đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên

Câu hỏi:

18/06/2019 60,467

Đốt cháy trọn vẹn luôn tiện tích khí vạn vật thiên nhiên bao gồm metan, etan, propan vày oxi bầu không khí (trong bầu không khí, oxi cướp 20% thể tích), chiếm được 7,84 lít khí CO2 (đktc) và 9,9 gam nước. thể tích bầu không khí (dktc) nhỏ nhất cần thiết dùng làm nhóm cháy trọn vẹn lượng khí thiên niên bên trên là :

Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên

A. 70,0 lít

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án A

nCO2=7,8422,4=0,35(mol) ; nH2O =9,918=0,55(mol)

Bảo toàn thành phần O:

2nO2=2nCO2+nH2O nO2=0,625(mol) VO2=0,625 . 22,4 = 14 l 

Vì oxi cướp 1/5 Vkk => Vkk = 5.14 = 70 (lít)

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nung một lượng butan vào trong bình kín (cố xúc tác mến hợp) chiếm được láo lếu hợp ý X bao gồm ankan và anken. Tỉ khối của X đối với khí hiđro là 21,75. Thành phần tỷ lệ thể tích của butan vô X là:

A. 25%

B. 66,67%

C. 50%

D. 33,33%

Câu 2:

Nạp một láo lếu hợp ý khí sở hữu 20% thể tích ankan A (CnH2n+2) và 80% thể tích O2 (dư) vô khí nhiên kế tiếp. Sau Lúc cho tới nổ rồi cho tới tương đối nước dừng tụ ở sức nóng phỏng ban sơ thì áp suất vô khí nhiên kế tiếp giảm sút gấp đôi. Công thức phân tử của ankan A là :

A. CH4

B. C2H6

C. C3H

D. C4H10

Câu 3:

Đốt cháy trọn vẹn láo lếu hợp ý 2 hidrocacbon (phân tử khối rộng lớn xoàng nhau 14 đvC), chiếm được 5m (g) CO2 và 3m (g) H2O. CTPT của 2 hidrocacbon bên trên là:

A. C3H8, C3H6

Xem thêm: phần mềm quản lý chi tiêu cá nhân tiếng việt

B. C2H6, C3H8

C. C2H2, C3H4

D. C3H6, C4H6

Câu 4:

Hỗn hợp ý khí X bao gồm etan và propan. Đốt cháy trọn vẹn X, chiếm được 7,84 lít CO2 (đktc) và 9 gam H2O. bộ phận tỷ lệ theo đòi lượng của etan vô X là :

A. 66,67%

B. 57,69

C. 25,42%

D. 40,54%

Câu 5:

Đốt cháy 1 lít tương đối hiđrocacbon với 1 thể tích bầu không khí (lượng dư). Hỗn hợp ý khí chiếm được sau thời điểm tương đối H2O dừng tụ rất có thể tích là 18,5 lít, cho tới qua chuyện hỗn hợp KOH dư còn 16,5 lít, cho tới láo lếu hợp ý khí trải qua ống đựng photpho dư thì sót lại 16 lít. Xác ấn định CTPT của hợp ý hóa học bên trên biết những thể tích khí đo ở nằm trong ĐK sức nóng phỏng, áp suất và O2 cướp 1/5 bầu không khí, sót lại là N2.

A. C2H6

B. C2H4

C. C3H8

D. C2H2

Câu 6:

Khí clo hóa trọn vẹn ankan X chiếm được hóa học cơ học Y sở hữu lượng phân tử to hơn lượng phân tử của X là 138. Ankan X là :

A. CH4

B. C2H6 

C. C3H8 

Xem thêm: bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu 2017

D. C4H10