hệ thống kiến thức và các dạng toán lớp 4

Tổng thích hợp kiến thức và kỹ năng toán lớp 4 là ôn tập dượt lại những dạng toán cơ phiên bản và cần thiết ở lịch trình toán lớp 4. Đây là bước đệm nhằm những em học tập chất lượng tốt toán lớp 5.

Bài học tập này tamkyrt.com tiếp tục tổng thích hợp kiến thức và kỹ năng toán lớp 4 các Việc, nội dung kiến thức và kỹ năng trọng tâm nhằm những con cái ôn tập dượt và gia tăng kiến thức và kỹ năng.

Bạn đang xem: hệ thống kiến thức và các dạng toán lớp 4

1. Ôn tập dượt về số ngẫu nhiên.

1.1. Số và chữ số

- Dùng 10 chữ số nhằm viết lách số là: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 • Có 10 số có một chữ số (từ 0 cho tới 9)

 • Có 90 số sở hữu 2 chữ số (từ 10 cho tới 99)

 • Có 900 số sở hữu 3 chữ số (từ 100 cho tới 999)

 • Có 9000 số sở hữu 4 chữ số (từ 1000 cho tới 9999)

- Số ngẫu nhiên nhỏ nhất là số 0. Số ngẫu nhiên lớn số 1 ko có

- Hai số ngẫu nhiên thường xuyên rộng lớn (kém) nhau một đơn vị chức năng.

- Các số sở hữu chữ số tận nằm trong là 0, 2, 4, 6, 8 gọi là số chẵn. Hai số chẵn thường xuyên rộng lớn kém cỏi nhau 2 đơn vị chức năng.

- Các số sở hữu chữ số tận nằm trong là 1 trong, 3, 5, 7, 9 gọi là số lẻ. Hai số lẻ thường xuyên rộng lớn kém cỏi nhau 2 đơn vị chức năng.

1.2. Hàng và lớp

hàng và lớp

Hàng đơn trăm, hàng trăm, sản phẩm đơn vị chức năng thích hợp trở thành lớp đơn vị

Hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn, sản phẩm ngàn thích hợp trở thành lớp nghìn

1.2.1. Cách hiểu số ngẫu nhiên.

Để hiểu những số ngẫu nhiên tao hiểu kể từ ngược lịch sự cần, hoặc kể từ sản phẩm cao cho tới sản phẩm thấp.

 • Các chữ số kể từ cần lịch sự ngược theo thứ tự nằm trong sản phẩm đơn vị chức năng, hàng trăm, hàng ngàn, sản phẩm ngàn, hàng trăm ngàn, hàng ngàn ngàn, ...

 • Hàng đơn vị chức năng, hàng trăm, hàng ngàn thích hợp trở thành lớp đơn vị chức năng.

 • Hàng ngàn, hàng trăm ngàn, hàng ngàn ngàn thích hợp trở thành lớp ngàn.

1.3. Phép cộng

 • a + b = b + a

 • (a + b) + c = a + (b + c)

 • 0 + a = a + 0 = a

 • (a - n) + (b + n) = a + b

 • (a - n) + (b - n) = a + b - n x 2

 • (a + n) + (b + n) = a + b + n x 2

 • Nếu một hạng được tất tả lên n đợt đôi khi những số hạng sót lại được không thay đổi thì tổng này được tăng thêm một vài đích thị vày (n - 1) đợt số hạng được tất tả lên

 • Nếu số hạng bị giảm xuống n đợt, đôi khi những số hạng sót lại được không thay đổi thì tổng cơ bị giảm xuống một vài đích thị vày (1 -) số hạng bị giảm xuống.

 • Tổng của những số chẵn là một vài chẵn

 • Tổng của một vài lẻ và một vài chăn là một vài lẻ

 • Tổng của nhì số ngẫu nhiên thường xuyên là một vài lẻ

1.4. Phép trừ

 • a - (b + c) = (a - c) - b = (a - b) - c

 • Nếu số bị trừ và số trừ nằm trong tăng hoặc rời n đơn vị chức năng thì hiệu của bọn chúng ko đổi

 • Nếu số bị trừ được tất tả lên n đợt và không thay đổi số trừ thì hiệu được gia tăng một vài đích thị vày (n - 1) đợt số bị trừ

 • Nếu số bị trừ không thay đổi, số trừ được tất tả lên n đợt thì hiệu bị giảm xuống (n - 1) đợt số trừ

 • Nếu số bị trừ được gia tăng n đơn vị chức năng, số trừ không thay đổi thì hiệu giảm xuống n đơn vị

1.5. Phép nhân

 • a x b = b x a

 • a x (b x c) = (a x b) x c

 • a x 0 = 0 x a = 0

 • a x 1 = 1 x a = a

 • a x (b + c) = a x b + a x c

 • a x (b - c) = a x b - a x c

 • Trong một tích nếu như quá số được tất tả lên n đợt đôi khi sở hữu một quá số không giống bị giảm xuống n đợt thì tích ko thay đổi.

 • Trong một tích nếu như quá số được tất tả lên n đợt đôi khi, những quá số sót lại không thay đổi thì tích được tất tả lên n đợt và ngược lại vô một tích sở hữu một quá số bị giảm xuống n đợt, những quá số sót lại không thay đổi thì tích cũng trở nên giảm xuống n đợt (n > 0)

 • Trong một tích, nếu như sở hữu tối thiểu một quá số chẵn thì tích cơ chẵn

 • Trong một tích, nếu như một quá số được gia tăng a đơn vị chức năng những quá số sót lại không thay đổi thì tích được thêm thắt a đợt tích những quá số sót lại.

 • Trong một tích những quá số đều lẻ và sở hữu tối thiểu 1 quá số sở hữu tận nằm trong là 5 thì tích sở hữu tận nằm trong là 5.

1.6. Phép chia

 • a : (b x c) = a : b : c = a : c : b (a,b > 0)

 • 0 : a = 0

 • a : c - b : c = (a - b) : c (c > 0)

 • a : c + b : c = (a + b) : c (c > 0)

 • Trong quy tắc phân tách, nếu như số bị phân tách tăng hoặc giảm xuống n đợt (n > 0) đôi khi số phân tách không thay đổi thì thương cũng tăng thêm (giảm đi) n đợt.

 • Trong một quy tắc phân tách, nếu như tăng số phân tách lên n đợt (n > 0) đôi khi số bị phân tách không thay đổi thì thương giảm xuống n đợt và ngược lại. 

 • Trong một quy tắc phân tách, số phân tách và số bị phân tách nằm trong tăng hoặc rời n đợt thì thương ko thay đổi.

 • Trong một quy tắc phân tách sở hữu dư, nếu như số bị phân tách và số phân tách nằm trong được tất tả (giảm) n đợt (n > 0) thì số dư cũng khá được tất tả (giảm) n đợt.

1.7. Dãy số 

dãy số cơ hội đều

1.8. Dấu hiệu phân tách không còn cho: 2, 3, 5, 9

dấu hiệu phân tách không còn mang lại 2,3,5,9

 • Dấu hiệu phân tách không còn mang lại 2: Các số sở hữu tận nằm trong là 0, 2, 4, 6, 8 thì phân tách không còn mang lại 2

 • Dấu hiệu phân tách không còn mang lại 5: Các số sở hữu tận nằm trong là 0, 5 thì phân tách không còn mang lại 5

 • Dấu hiệu phân tách không còn mang lại 3: Các số sở hữu tổng những chữ số phân tách không còn mang lại 3 thì phân tách không còn mang lại 3.

 • Dấu hiệu phân tách không còn mang lại 9: Các số sở hữu tổng những chữ số phân tách không còn mang lại 9 thì phân tách không còn mang lại 9.

2. Ôn tập dượt về phân số và những quy tắc tính phân số

2.1. Khái niệm phân số

Khái niệm phân số

Khái niệm phân số 1

2.2. Tính hóa học cơ phiên bản của phân số

 • Nếu nhân cả tử số và hình mẫu số của một phân số với nằm trong một vài ngẫu nhiên không giống 0 thì được một phân số vày phân số vẫn mang lại.

 • Nếu phân tách cả tử số và hình mẫu số của một phân số với nằm trong một vài ngẫu nhiên không giống 0 thì được một phân số vày phân số vẫn mang lại.

2.3. So sánh những phân số

a) So sánh những phân số nằm trong hình mẫu số

Trong nhì phân số sở hữu nằm trong hình mẫu số:

 •  Phân số nào là sở hữu tử số bé nhiều hơn thì phân số cơ bé nhiều hơn.
 • Phân số nào là sở hữu tử số to hơn thì phân số cơ to hơn.
 •  Nếu tử số đều nhau thì nhì phân số cơ đều nhau.

b) So sánh những phân số nằm trong tử số

 Trong nhì phân số sở hữu nằm trong tử số:

 •  Phân số nào là sở hữu hình mẫu số bé nhiều hơn thì phân số cơ to hơn.
 •  Phân số nào là sở hữu hình mẫu số to hơn thì phân số cơ bé nhiều hơn.
 •  Nếu hình mẫu số đều nhau thì nhì phân số cơ đều nhau.

c) So sánh những phân số không giống mẫu

 Muốn đối chiếu nhì phân số không giống hình mẫu số, tao hoàn toàn có thể quy đồng hình mẫu số nhì phân số cơ rồi đối chiếu những tử số của nhì phân số mới mẻ.

2.4. Các quy tắc tính phân số

a) Phép nằm trong phân số

 •  Muốn nằm trong nhì phân số sở hữu nằm trong hình mẫu số, tao nằm trong nhì tử số cùng nhau và không thay đổi hình mẫu số.

 • Muốn nằm trong nhì phân số không giống hình mẫu số, tao quy đồng hình mẫu số nhì phân số, rồi nằm trong nhì phân số cơ.

  Xem thêm: bài tập ôn hè lớp 3 lên 4 năm 2021

b) Phép trừ phân số

 •  Muốn trừ nhì phân số sở hữu nằm trong hình mẫu số, tao trừ tử số của phân số loại nhất mang lại hình mẫu số của phân số loại nhì và không thay đổi hình mẫu số.

 • Muốn trừ nhì phân số không giống hình mẫu số, tao quy đồng hình mẫu số nhì phân số, rồi trừ nhì phân số cơ.

c) Phép nhân phân số

 Muốn nhân nhì phân số tao lấy tử số nhân với tử số, hình mẫu số nhân với hình mẫu số.

d) Phép phân tách phân số

Muốn phân tách một phân số cho 1 phân số, tao lấy phân số loại nhất nhân với phân số loại nhì hòn đảo ngược.

Lưu ý: Phân số hòn đảo ngược của một phân số là phân số hòn đảo ngược tử số trở thành hình mẫu số, hình mẫu số trở thành tử số.

3. Ôn tập dượt đại lượng 

3.1. Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

 • Để đo lượng những vật nặng trĩu hàng trăm, hàng ngàn, sản phẩm ngàn ki-lô-gam, người tao sử dụng những đơn vị: yến, tạ, tấn.

 • Để đo lượng những vật nặng trĩu hàng trăm, hàng ngàn, sản phẩm ngàn gam, người tao sử dụng những đơn vị: đề-ca-gam, héc-tô-gam.

 • Mỗi đơn vị chức năng đo lượng đều tất tả 10 đợt đơn vị chức năng bé nhiều hơn ngay lập tức sau nó.

 • Mỗi đơn vị chức năng đo lượng đều kém cỏi 1/10 đợt đơn vị chức năng to hơn ngay lập tức trước nó

3.2. Bảng đơn vị chức năng đo chừng dài

Bảng đơn vị chức năng đo chừng dài

Mỗi đơn vị chức năng đo chừng nhiều năm đều tất tả 10 đợt đơn vị chức năng bé nhiều hơn ngay lập tức sau nó.

Mỗi đơn vị chức năng đo chừng nhiều năm đều kém cỏi 1/10 đợt đơn vị chức năng to hơn ngay lập tức trước nó.

Một số đơn vị chức năng đo diện tích S: mét vuông, km2, dm2, cm2

 • 1km2 = 1 000 000m2

 • 1m2 = 100dm2

 • 1m2 = 10 000cm2

 • 1dm2 = 100cm2

3.3. Giây - thế kỷ

Chú ý:

1 năm = 365 ngày

1 năm nhuận = 366 ngày

Tháng một, mon thân phụ, mon năm, mon bảy, mon 8, mon mươi, mon mươi nhì có: 31 ngày.

Tháng tư, mon sáu, mon chín, mon mươi một có: 30 ngày.

Tháng nhì sở hữu 28 ngày (vào năm nhuận sở hữu 29 ngày).

1 phút = 60 giây

1 giờ = 60 phút = 3600 giây

4. Ôn tập dượt về số khoảng cộng

4.1. Bài toán lần số khoảng cộng

Một vài ba kiến thức và kỹ năng cần thiết nhớ

 • Muốn lần số khoảng nằm trong của rất nhiều số, tao tính tổng của những số cơ, rồi lấy tổng cơ phân tách mang lại số những số hạng.

Ví dụ: Tìm khoảng nằm trong của 18, 19, 23 là

(18 + 19 + 23) : 3 = 20

 • Số khoảng nằm trong của sản phẩm cơ hội đều : (số đầu + số cuối) : 2

4.2. Bài toán: Tìm số hạng lúc biết khoảng nằm trong và số hạng không giống.

Dạng tính khoảng cộngDùng sơ đồ dùng nhằm giải toán khoảng cộng

5. Ôn tập dượt dạng lần nhì số lúc biết tổng và hiệu

tìm nhì số lúc biết tổng và hiệu

6. Ôn tập dượt lần nhì số lúc biết tổng hoặc hiệu và tỉ của nhì số cơ.

6.1. Tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ

tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ

6.2. Tìm nhì số lúc biết hiệu và tỉ

tìm nhì số lúc biết hiệu và tỉ

7. Ôn tập dượt dạng toán đặt điều tính của quy tắc nhân, phân tách, nằm trong, trừ.

7.1 Phép nhân

 • Khi tiến hành quy tắc tính tao tiến hành kể từ cần qua loa trái

 • Ta theo thứ tự sở hữu những tích riêng rẽ loại 1, 2, 3… lúc đặt tính lưu giữ phải kê trực tiếp sản phẩm những chữ số

7.2 Phép chia

 • Thực hiện nay quy tắc tính theo dõi trật tự kể từ ngược qua loa cần.

 • Có đầy đủ 3 quy tắc tính vô quy tắc phân tách gồm: Chia tiếp sau đó nhân rồi ở đầu cuối trừ.

 • Trong quy tắc phân tách sở hữu dư thì số dư khi nào cũng nhỏ rộng lớn số phân tách.

7.3 Phép cộng

Quy tắc: Muốn nằm trong nhì số ngẫu nhiên tao hoàn toàn có thể thực hiện như sau:

 • Viết số hạng này bên dưới số hạng cơ sao cho những chữ số ở và một sản phẩm đặt điều trực tiếp cột cùng nhau.

 • Cộng những chữ số ở từng sản phẩm theo dõi trật tự kể từ cần lịch sự ngược, tức là kể từ sản phẩm đơn vị chức năng cho tới hàng trăm, hàng ngàn, sản phẩm ngàn, … .

7.4. Phép trừ

Quy tắc: Muốn trừ nhì số ngẫu nhiên tao hoàn toàn có thể thực hiện như sau:

 • Viết số hạng này bên dưới số hạng cơ sao cho những chữ số ở và một sản phẩm đặt điều trực tiếp cột cùng nhau.

 • Trừ những chữ số ở từng sản phẩm theo dõi trật tự kể từ cần lịch sự ngược, tức là kể từ sản phẩm đơn vị chức năng cho tới hàng trăm, hàng ngàn, sản phẩm ngàn, … 

8. Ôn tập dượt hình học

 • Nếu tăng chiều nhiều năm của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục tăng thêm a x 2

 • Nếu tăng chiều rộng lớn của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục tăng thêm a x 2

 • Nếu rời chiều nhiều năm của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục rời lên a x 2 đơn vị

 • Nếu rời chiều rộng lớn của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục rời lên a x 2 đơn vị

 • Nếu tất tả một chiều nào là cơ của hình chữ nhật lên từng nào đợt thì diện tích S tiếp tục tăng thêm từng ấy đợt.

 • Nếu rời một chiều nào là cơ của hình chữ nhật lên từng nào đợt thì diện tích S tiếp tục giảm xuống số lần

 • Trong hình vuông vắn, nếu như tăng 1 cạnh lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục tăng thêm 4 x a đơn vị

 • Trong hình vuông vắn nếu như cạnh tăng thêm a đợt thì diện tích S tăng thêm a x a lần

8.1. Hình bình hành và diện tích S hình bình hành

8.1.1. Hình bình hành

hình bình hành

8.1.2.  Diện tích hình bình hành

diện tích hình bình hành

8.2. Hình thoi và diện tích S hình thoi.

8.2.1.  Hình thoi

hình thoi

8.2.2. Diện tích hình thoi

Cho hình thoi ABCD sở hữu AC = m, BD = n

Cắt hình tam giác AOD và hình tam giác COD rồi ghép với hình tam giác ABC sẽ được hình chữ nhật MNCA như hình vẽ.

cách tính diện tích S hình thoi

Dựa vô hình vẽ tao có:

Diện tích hình thoi ABCD vày diện tích S hình chữ nhật MNCA

Diện tích hình chữ nhật MNCA là:

Vậy diện tích S hình thoi ABCD là: (m x n) : 2

Diện tích hình thoi vày tích của chừng nhiều năm hai tuyến phố chéo cánh phân tách mang lại 2 (cùng đơn vị chức năng đo)

Xem thêm: hỗn hợp x gồm 1 ankin ở thể khí và hidro có tỉ khối hơi so với ch4 là 0 425

(Trong đó: S là diện tích S hình thoi; m, n là chừng nhiều năm của hai tuyến phố chéo)

Trên đó là bài tổng thích hợp kiến thức và kỹ năng toán lớp 4 nhằm hùn những em ôn tập dượt, gia tăng kiến thức và kỹ năng đáp ứng mang lại học tập toán lớp 5. Các em nhập cuộc thêm thắt khóa huấn luyện và đào tạo toán online của tamkyrt.com để tìm hiểu nhiều kiến thức và kỹ năng hoặc nhé.