hình tròn, tâm, đường kính, bán kính lớp 3

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: hình tròn, tâm, đường kính, bán kính lớp 3

Video chỉ dẫn giải

a) Gọi thương hiệu hình tròn trụ và những nửa đường kính của từng hình sau (theo mẫu):

b) Gọi thương hiệu hình tròn trụ và 2 lần bán kính của từng hình sau (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ rồi xác lập tâm, nửa đường kính của từng hình tròn trụ.

Lời giải chi tiết:

a)

b)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

a) Cho hình tròn trụ tâm O có tính nhiều năm 2 lần bán kính vày 8 centimet. Tính chừng nhiều năm nửa đường kính của hình tròn trụ bại liệt.

b) Cho hình tròn trụ tâm O có tính nhiều năm nửa đường kính vày 5 centimet. Tính chừng nhiều năm 2 lần bán kính của hình tròn trụ bại liệt.

Phương pháp giải:

Áp dụng loài kiến thức: Độ nhiều năm 2 lần bán kính vội vàng gấp đôi chừng nhiều năm nửa đường kính.

Lời giải chi tiết:

a) Độ nhiều năm nửa đường kính của hình tròn trụ là

           8: 2 = 4 (cm)

b) Độ nhiều năm 2 lần bán kính của hình tròn trụ là

          5 x 2 = 10 (cm)

                  Đáp số: a) 4 cm

Xem thêm: những câu ca dao, dân ca về tình cảm gia đình

                               b) 10 cm

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Thực hành: Xác quyết định tâm của một hình tròn trụ.

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ nhằm xác lập tâm của hình tròn trụ.

Lời giải chi tiết:

Gập miếng giấy má hình tròn trụ thực hiện song rồi lại nối tiếp gập thực hiện song. Điểm tách nhau thân thích nhì nếp vội vàng đó là tâm của hình tròn trụ.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Theo em, 2 lần bán kính của từng bánh xe pháo vô hình bên dưới đấy là từng nào xăng-ti-mét?

Phương pháp giải:

Bước 1: Đếm số dù vuông nhằm mò mẫm chừng nhiều năm 2 lần bán kính của từng bánh xe pháo.

Bước 2: Độ nhiều năm từng bánh xe pháo = Độ nhiều năm cạnh của một dù vuông x Số dù vuông kiểm điểm được

Lời giải chi tiết:

Ta thấy, 2 lần bán kính của bánh xe pháo trước vày chừng nhiều năm của 10 dù vuông. Đường kính của bánh xe pháo sau vày chừng nhiều năm của 8 dù vuông.

Mỗi dù vuông sở hữu cạnh là 5 centimet.

Độ nhiều năm 2 lần bán kính của bánh xe pháo trước là

        5 x 10 = 50 (cm)

Độ nhiều năm 2 lần bán kính của bánh xe pháo sau là

Xem thêm: giải bài tập vật lý 8 bài 6 lực ma sát

        4 x 3 = 32 (cm)

Đáp số: Bánh xe pháo sau: 50 cm

               Bánh xe pháo trước: 32 cm