hai số nguyên tố có tổng là 99.số nguyên tố lớn là

 • Tìm số ngẫu nhiên nhằm biểu thức: a=15/2n+1 có mức giá trị là một trong số tự động nhiên

  tìm số ngẫu nhiên nhằm biểu thức                                                                                                                           a=15/2n+1 có mức giá trị là một trong số tự động nhiên

  Bạn đang xem: hai số nguyên tố có tổng là 99.số nguyên tố lớn là

  23/11/2022 |   2 Trả lời

 • Giải: (xleft( {x - 3} ight) - {left( {3 - x} ight)^2} = 27)

  x(x-3)-(3-x)2=27

  25/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm số ngẫu nhiên n biết n+2 phân chia không còn mang lại n-1

  tìm số ngẫu nhiên n biết n+2chia không còn mang lại n-1

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm STNnhỏ nhất đem 3 chữ số sao mang lại phân chia 14 dư 5, phân chia 13 dư 8

  tìm STN nhỏ nhất đem 3 chữ số sao mang lại phân chia 14 dư 5, phân chia 13 dư 8

  03/12/2022 |   1 Trả lời

 • BT5: Tính tổng

  a) 1+2-3-4+5+6-7-8+......+1998-1999-2000+2021

  b) 1-3+5-7+9-11+.......-1999-2001

  04/12/2022 |   0 Trả lời

 • Cho biết n và 2n+3 ko yếu tắc bên cạnh nhau, thăm dò ƯCLN của n và 2n+3

  Cho biết n và 2n+3 ko yếu tắc bên cạnh nhau, thăm dò ƯCLN của n và 2n+3

  08/12/2022 |   0 Trả lời

 • (x 1)*(x 2)*(x-3)=0

  (x 1)*(x 2)*(x-3)=0

  11/12/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm số nguyên vẹn x biết

  -12+3(-3+7)= -18

  (-4).x2 + 1= -15

  (2x3+5)-7= -18

  11/12/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm x,hắn nguyên:

  Tìm x,hắn nguyên:

  1, (x-5).(y+4)= -7

  2, (2x +1).(y-5)= -5

  12/12/2022 |   1 Trả lời

 • Biết a là số dư Khi phân chia một số trong những bất kì mang lại 7, a ko thể nhận độ quý hiếm nào?

  Táinmrnene

  13/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm x, hắn nằm trong Z: 4x-3)(y-4)=17

  (4x-3)(y-4)=17

  17/12/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm số ngẫu nhiên a nhỏ nhất biết a:3, a:5, a:7 đem số dư theo thứ tự là 2,4,6

  tìm số ngẫu nhiên a nhỏ nhất biết a:3, a:5, a:7 đem số dư theo thứ tự là 2,4,6

  18/12/2022 |   1 Trả lời

 • Xem thêm: dap an de thi tuyen sinh lop 10 nam 2018 mon toan

  Một mảnh đất nền hình vuông vắn ABCD được không ngừng mở rộng về tư phía, từng phía 5m trở thành hình vuông vắn. Phần diện tích S gia tăng là (400m^2). Tính diện tích S và chu vi của hình vuông vắn ban đầu?

  20/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm ƯCLN\((n^2+n; 2n+1)\)

  21/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm ước của -12,-10,17,-11.

  a) Tìm ước của -12,-10,17,-11

  b) thăm dò ước cộng đồng (-16,24)

  c) thăm dò tư bội của -7,8

  24/12/2022 |   0 Trả lời

 • Hãy sử dụng sáu số 5, lốt những phép tắc tính, lốt ngoặc nhằm viết lách trở thành sản phẩm tính đem thành phẩm là: 100; 50; 15.

  Hãy sử dụng sáu số 5, lốt những phép tắc tính, lốt ngoặc nhằm viết lách trở thành sản phẩm tính đem thành phẩm là 100; 50; 15.laugh

  24/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tính: 125.(-24)+ 24.225

  125.(-24)+ 24.225

  26/12/2022 |   2 Trả lời

 • Tìm những số nguyên vẹn n sao mang lại 2n phân chia không còn mang lại n+5.

  Tìm những số nguyên vẹn n sao mang lại 2n phân chia không còn mang lại n+5

  27/12/2022 |   0 Trả lời

 • Chứng minh \(2 + {2^2} + {2^3} + {2^4} + {2^5} + {2^6} + {2^7} + {2^8}\) phân chia không còn mang lại -6

  Chứng minh \(2 + {2^2} + {2^3} + {2^4} + {2^5} + {2^6} + {2^7} + {2^8}\) chia không còn mang lại -6

  10/01/2023 |   2 Trả lời

 • Tính: -1 + 2+ ( -3 ) + 4 (-5 )+... + 98 ( -99)

  -1 + 2+ ( -3 ) + 4 (-5 )+... + 98 ( -99)

  giúp tui giới người xem SOS

  13/01/2023 |   2 Trả lời

 • Tìm độ quý hiếm nhỏ nhất của những biểu thức sau: A = ( x - 2 ) ² + ( hắn + 3) ²

  Bài 2 : Tìm độ quý hiếm nhỏ nhất của những biểu thức sau a) A = ( x - 2 ) ² + ( hắn + 3) ² b) B = ( 5 - x ) ² + ( hắn -1) ² - 5 Bài 3

  d) ( x ² + 1) x ( x - 4) > 0

  26/01/2023 |   0 Trả lời

 • hảy canh ty bản thân với

  a) x-1/9 +1/3=1/y+2

  b) 3x+1/18+2y/12=2/9 và x-y= -1

  09/02/2023 |   0 Trả lời

 • giải hộ mình

  Tìm 2 phân số đem nằm trong hình mẫu là 17, Tử là những số ngẫu nhiên liên tục nhưng mà là phân số nằm trong lòng đó

  10/02/2023 |   0 Trả lời

 • Câu căn vặn toán

  Tìm những số nguyên vẹn x,y: 25-y^2=8.(x-2023)^2 Giải dễ nắm bắt tí

  11/02/2023 |   0 Trả lời

  Xem thêm: đốt cháy hoàn toàn 50ml hỗn hợp khí x gồm trimetylamin

 • trả lời nói hộ bản thân câu hỏi

  cho s = 3 phần 10 +3 phần 11 +3 phần 12 +3 phần 13 + 3 phần 14 chứng minh rằng 1 < s < 2 kể từ cơ suy rời khỏi s khong cần số tự động nhiên

  20/02/2023 |   0 Trả lời