giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ x được xác định như thế nào

Ôn luyện chương 1

Câu hỏi

Sách Giáo Khoa

SGK luyện 1 - Trang 46

Bạn đang xem: giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ x được xác định như thế nào

18 tháng tư 2017 khi 15:52

Giá trị vô cùng của số hữu tỉ x được xác lập ra sao ?

nguyễn quỳnh như

16 mon 11 2021 khi 20:05

ôn luyện đề cương 

giá trị vô cùng của số hữu tỉ  được xác lập ra sao ?

Xem chi tiết

Hoàn Thiện Sơn

9 mon 12 2018 khi 15:57

->Đề ôn luyện lý thuyết toán HK1 phần Đại số

Câu 1: Giá trị vô cùng của số hữu tỉ x được xác lập như vậy nào?

Câu 2: Viết những công thức: nhân, phân chia nhị lũy quá nằm trong cơ số. Lũy quá của: lũy quá, một tích, một thương.

Câu 3: Tỉ lệ thức là gì? Tính hóa học cơ bạn dạng của tỉ trọng thức. Viết công thức đặc thù của sản phẩm tỉ số đều bằng nhau.

Xem chi tiết

Nguyễn Đào Báo Ngân

21 mon 12 2020 khi 16:23

Với x nằm trong Z, dò thám độ quý hiếm nhỏ nhất của số hữu tỉ: 3/(x-4)

Giúp bản thân với 

Xem chi tiết

Sách Giáo Khoa

SGK luyện 1 - Trang 46

18 tháng tư 2017 khi 15:51

Thế nào là là số hữu tỉ dương ? Số hữu tỉ âm ?

Xem thêm: mẫu số 05 thông tư 23/2014/tt blđtbxh

Số hữu tỉ nào là ko là số hữu tỉ dương cũng ko là số hữu tỉ âm ?

Xem chi tiết

Sách Giáo Khoa

SGK luyện 1 - Trang 46

18 tháng tư 2017 khi 15:56

Thế nào là là tỉ số của nhị số hữu tỉ ? Cho ví dụ ?

Xem chi tiết

Đỗ Yến Nhi

22 mon 10 2017 khi 21:26

thế nào là là tỉ số của 2 số hữu tỉ ? mang lại ví dụ

Xem chi tiết

Sách Giáo Khoa

SGK luyện 1 - Trang 46

18 tháng tư 2017 khi 15:53

Định nghĩa lũy quá với số nón bất ngờ của một vài hữu tỉ ?

Xem chi tiết

Đỗ Yến Nhi

22 mon 10 2017 khi 21:17

định nghĩa lũy quá vs số nón bất ngờ của 1 số ít hữu tỉ

Xem chi tiết

Catherine Lee

21 mon 10 2017 khi 21:52

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 104

Tìm độ quý hiếm lớn số 1 của A= \(\dfrac{15|x+1|+32}{6|x+1|+8}\)

Chú ý : Dấu độ quý hiếm tuyệt đối

Xem chi tiết