hai chất điểm m và n có cùng khối lượng

Câu hỏi:

17/05/2020 3,567

Hai hóa học điểm M và N với nằm trong lượng, xê dịch điều hòa cùng tần số dọc từ hai tuyến đường trực tiếp tuy vậy song kề nhau và tuy vậy song với trục tọa phỏng Ox. Vị trí cân đối của M và của N đều phía trên một đường thẳng liền mạch qua chuyện góc tọa phỏng và vuông góc với Ox. Biên phỏng của M là 6 centimet, của N là 8 centimet. Trong quá trình xê dịch, khoảng cách lớn số 1 thân thiện M và N theo đuổi phương Ox là 10 centimet. Mốc thế năng bên trên địa điểm cân đối. Tại thời khắc nhưng mà M với động năng Bởi vậy năng, tỉ số động năng của M và động năng của N là

Bạn đang xem: hai chất điểm m và n có cùng khối lượng

Chọn đáp án C

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một vật xê dịch điều hoà với biên phỏng 4 centimet, cứ sau đó 1 khoảng chừng thời hạn 1/4 giây thì động năng lại Bởi vậy năng. Quãng lối lớn số 1 nhưng mà vật cút được trong tầm thời hạn 1/6 giây là

A. 8 centimet.

B. 6 centimet.

C. 2 centimet.

D. 4 centimet.

Câu 2:

Một vật xê dịch điều hoà dọc từ trục Ox với phương trình: x=6cos4πt-π3 cm (t đo vày giây). Quãng lối vật cút được kể từ thời điểm t1=136 (s) cho tới thời khắc t2=3712 (s) là

A. 34,5 centimet.

B. 45 centimet.

C. 69 centimet.

D. 21 centimet.

Câu 3:

Một hóa học điểm xê dịch điều tiết theo đuổi phương trình x=6cos2πt+π4 , nhập cơ x tính vày xentimét (cm) và t tính vày giây (s). Chỉ xét những thời khắc hóa học điểm trải qua địa điểm với li phỏng x = -3 centimet theo hướng âm. Thời điểm phen loại 10 là

A. t=245/24 s

B. t=221/24 s

C. t=229/24 s

D. t=253/24 s

Câu 4:

Một con cái nhấp lên xuống lốc xoáy xê dịch điều tiết bên trên mặt mày bằng phẳng ngang . Từ địa điểm cân bằng người tao kéo vật đi ra 8 centimet rồi thả nhẹ nhàng, Lúc vật cơ hội địa điểm cân đối 4 centimet thì người tao lưu giữ thắt chặt và cố định một trong những phần tía chiều lâu năm của lốc xoáy. Tính biên phỏng dao động mới của vật

A. 22 cm

Xem thêm: tim mot phan so bang phan so 2/5

B. 4 centimet.

C. 6,3 centimet.

D. 27 cm

Câu 5:

Một vật xê dịch với phương trình li phỏng x=4cos4πt3+5π6 (cm, s). Tính kể từ khi t=0 vật trải qua li phỏng x=23 cm phen loại 2012 nhập thời khắc nào?

A. t=1508,5 s

B. t=1509,625 s

C. t=1508,625 s

D. t=1510,125 s

Câu 6:

Hai con cái nhấp lên xuống lốc xoáy như là nhau cùng theo với lượng vật nặng trĩu m=10g, độ cứng lốc xoáy là k=π2 N/cm, xê dịch điều tiết dọc từ hai tuyến đường trực tiếp song song kề ngay tắp lự nhau (vị trí cân đối nhị vật đều ở nằm trong gốc tọa độ). Biên phỏng của con nhấp lên xuống loại nhị rộng lớn cấp tía phen biên phỏng của con cái nhấp lên xuống loại nhất. hiểu rằng khi nhị vật gặp nhau bọn chúng vận động ngược hướng nhau. Khoảng thời hạn thân thiện nhị lần hai vật nặng trĩu bắt gặp nhau thường xuyên là

A.0,02 (s).

B. 0,04 (s).

C. 0,03 (s).

D. 0,01 (s).

Câu 7:

Xét con cái nhấp lên xuống xê dịch điều tiết với tần số góc xê dịch là ω=10π (rad/s). Tại thời khắc t=0,1 (s), vật ở bên trên li phỏng x= +2 cm và với vận tốc 0,2π (m/s) thiên về phía địa điểm cân đối. Hỏi bên trên thời khắc t=0,05 (s), vật đang được ở li phỏng và với véc tơ vận tốc tức thời vày bao nhiêu?

A. x= +2 cm; v= +0,2π m/s

B. x= -2 cm; v= -0,2π m/s

C. x= -2 cm; v= +0,2π m/s

Xem thêm: các công ty tnhh 2 thành viên ở việt nam

D. x= +2 cm; v= -0,2π m/s