dùng một âm thoa có tần số rung f=100hz

Câu hỏi:

18/06/2019 17,444

Dùng một âm mẻ với tần số lúc lắc ƒ = 100Hz tạo nên bên trên nhì điểm S1, S2 bên trên mặt mũi nước nhì mối cung cấp sóng nằm trong biên chừng, ngược trộn. Khoảng cơ hội thân mật mối cung cấp S1, S2 là 21,5cm. Kết trái khoáy tạo nên những đẩy sóng dạng hyperbol, khoảng cách nhanh nhất thân mật nhì gợn lồi liên tục là 2cm. Số gợn lồi và lõm xuất hiện tại thân mật nhì điểm S1S2

Bạn đang xem: dùng một âm thoa có tần số rung f=100hz

A. 10 và 11

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án: A

HD Giải:

Ta có: khoảng cơ hội nhanh nhất thân mật nhì gợn lồi liên tục là 2cm → λ/2 = 2 → λ = 4cm

Hai mối cung cấp ngược trộn, nên điểm xê dịch với biên chừng cực lớn nên thỏa mãn: d2 – d1 = (k + 0,5)λ

Điểm xê dịch với biên chừng rất rất tè thỏa mãn: d2 – d1 = k.λ

Số gợn lồi và lõm xuất hiện tại thân mật nhì điểm S1S2 là:

Dùng một âm mẻ với tần số lúc lắc f = 100Hz tạo nên bên trên nhì điểm S1, S2 bên trên mặt mũi nước (ảnh 1)

<=> Dùng một âm mẻ với tần số lúc lắc f = 100Hz tạo nên bên trên nhì điểm S1, S2 bên trên mặt mũi nước (ảnh 2)

<=> Dùng một âm mẻ với tần số lúc lắc f = 100Hz tạo nên bên trên nhì điểm S1, S2 bên trên mặt mũi nước (ảnh 3)

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở mặt phẳng một hóa học lỏng với nhì mối cung cấp phân phát sóng phối hợp S1 và S2 xa nhau 20cm. Hai mối cung cấp này xê dịch theo đuổi phương trẳng đứng với phương trình theo thứ tự là u= 5cos(40πt) milimet và u= 5cos(40πt + π) milimet. Tốc chừng truyền sóng bên trên mặt mũi hóa học lỏng là 80cm/s. Số điểm xê dịch với biên chừng cực lớn bên trên đoạn trực tiếp S1S2 (không tính 2 mối cung cấp nếu như có)là:               

A. 11

B. 9

C. 10

D. 8

Câu 2:

Ở mặt mũi thông thoáng của một hóa học lỏng với nhì mối cung cấp sóng phối hợp A và B xa nhau 20cm, xê dịch theo đuổi phương trực tiếp đứng với phương trình uA = 2cos40pt và uB = 2cos(40pt + p) (uA và uB tính vì thế milimet, t tính vì thế s). sành vận tốc truyền sóng bên trên mặt mũi hóa học lỏng là 30cm/s. Xét hình vuông vắn AMNB nằm trong mặt mũi thông thoáng hóa học lỏng. Số điểm xê dịch với biên chừng rất rất tè bên trên đoạn BM (không tính điểm B nếu như có) là

A. 19

B. 18

C. 20

D. 17

Câu 3:

Trên mặt nưc ở ngang, tại nhì điểm S1, S2 cách nhau 8,2cm, ngưi tớ đt nhì nguồn sóng cơ kết thích hợp, xê dịch điều hoà theo đuổi phương thẳng đứng với tn số 15Hz và luôn luôn xê dịch đồng trộn. Biết véc tơ vận tốc tức thời truyền sóng bên trên mặt nưc là 30cm/s, coi biên độ sóng ko thay đổi Khi truyền rằng. Số đim xê dịch vi biên chừng cc đại bên trên đoạn S1S2

A. 11

B. 8

C. 5

Xem thêm: tiến hành thí nghiệm xà phòng hóa tristearin theo các bước sau

D. 9

Câu 4:

Ở mặt mũi hóa học lỏng với nhì mối cung cấp sóng A, B xa nhau 20cm, xê dịch theo đuổi phương trực tiếp đứng với phương trình là uA = uB = acos50πt (t tính vì thế s). Tốc chừng truyền sóng bên trên mặt mũi hóa học lỏng là 1 trong,5m/s. Trên đoạn trực tiếp AB, số điểm với biên chừng xê dịch cực lớn và số điểm đứng yên ổn theo thứ tự là

A. 9 và 8

B. 7 và 6

C. 9 và 10

D. 7 và 8

Câu 5:

Ở mặt mũi hóa học lỏng với nhì mối cung cấp sóng A, B xa nhau 18cm, xê dịch theo đuổi phương trực tiếp đứng với phương trình là uA = uB = acos50pt (với t tính vì thế s). Tốc chừng truyền sóng của mặt mũi hóa học lỏng là 50cm/s. Gọi O là trung điểm của AB, điểm M ở mặt mũi hóa học lỏng phía trên đàng trung trực của AB và sát O nhất sao mang đến thành phần hóa học lỏng bên trên M xê dịch nằm trong trộn với thành phần hóa học lỏng bên trên O. Khoảng cơ hội MO là

A. 10cm

B. 210cm

C. 22cm

D. 2cm

Câu 6:

Trong hiện tượng lạ uỷ thác mẻ sóng nước, nhì mối cung cấp xê dịch theo đuổi phương vuông góc với mặt mũi nước, nằm trong biên chừng, nằm trong trộn, nằm trong tần số 50Hz được bịa bên trên nhì điểm S1 và S2 xa nhau 10cm. Tốc chừng truyền sóng bên trên mặt mũi nước là 75cm/s. Xét những điểm bên trên mặt mũi nước nằm trong đàng tròn trặn tâm S1, nửa đường kính S1S2, điểm nhưng mà thành phần bên trên bại liệt xê dịch với biên chừng cực lớn cơ hội điểm S2 một quãng nhanh nhất bằng

A. 85mm

B. 15mm

C. 10mm

D. 89mm

Câu 7:

Tại mặt mũi hóa học lỏng với nhì mối cung cấp phân phát sóng phối hợp S1 và S2 xê dịch theo đuổi phương vuông góc với mặt mũi hóa học lỏng với nằm trong phương trình u=2cos40πt (trong bại liệt u tính vì thế centimet, t tính vì thế s). Tốc chừng truyền sóng bên trên mặt mũi hóa học lỏng là 80cm/s. Gọi M là vấn đề bên trên mặt mũi hóa học lỏng cơ hội S1,S2 theo thứ tự là 12cm và 9cm. Coi biên chừng của sóng truyền kể từ nhì mối cung cấp bên trên tới điểm M là ko thay đổi. Phần tử hóa học lỏng bên trên M xê dịch với biên chừng là

A. 2cm

B. 22cm

C. 4cm

Xem thêm: tập thể tiêu biểu trong xây dựng, giữ gìn, phát huy giá trị truyền thống của llvt thủ đô hà nội

D. 2cm