giải vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 119


Giải bài bác luyện 1, 2, 3 trang 43, 44 VBT toán 5 bài bác 119 : Luyện luyện cộng đồng với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủn nhất

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: giải vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 119

Cho hình vuông vắn ABCD với cạnh 4cm. Trên những cạnh của hình vuông vắn lấy theo thứ tự những trung điểm M, N, Phường, Q. Nối tứ điểm bại và để được hình tứ giác MNPQ (xem hình vẽ). Tính tỉ số của diện tích S hình tứ giác MNPQ và hình vuông vắn ABCD.

Phương pháp giải:

- Diện tích hình vuông vắn ABCD = cạnh × cạnh.

- Các tam giác AMQ, BMN, CPN, DPQ là những tam giác vuông với diện tích S đều bằng nhau.

  Diện tích từng tam giác vì thế tích phỏng lâu năm nhị cạnh góc vuông phân chia cho tới 2.

- Diện tích tích hình tứ giác MNPQ vì thế diện tích hình vuông vắn ABCD trừ cút tổng diện tích S các tam giác AMQ, BMN, CPN, DPQ.

- Tìm tỉ số của diện tích S hình tứ giác MNPQ và hình vuông vắn ABCD tớ lấy diện tích hình tứ giác MNPQ phân chia cho tới diện tích S hình vuông vắn ABCD.

Lời giải chi tiết:

Vì M, N, Phường, Q theo thứ tự là trung điểm của AB, BC, CD và AD nên tớ với :

                  AM = MB = BN = NC = CP = PD = DQ = QA = 4 : 2 = 2cm

Diện tích hình vuông vắn ABCD là :

                  4 × 4 = 16 (cm2)

Diện tích tam giác AMQ là :

                 2 × 2 : 2 = 2 (cm2)

Ta thấy những tam giác AMQ, BMN, CPN, DPQ với diện tích S đều bằng nhau.

Diện tích tứ giác MNPQ là :

                  16 – (2 × 4) = 8 (cm2)

Tỉ số của diện tích S hình tứ giác MNPQ và hình vuông vắn ABCD là :

                 \(\displaystyle 8 : 16  = {1 \over 2}\)

                                         Đáp số :  \(\displaystyle{1 \over 2}\).

Bài 2

Cho hình mặt mày bao gồm hình chữ nhật ABCD với AD = 2dm và 1/2 hình trụ tâm O nửa đường kính 2dm. Tính diện tích S phần tiếp tục tô đậm của hình chữ nhật ABCD.

Phương pháp giải:

- Tìm chiều lâu năm hình chữ nhật = OD ⨯ 2.

- Diện tích hình chữ nhật ABCD = chiều dài ⨯ chiều rộng lớn.

- Diện tích nửa hình trụ tâm O = (bán kính ⨯ buôn bán kính ⨯ 3, 14) : 2.

- Diện tích phần tô đậm = diện tích S hình chữ nhật ABCD – diện tích nửa hình trụ tâm O.

Lời giải chi tiết:

Ta với nửa đường kính OD = 2 dm, chiều lâu năm hình chữ nhật ABCD là

2 x 2 = 4 (dm)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là :

2 ⨯ 4 = 8 (dm2)

Diện tích nửa hình trụ tâm O là :

(2 ⨯ 2 ⨯ 3,14) : 2 = 6,28 (dm2)

Diện tích phần tiếp tục tô đậm là : 

Xem thêm: bài văn biểu cảm về loài cây em yêu cây phượng

8 – 6,28 = 1,72 (dm2)

                    Đáp số : 1,72dm2.

Bài 3

Cho hình thang vuông ABCD (xem hình vẽ) với AB = 20cm, AD = 30cm, DC = 40cm.

Nối A với C được nhị hình tam giác là ABC và ADC. Tính :

a) Diện tích từng hình tam giác bại. 

b) Tỉ số Xác Suất của diện tích S hình tam giác ABC và hình tam giác ADC.

Phương pháp giải:

- Diện tích hình thang ABCD = (đáy rộng lớn + lòng bé) ⨯ độ cao : 2 = (AB + DC) ⨯ AD : 2 .

- Diện tích tam giác ADC = AD ⨯ DC : 2.

- Diện tích tam giác ABC = diện tích S hình thang ABCD – diện tích S tam giác ADC.

- Để lần tỉ số Xác Suất của diện tích S tam giác ABC và hình tam giác ADC tớ lần thương của diện tích tam giác ABC và hình tam giác ADC, tiếp sau đó nhân thương tìm kiếm ra với 100 và thêm thắt kí hiệu % nhập ở bên phải.

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích hình thang ABCD là :

 \(\displaystyle {{\left( {20 + 40} \right) \times 30} \over 2} = 900\,\left( {c{m^2}} \right)\)

Diện tích tam giác ADC là :

 \(\displaystyle {{40 \times 30} \over 2} = 600\,\left( {c{m^2}} \right)\)

Diện tích tam giác ABC là :

\(900 – 600 = 300 (cm^2)\)

b) Tỉ số Xác Suất của diện tích S tam giác ABC và hình tam giác ADC là :

 \(300 : 600 = 0,5 = 50\% \) 

Đáp số : a) Diện tích tam giác ABC : \(300cm^2\) ;

                  Diện tích tam giác ADC : \(600cm^2 \)

                   b) \(50\% \).                                 

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 120 : Luyện luyện cộng đồng

  Giải bài bác luyện 1, 2, 3 trang 45 VBT toán 5 bài bác 120 : Luyện luyện cộng đồng với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủn nhất

 • Bài 121 : Tự đánh giá

  Giải bài bác luyện phần 1, phần 2 trang 46, 47, 48 VBT toán 5 bài bác 121 : Tự đánh giá với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủn nhất

 • Bài 118 : Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu

  Giải bài bác luyện 1, 2, 3 trang 41, 42 VBT toán 5 bài bác 118 : Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủn nhất

 • Bài 117 : Luyện luyện cộng đồng

  Giải bài bác luyện 1, 2, 3, 4 trang 39, 40 VBT toán 5 bài bác 117 : Luyện luyện cộng đồng với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủn nhất

 • Bài 116 : Luyện luyện cộng đồng

  Giải bài bác luyện 1, 2, 3, 4 trang 37, 38 VBT toán 5 bài bác 116 : Luyện luyện cộng đồng với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủn nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: he was such a wet blanket at the party tonight

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom con cái lớp 5 học tập chất lượng tốt, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.