giáo trình đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam

Thực hiện nay những quyết nghị của Đảng Cộng sản nước ta, nhất là Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về công tác làm việc tư tưởng, lý luận, báo mạng trước đòi hỏi mới mẻ, Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra phát hành Quyết lăm le số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 về sự việc phát hành Chương trình môn học tập Đường lối cách mệnh của Đảng Cộng sản nước ta dành riêng cho SV ĐH, cao đẳng khối ko thường xuyên ngành Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh…

Giáo trình Đường lối cách mệnh của Đảng Cộng sản Việt Nam
Giáo trình Đường lối cách mệnh của Đảng Cộng sản Việt Nam

Giáo trình Đường lối cách mệnh của Đảng Cộng sản nước ta bao gồm 9 chương:

Chương hé đầu: Đối tượng, trách nhiệm và cách thức phân tích môn lối lối cách mệnh của Đảng Cộng sản Việt Nam

Bạn đang xem: giáo trình đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam

Chương I: Sự Ra đời của Đảng Cộng sản nước ta và cương lĩnh chủ yếu trị thứ nhất của Đảng

Chương II: Đường lối đấu giành giật giành tổ chức chính quyền (1930-1945)

Chương III: Đường lối kháng chiến kháng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lăng (1945-1975)

Chương IV: Đường lối công nghiệp hóa

Chương V: Đường lối xây đắp nền kinh tế tài chính thị ngôi trường triết lý xã hội công ty nghĩa

Chương VI: Đường lối xây đắp khối hệ thống chủ yếu trị

Chương VII: Đường lối xây đắp, cải tiến và phát triển nền văn hóa truyền thống và giải quyết và xử lý những yếu tố xã hội

Xem thêm: đề thi học sinh giỏi văn 7 cấp huyện violet

Chương VIII: Đường lối đối ngoại

Xem thêm: Giáo trình Hỏi & Đáp Môn Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Giáo trình bởi tập luyện thể những mái ấm khoa học tập, những giáo viên với kinh nghiệm tay nghề của một vài ngôi trường ĐH biên soạn đang được thực sự đáp ứng nhu cầu đòi hỏi mới mẻ của thực dẫn giảng dạy dỗ và học hành lúc bấy giờ của học viên, SV. Xin trân trọng giới thiệu!

Tác giả: Nguyễn Viết Thông, Đinh Xuân Lý, Nguyễn Đăng Quang

Năm XB: 2016

Xem thêm: thư viện trường đại học khoa học xã hội và nhân văn

NXB: Chính trị quốc gia

TẢI TÀI LIỆU XUỐNG

Lượt xem: 16.692