giải bất phương trình và biểu diễn trên trục số

Giải bài xích 31 trang 48 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

⇔ 15 – 6x > 15 (Nhân cả nhị vế với 3 > 0, BPT ko thay đổi chiều)

Bạn đang xem: giải bất phương trình và biểu diễn trên trục số

⇔ -6x > 15 – 15 (Chuyển vế và thay đổi vết hạng tử 15)

⇔ -6x > 0

⇔ x < 0 (Chia cả nhị vế với -6 < 0, BPT thay đổi chiều)

Vậy nghiệm của bất phương trình là x < 0.

Giải bài xích 31 trang 48 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8Giải bài xích 31 trang 48 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

⇔ 8 – 11x < 13.4 (Nhân cả nhị vế với 4 > 0, BPT ko thay đổi chiều)

⇔ 8 – 11x < 52

⇔ -11x < 52 – 8 (Chuyển vế và thay đổi vết hạng tử 8)

⇔ -11x < 44

⇔ x > 44 : (-11) (Chia cả nhị vế mang lại -11 < 0, BPT thay đổi chiều

⇔ x > -4.

Vậy bất phương trình đem nghiệm x > -4.

Giải bài xích 31 trang 48 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8Giải bài xích 31 trang 48 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Xem thêm: số mặt phẳng đối xứng của khối tứ diện đều

⇔ 3(x – 1) < 2(x – 4) (Nhân cả nhị vế với 12 > 0, BPT ko thay đổi chiều)

⇔ 3x – 3 < 2x – 8

⇔ 3x – 2x < -8 + 3 (Chuyển vế và thay đổi vết 2x và -3)

⇔ x < -5

Vậy bất phương trình đem luyện nghiệm x < -5.

Giải bài xích 31 trang 48 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8Giải bài xích 31 trang 48 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

⇔ 5(2 – x) < 3(3 – 2x) (Nhân cả nhị vế với 15 > 0, BPT ko thay đổi chiều)

⇔ 10 – 5x < 9 – 6x

⇔ 6x – 5x < 9 – 10 (Chuyển vế và thay đổi vết -6x và 10)

⇔ x < -1.

Vậy bất phương trình đem luyện nghiệm x < -1.

Giải bài xích 31 trang 48 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Xem thêm: dap an de thi tuyen sinh lop 10 nam 2018 mon toan

Câu 6:

Trong một kì đua, chúng ta Chiến nên đua tư môn Văn, Toán, Tiếng Anh và Hóa. Chiến đang được đua phụ vương môn và được thành quả như bảng sau:

Giải bài xích 33 trang 48 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Kỳ đua quy quyết định ham muốn đạt loại chất lượng nên đem điểm khoảng những môn đua là 8 trở lên trên và không tồn tại môn này bị điểm bên dưới 6. tường môn Văn và Toán được xem thông số 2. Hãy cho thấy, nhằm đạt loại chất lượng chúng ta Chiến nên đem điểm đua môn Toán tối thiểu là từng nào điểm?