giai toan lop 5 bai luyen tap chung trang 113


Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật có: a) Chiều lâu năm 2,5m, chiều rộng lớn 1,1m và độ cao 0,5m. b) Chiều lâu năm 3m, chiều rộng lớn 15dm và độ cao 9dm.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: giai toan lop 5 bai luyen tap chung trang 113

Video chỉ dẫn giải

Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật có:

a) Chiều lâu năm 2,5m, chiều rộng lớn 1,1m và độ cao 0,5m.

b) Chiều lâu năm 3m, chiều rộng lớn 15dm và độ cao 9dm.

Phương pháp giải:

Đổi những độ dài rộng về nằm trong đơn vị chức năng đo rồi vận dụng những công thức:

- Diện tích xung xung quanh = chu vi đáy × chiều cao;

- Diện tích toàn phần = diện tích S xung xung quanh + diện tích S nhị lòng.

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

            (2,5 + 1,1) × 2 × 0,5 = 3,6 (m2)

Diện tích một phía đáy của hình vỏ hộp chữ nhật là: 

             2,5 × 1,1 = 2,75 (m2)

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là:

             3,6 + 2,75 × 2 = 9,1 (m2)

                     Đáp số: a) 3,6m2 ; 9,1m;

b) Đổi: 3m = 30dm

Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

           (30 + 15) × 2 × 9 = 810 (dm2)

Diện tích một phía đáy của hình vỏ hộp chữ nhật là:

           30 × 15 = 450 (dm2)

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là: 

          810 + 450 × 2 = 1710 (dm2)

                        Đáp số: 810dm2; 1710dm2.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Viết số đo phù hợp nhập dù trống: 

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

- Diện tích xung xung quanh = chu vi lòng x chiều cao;

- Diện tích toàn phần =  diện tích S xung xung quanh + diện tích S nhị lòng.

- Chu vi mặt mày lòng = (chiều lâu năm + chiều rộng) x 2

Lời giải chi tiết:

+) Cột (1):

Chu vi mặt mày mặt lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là :

            \((4 + 3) \times 2 = 14 \;(m)\)

Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

            \((14 \times 5 = 70 \;(m^2)\)

Diện tích mặt mày đáy của hình vỏ hộp chữ nhật là: 

             \(4 \times 3 = 12 \;(m^2)\)

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là:

             \(70 + 12 \times 2 = 94\;(m^2) \)

+) Cột (2):

Nửa chu vi mặt mày lòng là:        \(2 : 2 = 1 \;(cm)\)

Chiều rộng lớn của hình vỏ hộp chữ nhật là:

               \( 1 - \dfrac{3}{5} = \dfrac{2}{5} (cm)  \)

Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

Xem thêm: công ty cổ phần giải pháp công nghệ savis việt nam

               \( 2 \times \dfrac{1}{3} = \dfrac{2}{3} (cm^2)  \)

Diện tích mặt mày đáy của hình vỏ hộp chữ nhật là: 

             \( \dfrac{3}{5}  \times \dfrac{2}{5} = \dfrac{6}{25} (cm^2)  \)

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậtlà:

              \( \dfrac{2}{3} +  \dfrac{6}{25} \times 2 = \dfrac{86}{75} (cm^2)  \)

+) Cột (3)

Ta thấy hình vỏ hộp chữ nhật ở trên đây đem tía độ dài rộng cân nhau nên đó là hình lập phương.

Chu vi mặt mày lòng là:

            \(0,4 \times  4 = 1,6 \;(dm)\)

Diện tích xung xung quanh của hình lập phương vẫn mang đến là:

            \((0,4 \times  0,4) \times  4 = 0,64\; (dm^2)\)  

Diện tích toàn phần của hình lập phương vẫn mang đến là:

            \((0,4 \times 0,4)  \times 6 = 0,96\; (dm^2)\)

Ta đem thành phẩm như sau:

Câu 3

Video chỉ dẫn giải

Một hình lập phương đem cạnh 4cm, nếu như hấp tấp cạnh của hình lập phương lên 3 đợt thì diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của chính nó hấp tấp lên từng nào đợt ? Tại sao ?

Phương pháp giải:

- Tính cạnh của hình lập phương mới mẻ.

- Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của từng hình rồi đối chiếu thành phẩm với nhau:

+ Diện tích xung xung quanh = diện tích S một phía \(\times \) 4 = cạnh \(\times \) cạnh \(\times \) 4.

+ Diện tích toàn phần = diện tích S một phía \(\times \) 6 = cạnh \(\times \) cạnh \(\times \) 6. 

Lời giải chi tiết:

Hình lập phương mới mẻ đem cạnh là:

             4 × 3 = 12 (cm)

Diện tích xung xung quanh của hình lập phương mới mẻ là: 

             (12 × 12) × 4 = 576 (cm2)

Diện tích xung xung quanh của hình lập phương cũ là:

            (4 × 4) × 4 = 64 (cm2

Diện tích xung xung quanh của hình lập phương mới mẻ hấp tấp lên số đợt đối với diện tích S xung xung quanh của hình lập phương cũ là :         

           576 : 64 = 9 (lần)

Diện tích toàn phần của hình lập phương mới mẻ là: 

           (12 × 12) × 6 = 864 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương cũ là: 

           (4 × 4) × 6 = 96 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương mới mẻ hấp tấp lên số đợt đối với diện tích S toàn phần của hình lập phương cũ là :
            864 : 96 = 9 (lần)

Vậy nếu như hấp tấp cạnh của hình lập phương lên 3 đợt thì cả diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần đều tăng 9 đợt.


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 115 Thể tích của một hình

  Trong nhị hình bên dưới đây: Hình vỏ hộp chữ nhật A bao gồm bao nhiêu hình lập phương nhỏ ? Hình vỏ hộp chữ nhật B bao gồm bao nhiêu hình lập phương nhỏ ? Hình này rất có thể tích to hơn.

 • Toán lớp 5 trang 116, 117 Xăng-ti-mét khối, Đề-xi-mét khối

  Viết nhập dù rỗng (theo mẫu):

 • Toán lớp 5 trang 118 Mét khối

  a) Đọc những số đo sau: 15m3; 205m3 ; 0,911m3. b) Viết những số đo thể tích: Bảy ngàn nhị trăm mét khối; Bốn trăm mét khối; Một phần tám mét khối; Không phẩy ko năm mét khối.

 • Toán lớp 5 trang 119 Luyện tập dượt

  Đọc những số đo: 5m3; 2010cm3; 2005dm3; 10,125m3; 0,109cm3;

 • Toán lớp 5 trang 121 Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

  Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều lâu năm a, chiều rộng lớn b, độ cao c. a) a = 5cm; b = 4cm; c = 9cm. b) a = 1,5m; b = 1,1m; c = 0,5m.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: soạn văn 7 bài đặc điểm của văn bản nghị luận

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.