h2so4 đặc nóng không tác dụng với kim loại nào

Bạn đang xem: h2so4 đặc nóng không tác dụng với kim loại nào

Xem thêm: tình hình phát triển kinh tế xã hội ở các nước châu á

Kim loại này ứng dụng được và ko được với H2SO4 quánh nóng

3 câu trả lời 28128

Lưu ý: Al, Zn, Cr ko ứng dụng với H2SO4 quánh nguội, còn quánh giá thì sở hữu. Tuỳ nhập chừng khử mạnh, yếu hèn của sắt kẽm kim loại nhưng mà thành phầm khử được fake xuống số oxi hoá càng thấp. VD: Cu, Ag là sắt kẽm kim loại khử yếu hèn nên thông thường chỉ tạo nên SO2.

Xem thêm: công ty cổ phần kỹ thuật nền móng và công trình ngầm fecon

 Tất cả những kim loại  ứng dụng được  với H2SO4 quánh giá trừ Au và Pt ko ứng dụng được với H2SO4 quánh giá.

Al, Zn, Cr ko ứng dụng với H2SO4 quánh nguội, còn quánh giá thì sở hữu. Tuỳ nhập chừng khử mạnh, yếu hèn của sắt kẽm kim loại nhưng mà thành phầm khử được fake xuống số oxi hoá càng thấp. VD: Cu, Ag là sắt kẽm kim loại khử yếu hèn nên thông thường chỉ tạo nên SO2.

Câu căn vặn hot nằm trong công ty đề