đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp a gồm ch4 c2h2 c3h4

Câu hỏi:

14/09/2019 29,500

Đốt cháy trọn vẹn lếu láo ăn ý A bao gồm CH4, C2H2, C3H4, C4H6 chiếm được x mol CO2 và 18x gam H2O. Phần trăm thể tích của CH4 vô A là:

Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp a gồm ch4 c2h2 c3h4

C. 50%.   

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án : C

Vì nCO2 = nH2O nên n ankan = n ankin

=> nCH4 lúc lắc 1/2 thể tích

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho sơ đồ vật gửi hóa: CH4  -> C2H2   -> C2H3Cl ->  PVC.

Để tổ hợp 250 kilogam PVC theo gót sơ đồ vật bên trên thì nên V m3  khí vạn vật thiên nhiên (ở đktc). Giá trị của V là (biết CH4 lúc lắc 80% thể tích khí vạn vật thiên nhiên và hiệu suất của tất cả quy trình là 50%)

A. 224

B. 448

C. 286,7.

D. 358,4.

Câu 2:

Khối lượng etilen chiếm được khi đun rét 230 gam rượu etylic với H2SO4 đậm đặc, hiệu suất phản xạ đạt 40% là:

A. 56 gam.          

B. 84 gam.          

C. 196 gam.        

D. 350 gam.

Câu 3:

Đốt cháy không còn 9,18 gam A, B là 2 đồng đẳng tiếp đến nằm trong mặt hàng của benzen chiếm được H2O và  30,36 gam CO2. Công thức phân tử của A và B  lần lượt là:

A. C6H6 ; C7H8 

B. C8H10 ; C9H12.    

C. C7H8 ; C9H12

D. C9H12 ; C10H14.

Xem thêm: phần mềm quản lý chi tiêu cá nhân tiếng việt

Câu 4:

Dẫn 4,032 lít (đktc) lếu láo ăn ý khí A bao gồm C2H2, C2H4, CH4 theo lần lượt qua chuyện bình 1 chứa chấp dung dịc AgNO3 vô NH3 rồi qua chuyện bình 2 chứa chấp hỗn hợp Br2 dư vô CCl4. Tại bình 1 sở hữu 7,2 gam kết tủa. Khối lượng bình 2 tăng thêm một,68 gam. Thể tích (đktc) lếu láo ăn ý A theo lần lượt là:

A. 0,672 lít; 1,344 lít; 2,016 lít.  

B. 0,672 lít; 0,672 lít; 2,688 lít.  

C. 2,016; 0,896 lít; 1,12 lít.         

D. 1,344 lít; 2,016 lít;  0,672 lít.

Câu 5:

Dẫn 1,68 lít lếu láo ăn ý khí X bao gồm nhị hiđrocacbon vào trong bình đựng hỗn hợp brom (dư). Sau khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn, sở hữu 4 gam brom vẫn phản xạ và còn sót lại 1,12 lít khí. Nếu nhen cháy trọn vẹn 1,68 lít X thì sinh đi ra 2,8 lít khí CO2. Công thức phân tử của nhị hiđrocacbon là (biết những thể tích khí đều đo ở đktc)

A. CH4 và C2H4

B. CH4 và C3H4.  

C. CH4 và C3H6.

D. C2H6 và C3H6.

Câu 6:

Hỗn ăn ý X bao gồm 1 ankin ở thể khí và hiđro sở hữu tỉ khối tương đối đối với CH4 là 0,425. Nung rét lếu láo ăn ý X với xúc tác Ni  để phản xạ trọn vẹn chiếm được lếu láo ăn ý khí Y sở hữu tỉ khối tương đối đối với CH4 là 0,8. Cho Y trải qua bình đựng hỗn hợp brom dư, lượng bình tạo thêm từng nào gam ?

A. 8

B. 16

C. 0

D. Không tính được.

Câu 7:

Đốt cháy một lếu láo ăn ý bao gồm nhiều hiđrocacbon vô và một mặt hàng đồng đẳng nếu như tao chiếm được số mol H2O > số mol CO2 thì CTPT cộng đồng của mặt hàng là:

A. CnHn, n ≥ 2.                

B. CnH2n+2, n ≥1 (các độ quý hiếm n đều nguyên).

C. CnH2n-2, n≥ 2. 

Xem thêm: đốt cháy hoàn toàn 50ml hỗn hợp khí x gồm trimetylamin

D. Tất cả đều sai.