giải bài tập tin học 10 bài toán và thuật toán

Bình chọn:

3.9 bên trên 192 phiếu

Bạn đang xem: giải bài tập tin học 10 bài toán và thuật toán

Lý thuyết: Bài toán và thuật toán trang 32 SGK Tin học tập 10Thuật toán là 1 mặt hàng hữu hạn những thao tác được bố trí theo đuổi một trình tự động xác lập sao cho tới sau thời điểm triển khai mặt hàng thao tác ấy, kể từ Input của Việc, tớ sẽ có được Output cần thiết lần. Xem cụ thể

Câu 1 trang 44 SGK Tin học tập 10

Hãy tuyên bố một Việc và chứng thật Input và Output của Việc cơ.

Xem điều giải

Câu 3 trang 44 SGK Tin học tập 10Hãy chỉ ra rằng tính ngừng của thuật toán lần tìm tòi tuần tự động. Xem điều giải Câu 4 trang 44 SGK Tin học tập 10Cho N và mặt hàng số a1....aN, hãy lần độ quý hiếm nhỏ nhất (Min) của mặt hàng cơ. Xem điều giải Câu 7 trang 44 SGK Tin học tập 10Cho N và mặt hàng số a1....aN hãy cho thấy sở hữu từng nào số hạng vô mặt hàng có mức giá trị vì thế 0. Xem điều giải

Câu 5 trang 44 SGK Tin học tập 10

Mô miêu tả thuật toán lần nghiệm của phương trình bậc nhị tổng quát tháo bằng phương pháp liệt kê hoặc vì thế sơ loại khối.

Xem điều giải