hidro hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp x gồm hai andehit

Câu hỏi:

09/09/2019 33,090

Hiđro hóa trọn vẹn m gam lếu láo hợp ý X bao gồm nhì anđehit no, đơn chức, mạch hở, tiếp nối nhau vô mặt hàng đồng đẳng nhận được (m + 1) gam lếu láo hợp ý nhì ancol. Mặt không giống, khi thắp cháy trọn vẹn cũng m gam X thì nên cần một vừa hai phải đầy đủ 17,92 lít khí O2 (ở đktc). Giá trị của m là

Bạn đang xem: hidro hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp x gồm hai andehit

Đáp án A

Gọi công thức X là 

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hỗn hợp ý A bao gồm 3 axit cơ học X, Y ,Z đều đơn chức mạch hở, vô cơ X là axit ko no, có một links song C=C; Y và Z là nhì axit no đơn chức là đồng đẳng tiếp tục ( Mx < My). Cho 46,04 gam lếu láo hợp ý A ứng dụng với dung KOH một vừa hai phải đầy đủ, nhận được hỗn hợp B. Cô cạn hỗn hợp B, nhận được hóa học rắc khan D. Đốt cháy trọn vẹn D vày O2 dư, nhận được 63,48 gam K2CO3; 44,08 gam lếu láo hợp ý CO2 và H2O. % lượng của X sở hữu vô lếu láo hợp ý A có mức giá trị ngay sát độ quý hiếm nào là tiếp sau đây nhất? 

A. 17,84%

B. 24,37%

C. 32,17%

D. 15,64%

Câu 2:

Hỗn hợp ý X bao gồm nhì axit cơ học no mạch hở, nhì thứ tự axit (A) và axit ko no (có một nối đôi) mạch hở, đơn chức (B). Số nguyên vẹn tử cacbon vô phân tử hóa học này gấp hai số nguyên vẹn tử cacbon vô phân tử hóa học cơ. Đốt cháy trọn vẹn 5,08 gam lếu láo hợp ý X được 4,704 lít CO2 (đo ở đktc). Nếu hòa hợp không còn 5,08 gam X cần thiết 350 ml hỗn hợp NaOH 0,2 M được lếu láo hợp ý muối bột Y. Công thức kết cấu thu gọn gàng của A và B là:

A. C2H4(COOH)2 và C2H3COOH

B. (COOH)2 và C3H5COOH

C. C4H8(COOH)2 và C3H5COOH

D. C4H8(COOH)2 và C2H3COOH

Câu 3:

Cho lếu láo hợp ý M bao gồm nhì axit cacboxylic X, Y (cùng mặt hàng đồng đẳng, sở hữu số mol cân nhau MX<MY) và một amino axit Z (phân tử sở hữu một group –NH2). Đốt cháy trọn vẹn 0,4 mol lếu láo hợp ý M nhận được khí N2; 14,56 lít CO2 (đktc) và 12,6 gam H2O. Cho 0,3 mol M phản xạ một vừa hai phải đầy đủ với x mol hỗn hợp HCl. Nhận xét nào là tại đây không đúng?

A. Phần trăm lượng của Z vô M là 32,05% 

B. Phần trăm lượng của Y vô M là 40%

Xem thêm: thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản violet

C. X sở hữu phản xạ tráng bạc

D. Giá trị của x là 0,075

Câu 4:

Hai hợp ý hóa học cơ học X, Y (đều chứa chấp C, H, O và chỉ có một loại group chức), MX = 76 không tồn tại vòng benzen. Cho 1,14 gam X ứng dụng với Na dư, nhận được 336 ml H2 (đktc). Chất Z (có công thức phân tử trùng với công thức giản dị nhất) được tạo ra trở nên khi mang lại X ứng dụng với Y. Đốt cháy trả toàn1,12 gam Z cần thiết 1,288 lít O2 (đktc), nhận được CO2 và H2O sở hữu tỉ lệ thành phần mol ứng là 11 : 6. Mặt không giống 4,48 gam Z ứng dụng một vừa hai phải đầy đủ với 200 ml hỗn hợp NaOH 0,2 M. Số công thức kết cấu thích hợp của Z là :

A. 8

B. 4

C. 6

D. 9

Câu 5:

Đốt cháy trọn vẹn 0,13 mol lếu láo hợp ý bao gồm một andehit và một ancol đều mạch hở cần thiết nhiều hơn nữa 0,27 mol O2 nhận được 0,25 mol CO2 và 0,19 mol H2O. Mặt không giống, mang lại X phản xạ trọn vẹn với hỗn hợp AgNO3/NH3 dư thu được m gam kết tủa. thạo số nguyên vẹn tử H vô phân tử ancol nhỏ rộng lớn 8. Giá trị lớn số 1 của m là?

A. 48,87 gam

B. 58,68 gam

C. 40,02 gam

D. 52,42 gam

Câu 6:

Hiđrat hóa trọn vẹn 1,56g một ankin A nhận được một anđehit B. Trộn B với cùng một anđehit đơn chức C. Thêm nước và để được 0,1 lit hỗn hợp D chứa chấp B, C với độ đậm đặc tổng số là 0,8M. Thêm kể từ từ vô hỗn hợp D hỗn hợp AgNO3/NH3 dư được 21,6g kết tủa Ag. CTCT và số mol của B, C vô hỗn hợp D thứ tự lư­ợt là:

A. CH3CHO 0,1 mol và HCHO 0,05 mol

B. CH3CHO 0,08 mol và HCHO 0,04 mol

C. CH3CHO 0,06 mol và HCHO 0,02 mol

Xem thêm: chủ nghĩa tư bản ngày nay và những biểu hiện mới của nó

D. CH3CHO 0,1 mol và HCHO 0,03 mol