đốt cháy hỗn hợp x gồm glixerol metan ancol etylic

Đốt cháy lếu láo thích hợp X bao gồm glixerol, metan, ancol etylic và axit no, đơn chức mạch hở Y (trong bại liệt số mol metan bộp chộp gấp đôi số mol glixerol) cần thiết một vừa hai phải đầy đủ 1,525 mol O2 thu được một,55 mol CO2. Nếu mang lại m gam lếu láo thích hợp X thuộc tính với 400 ml hỗn hợp NaOH 2,5M, rồi cô cạn thì nhận được m gam hóa học rắn khan. Giá trị m gần nhất với độ quý hiếm này sau đây ?

Bạn đang xem: đốt cháy hỗn hợp x gồm glixerol metan ancol etylic

A. 76.

B. 80.

C. 64.

D. 70.

Đáp án C

HD• Ta có: 1C3H8O3.2CH4 = 2C2H6O.1CH4O

Coi hhX bao gồm CnH2n + 2O a mol và CmH2mO2 b mol.

\(C_nH_{2n + 2}O + \dfrac{3n}{2} O_2 \to nCO_2 + (n + 1)H_2O\)

a------------------1,5na

\(C_mH_{2m}O_2 + \dfrac{3m - 2}{2}O_2 \to mCO_2 + mH_2O\)

b------------------(1,5m - 1)b

nCO2 = mãng cầu + mb = 1,55 (*)

nO2 = 1,5na + (1,5m - 1)b = 1,525 (**)

Từ (*), (**) → b = 0,8 → m 1,55 : 0,8 = 1,9375 → Axit là HCOOH

• hhX bao gồm ancol và 0,8 mol HCOOH phản xạ 1 mol NaOH

→ Sau phản xạ nhận được 0,8 mol HCOONa và 0,2 mol NaOH dư

→ m = 0,8 x 68 + 0,2 x 40 = 62,4 gam → Chọn C.


skyes lụi bao nhiêu câu ngay lập tức dk độc nhất câu này đích thị oải === == . 2/7/2015

. 03/07/2015

Xem thêm: thư viện trường đại học khoa học xã hội và nhân văn

Trần Như Lực khó khăn vồn ! . 27/6/2015

. 28/06/2015

Hoang Nhi sở hữu số mol ax = 1.5nco2 -no2 rồi thực hiện j nữa nhỉ ???? ai gom vs . 26/6/2015

. 27/06/2015

Null anhxuan vừa ngang qua chuyện phía trên . 24/6/2015

. 25/06/2015

Đặng Long Sao đề vớ vấn thế nhỉ. Tưởng loại m sau ko cần lượng ban sơ yếu đuối gì mãi k đi ra . 23/6/2015

. 24/06/2015

Trần Minh Hiếu sở hữu dụng cụ ngây ngô j ko xài . 22/6/2015

. 23/06/2015

Nguyễn Thế Thuấn nghe số kiểm điểm nhiều vượt lên ghét bỏ lắm rồi . 22/6/2015

. 23/06/2015

Trần Minh Hiếu cứ số kiểm điểm tuy nhiên phang . 22/6/2015

. 23/06/2015

Lê Hạ HaCasa rất lâu tươi tắn . 22/6/2015

. 23/06/2015

trần xuân thông đậu bài xích này tuy nhiên bao nhiêu thánh phang được số kiểm điểm luôn luôn. loại gì vậy . 21/6/2015

. 22/06/2015

Rồng Sa Mạc khó vãi . 20/6/2015

. 21/06/2015

maitrinh Thuan81096 tuân theo cơ hội vẹn toàn thủy.viết lách 2 pt rồi cân đối đi ra dc số mol của axit x=0.8. tiếp sau đó vì thế sớm nhất nên sai số là nhỏ nhất=1,6 => đáp án . 17/6/2015

. 18/06/2015

Khánh Huyền gôm không còn 3 hóa học đầu lại, mang lại axit HCOOH tính đi ra số rất đẹp vượt lên trời . 17/6/2015

. 18/06/2015

hồ thị hà trang Làm đi ra 62.4 tuy nhiên test lại thì số MOL bao nhiêu hóa học bên trên xấu xa, k dám khoanh, kết thúc ngồi suy nghĩ cả tối suy nghĩ k tớ, kết thúc mới mẻ khoanh bạt mạng . 16/6/2015

. 17/06/2015

Ráng lên nhé :)) Giải hoặc vượt lên . 16/6/2015

. 17/06/2015

Ráng lên nhé :)) k thực hiện nổi :( . 16/6/2015

. 17/06/2015

Trịnh Trường Giang eu moi ng oi, sao lai teo naxit = 1,5nco2 - no2 :v hon hop lon tung cất cánh len ma mãnh . 16/6/2015

. 17/06/2015

Dương Thị Thanh Tình hay . 16/6/2015

. 17/06/2015

Xem thêm: thuật toán tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất

Trần Hữu Lộc hoặc . 14/6/2015

. 15/06/2015

Nguyễn Xuân Trực đề kì nhỉ, mang lại m gam x td naoh dc m gam rắn. khi nhen cũng kilogam thưa đem m gam cút nhen vậy tuy nhiên ngta giải được . 14/6/2015

. 15/06/2015

Xem tăng phản hồi (40/60)