hạch toán chi phí sửa chữa máy móc thiết bị


Hướng dẫn cơ hội hoạnh họe toán ngân sách thay thế sửa chữa tăng cấp TSCĐ như: giá thành thay thế sửa chữa thông thường xuyên TSCĐ, ngân sách thay thế sửa chữa rộng lớn TSCĐ, ngân sách góp vốn đầu tư tăng cấp TSCĐ, ngân sách thay thế sửa chữa TSCĐ chuồn mướn theo dõi Thông tư 200 và 133 tiên tiến nhất hiện nay hành.

Quy toan về tăng cấp, thay thế sửa chữa TSCĐ:

Bạn đang xem: hạch toán chi phí sửa chữa máy móc thiết bị

Theo điều 2 Thông tư 45/2013/TT-BTC:
 
"Sửa trị gia tài cố định: là sự việc tu bổ, bảo trì, thay cho thế thay thế sửa chữa những hỏng hư đột biến nhập quy trình hoạt động và sinh hoạt nhằm mục đích Phục hồi lại năng lượng hoạt động và sinh hoạt theo dõi tình trạng hoạt động và sinh hoạt chi tiêu chuẩn chỉnh lúc đầu của gia tài thắt chặt và cố định.
 
Nâng cấp cho gia tài cố định: là hoạt động và sinh hoạt tôn tạo, xây lắp đặt, chuẩn bị bổ sung cập nhật thêm vào cho TSCĐ nhằm mục đích nâng lên năng suất, unique thành phầm, tác dụng tính năng của TSCĐ đối với nút lúc đầu hoặc kéo dãn dài thời hạn dùng của TSCĐ; đi vào vận dụng tiến độ technology phát hành mới mẻ thực hiện hạn chế ngân sách hoạt động và sinh hoạt của TSCĐ đối với trước."

------------------------------------------------------------------
 

Theo Điều 7 Thông tư Số 45/2013/TT-BTC của Sở tài chủ yếu quy định:
 
1. Các ngân sách góp vốn đầu tư
nâng cấp TSCĐ được phản ánh tăng nguyên vẹn giá của TSCĐ bại liệt, ko được hoạnh họe toán những ngân sách này nhập ngân sách phát hành sale nhập kỳ.


Ví dụ: Công ty Kế toán Thiên Ưng mua một gia tài thắt chặt và cố định (mới 100%) với giá bán ghi bên trên hoá đơn là 119 triệu đồng, ưu tiên mua sắm chọn lựa là 5 triệu đồng, ngân sách vận trả là 3 triệu đồng, ngân sách lắp ráp, chạy demo là 3 triệu đồng.

a. tường rằng TSCĐ có tuổi hạc lâu nghệ thuật là 12 năm, thời hạn trích khấu hao của gia tài thắt chặt và cố định công ty

dự loài kiến là 10 năm (phù phù hợp với quy toan bên trên Phụ lục 1 phát hành tất nhiên Thông tư số 45/2013/TT- BTC), gia tài được đi vào dùng vào trong ngày 1/1/2013.

- Nguyên giá bán gia tài thắt chặt và cố định = 119 triệu - 5 triệu + 3 triệu + 3 triệu = 120 triệu đồng
- Mức trích khấu hao tầm thường niên = 120 triệu : 10 năm =12 triệu đồng/năm.
- Mức trích khấu hao tầm mỗi tháng = 12 triệu đồng: 12 mon = 1 triệu đồng/ tháng
- Hàng năm, công ty trích 12 triệu đồng ngân sách trích khấu hao gia tài thắt chặt và cố định bại liệt nhập ngân sách sale.
 
b.

Sau 5 năm sử dụng, công ty tăng cấp TSCĐ với tổng ngân sách là 30 triệu đồng, thời hạn dùng được đánh giá bán lại là 6 năm (tăng một năm đối với thời hạn dùng tiếp tục ĐK ban đầu), ngày hoàn thành xong đi vào dùng là 1/1/2018.
 
- Nguyên giá bán gia tài thắt chặt và cố định = 120 triệu đồng + 30 triệu đồng = 150 triệu đồng
- Số khấu hao luỹ nối tiếp tiếp tục trích = 12 triệu đồng (x) 5 năm = 60 triệu đồng
- Giá trị sót lại bên trên tuột kế toán tài chính = 150 triệu đồng - 60 triệu đồng = 90 triệu đồng
- Mức trích khấu hao tầm thường niên = 90 triệu đồng : 6 năm = 15 triệu đồng/ năm
- Mức trích khấu hao tầm mỗi tháng = 15.000.000 đồng : 12 mon =1.250.000 đồng/ tháng
 

Từ năm 2018 trở chuồn, công ty trích khấu hao nhập ngân sách sale từng tháng 1.250.000 đồng so với gia tài thắt chặt và cố định vừa mới được tăng cấp.
 

2. Các ngân sách sửa chữa TSCĐ không được xem tăng nguyên vẹn giá bán TSCĐ tuy nhiên được hoạnh họe toán thẳng hoặc phân chia dần dần nhập chi phí kinh doanh nhập kỳ, tuy nhiên tối nhiều không quá 3 năm.

- Đối với những TSCĐ tuy nhiên việc thay thế sửa chữa sở hữu tính chu kỳ luân hồi thì công ty được trích trước ngân sách thay thế sửa chữa theo dõi dự trù nhập ngân sách thường niên. Nếu số thực chi thay thế sửa chữa gia tài thắt chặt và cố định to hơn số trích theo dõi dự trù thì công ty được xem thêm nữa ngân sách phù hợp số chênh nghiêng này. Nếu số thực chi thay thế sửa chữa gia tài thắt chặt và cố định nhỏ rộng lớn số tiếp tục trích thì phần chênh nghiêng được hoạnh họe toán hạn chế ngân sách sale nhập kỳ.

3. Các ngân sách tương quan cho tới TSCĐ vô hình đột biến sau ghi nhận lúc đầu được Review một cơ hội chắc chắn là, thực hiện tăng quyền lợi tài chính của TSCĐ vô hình dung đối với nút hoạt động và sinh hoạt lúc đầu, thì được phản ánh tăng nguyên vẹn giá bán TSCĐ. Các ngân sách không giống tương quan cho tới TSCĐ vô hình dung đột biến sau ghi nhận lúc đầu được hoạnh họe toán nhập ngân sách phát hành sale."

-----------------------------------------------------------------------

Chi phí thay thế sửa chữa TSCĐ chuồn thuê:

Theo điều 8 Thông tư 45/2013/TT-BTC:

c) Trường thích hợp nhập thích hợp đồng mướn tài sản (bao bao gồm cả mướn hoạt động và sinh hoạt và mướn tài chính) quy toan mặt mũi chuồn mướn sở hữu trách móc nhiệm sửa trị gia tài nhập thời hạn thuê thì ngân sách thay thế sửa chữa TSCĐ chuồn mướn được luật lệ hạch toán nhập ngân sách hoặc phân chia dần dần nhập chi phí sale tuy nhiên thời hạn tối nhiều không quá 3 năm.

Theo quy toan bên trên khoản 2.16 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC
 
"2.16. Phần ngân sách mướn gia tài thắt chặt và cố định vượt lên trên quá mức cần thiết phân chia theo dõi số thời gian tuy nhiên mặt mũi chuồn mướn trả chi phí trước.
 
Ví dụ 10: Doanh nghiệp A mướn gia tài thắt chặt và cố định nhập 4 năm với số chi phí mướn là: 400 triệu đồng và thanh toán giao dịch một phen. giá thành mướn gia tài thắt chặt và cố định được hoạnh họe toán nhập ngân sách thường niên là 100 triệu đồng. giá thành mướn gia tài thắt chặt và cố định thường niên vượt lên trên bên trên 100 triệu đồng thì phần vượt lên trên bên trên 100 triệu đồng ko được xem nhập ngân sách phù hợp khi xác lập thu nhập chịu đựng thuế.
 
Đối với ngân sách thay thế sửa chữa gia tài thắt chặt và cố định chuồn mướn mà nhập thích hợp đồng mướn gia tài quy toan mặt mũi chuồn mướn sở hữu trách móc nhiệm thay thế sửa chữa gia tài nhập thời hạn mướn thì ngân sách thay thế sửa chữa gia tài thắt chặt và cố định chuồn mướn được luật lệ hoạnh họe toán nhập ngân sách hoặc phân chia dần dần nhập ngân sách tuy nhiên thời hạn tối nhiều không thực sự 03 năm."

----------------------------------------------------------------------------------------

KẾT LUẬN:
- giá thành tăng cấp TSCĐ -> Hạch toán tăng Nguyên giá bán TSCĐ
- giá thành thay thế sửa chữa TSCĐ -> Hạch toán nhập ngân sách nhập kỳ (không quá 3 năm)
- giá thành thay thế sửa chữa TSCĐ chuồn thuê: -> Hạch toán nhập ngân sách nhập kỳ (Không quá 3 năm)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------
 

Cách hoạnh họe toán ngân sách thay thế sửa chữa, tăng cấp TSCĐ:

- Công tác thay thế sửa chữa TSCĐ của công ty cũng rất có thể tổ chức theo dõi công thức tự động thực hiện hoặc giao phó thầu.

a) Khi đột biến ngân sách tôn tạo, tăng cấp, thay thế sửa chữa TSCĐ sẽ được tập trung nhập mặt mũi Nợ TK 241 "XDCB dở dang" (2413) và được cụ thể cho tới từng công trình xây dựng, việc làm thay thế sửa chữa TSCĐ. Căn cứ hội chứng kể từ đột biến ngân sách nhằm hoạnh họe toán:

- Nếu thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ, ghi:
Nợ TK 241 - XDCB dở dang (2413) (giá mua sắm chưa tồn tại thuế GTGT)
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1332)


          Có những TK 111, 112, 152, 214, 331... (tổng giá bán thanh toán).

- Nếu thuế GTGT nguồn vào ko được khấu trừ thì ngân sách thay thế sửa chữa TSCĐ bao hàm cả thuế GTGT, ghi:
Nợ TK 241 - XDCB dở dang (2413) (tổng giá bán thanh toán)


          Có những 111, 112, 152, 214, 334,... (tổng giá bán thanh toán).

b) Khi việc thay thế sửa chữa, tôn tạo, tăng cấp TSCĐ trả thành:

- Nếu là khoản giá thành Sửa trị (không đầy đủ ĐK ghi tăng nguyên vẹn giá bán TSCĐ):
Nợ những TK 623, 627, 641, 642 (Nếu là thay thế sửa chữa nhỏ) (Theo TT 200)
Nợ TK 242 - giá thành trả trước (Nếu thay thế sửa chữa rộng lớn được phân chia dần) (Theo TT 200 và 133)
Nợ TK 352 - Dự chống cần trả (nếu trích trước ngân sách thay thế sửa chữa toan kỳ) 
(Theo TT 200 và 133)
          Có TK 241 - XDCB dở dang (2413).

- Nếu là khoản 

cải tạo ra, tăng cấp (thỏa mãn ĐK ghi tăng nguyên vẹn giá bán TSCĐ):
Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình

          Có TK 241 - XDCB dở dang (2413).

Xem thêm: sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu âu

Chú ý

Trường thích hợp sửa trị thông thường xuyên TSCĐ thì ko hoạnh họe toán nhập thông tin tài khoản 2413 tuy nhiên tính trực tiếp nhập ngân sách phát hành, sale nhập kỳ.

-

Tài khoản 2413 Sửa trị rộng lớn TSCĐ: Phản ánh ngân sách thay thế sửa chữa rộng lớn TSCĐ và tình hình quyết toán ngân sách thay thế sửa chữa rộng lớn TSCĐ. 

Tức là: Những khoản ngân sách thay thế sửa chữa thông thường xuyên (hoặc 1 phen độ quý hiếm nhỏ) TSCĐ hoạnh họe toán trực tiếp nhập chi phí:
Nợ TK: 154, 627, 641, 642 ...
Nợ TK 133.
        Có TK: 111, 112, 331 ...

__________________________________________________

Quy toan về giá thành thay thế sửa chữa TSCĐ chuồn thuê:

Chi phí thay thế sửa chữa kho bến bãi chuồn thuê:

Công văn số 3694/CT-TTHT ngày 24/4/2017 của Cục Thuế TP. HCM:

chi phí thay thế sửa chữa kho bến bãi chuồn thuê

-------------------------------------------------------------------------------------------

Chi phí thay thế sửa chữa văn chống chuồn thuê:

Công văn số 47485/CT-TTHT ngày 9/7/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội:

"Căn cứ quy toan bên trên, tình huống Công ty sở hữu đột biến những khoản chi phí tôn tạo, thay thế sửa chữa văn chống chuồn mướn phục vụ cho tới hoạt động và sinh hoạt phát hành sale thì ngân sách tôn tạo, thay thế sửa chữa lại văn chống được hoạnh họe toán nhập ngân sách hoặc phân chia dần dần nhập ngân sách tuy nhiên thời hạn không thực sự 3 năm.
 
Thuế GTGT nguồn vào của ngân sách tôn tạo, thay thế sửa chữa văn chống chuồn mướn đáp ứng phát hành sale, Công ty
được kê khai khấu trừ nếu như đáp ứng nhu cầu ĐK quy toan bên trên Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC , khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC của Sở Tài chủ yếu nêu bên trên."

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Chi phí lắp ráp khí giới văn chống chuồn thuê:

Công văn số 4066/CT-TTHT ngày 5/5/2017 của Cục Thuế TP. HCM
 
“Trường thích hợp Công ty là đơn vị chức năng mới mẻ xây dựng theo dõi trình diễn sở hữu triển khai việc
thiết nối tiếp, tiến hành, lắp ráp những mặt hàng mục (như sàn mộc, kính cường lực chống va đập, tường thạch cao, khối hệ thống năng lượng điện,...) cho tới văn chống chuồn mướn của Công ty thì được luật lệ hoạnh họe toán nhập ngân sách hoặc phân chia dần dần nhập ngân sách sale tuy nhiên thời hạn tối nhiều không thực sự 3 năm.”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cách hoạnh họe toán ngân sách thay thế sửa chữa TSCĐ chuồn thuê:

1, Nếu thay thế sửa chữa thông thường xuyên hoặc 1 phen độ quý hiếm nhỏ:
Nợ TK 154, 627, 641, 642
Nợ TK 133
       Có 111, 112, 331...

2, Nếu ngân sách thay thế sửa chữa TSCĐ chuồn mướn tuy nhiên lớn (sữa trị văn chống, kho bến bãi, xưởng sản xuất …) giá thành nguyên vẹn vật tư, nhân lực, ngân sách khác…
Nợ TK 241 - XDCB dở dang (2413)
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1332)
          Có những TK 111, 112, 152, 331... (tổng giá bán thanh toán).
 
Khi việc thay thế sửa chữa TSCĐ trả thành:
Nợ TK 242 - giá thành trả trước
          Có TK 241

Hàng kỳ phân chia nhập chi phí:
Nợ TK 154, 627, 641, 642
          Có TK 242

----------------------------------------------------------------------------------------

Kế toán Thiên Ưng, chúc chúng ta trở thành công!
-----------------------------------------------------------

hạch toán ngân sách thay thế sửa chữa tăng cấp TSCĐ

Xem thêm: thuyết minh bài chuyện chức phán sự đền tản viên