2015

Nguyễn Khoa Hùng kick lộn . 8/11/2015

. 09/11/2015

Xem tăng comment (4/24)