dung dịch của một bazơ ở 25 độ c có

Câu hỏi:

03/06/2020 107,309

Bạn đang xem: dung dịch của một bazơ ở 25 độ c có

Trả lời:

verified

Giải tự Vietjack

Chọn đáp án B

Môi ngôi trường trung tính: [H+].[OH-]  = 1,0.10-14

Môi ngôi trường axit [H+] > 1,0.10-7M (hay pH < 7)

Môi ngôi trường bazơ [H+] < 1.10-7M (hay pH > 7)

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hoà tan một axit vô nước ở 25°C, thành quả là

A. [H+] < [OH-].

B. [H+] = [OH-].

Xem thêm: toán 9 liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

C. [H+] > [OH-].

D. [H+][OH-] > 1.10-14.

Câu 2:

Cần từng nào gam NaOH nhằm pha trộn 250 ml hỗn hợp đem pH = 10 ?

Câu 3:

Giá trị tích số ion của nước tùy theo :

A. áp suất.

B. nhiệt độ phỏng.

C. sự xuất hiện của axit hoà tan.

D. sự xuất hiện của bazơ hoà tan.

Câu 4:

Có 250 ml hỗn hợp HCl 0,4M. Hỏi cần thêm thắt từng nào nước vô hỗn hợp này và để được hỗn hợp đem pH = 1,00 ? hiểu rằng sự biến hóa thể tích khi xáo trộn là ko đáng chú ý.

Câu 5:

Chỉ uống thuốc demo phenophtalein, hãy trình diễn cơ hội phân biệt phụ vương hỗn hợp nằm trong độ đậm đặc mol sau: KOH, HNO3 và H2SO4.

Xem thêm: tìm ước chung lớn nhất của 2 số trong pascal

Câu 6:

Nước nguyên vẹn hóa học ở 25°C đem độ đậm đặc H+ bằng 1.10-7 mol/l. Hỏi đem từng nào tỷ lệ phân tử H2O phân li rời khỏi ion ở nhiệt độ phỏng này, hiểu được DH2O = 1 g/ml?