hòa tan hoàn toàn 2 45 gam hỗn hợp x gồm 2 kim loại kiềm thổ

Câu hỏi:

18/06/2019 88,056

Hòa tan trọn vẹn 2,45g láo lếu ăn ý X bao gồm nhị sắt kẽm kim loại kiềm thổ nhập 200 ml hỗn hợp HCl 1,25M nhận được hỗn hợp Y chứa chấp những hóa học tan đem độ đậm đặc mol đều nhau. Hai sắt kẽm kim loại kiềm thổ ê là

Bạn đang xem: hòa tan hoàn toàn 2 45 gam hỗn hợp x gồm 2 kim loại kiềm thổ

A. Be và Ca

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án A

Gọi A, B là kí hiệu của 2 sắt kẽm kim loại. X là kí hiệu công cộng của 2 kim loại

Do hỗn hợp sau phản xạ đem độ đậm đặc mol đều nhau nên 

TH1: Nếu hỗn hợp chỉ chứa chấp 2 muối

A+2HCl→ACl2+H2

a     2a        a          a

B+ 2HCl→BCl2+H2

a     2a       a     a

nHCl = 0,2 × 1,25 = 0,25

4a = 0,25 a = 0,0625 mol

 = 19,6

M(Be) = 9 < 19,6 < MB

19,6 =  = 30,2 (loại)

TH2: Vậy hỗn hợp sau phản xạ đem HCl dư

nHCl(bđ) = 0,25 = 4a + a = 5a

a = 0,05

 = 24,5

Nếu A là Be  MA = 9

24,5 =  = 40 (Ca)

Vậy 2 sắt kẽm kim loại là Be và Ca

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hoà tan 9,14 g láo lếu ăn ý Cu, Mg, Al vì thế một lượng một vừa hai phải đầy đủ dd HCl được 7,84 lít khí H2­ (đktc) và 2,54 g rắn Y và dd Z. Cô cạn dd Z nhận được lượng muối hạt khan là:

A. 31,45 g

B. 33,25 g

C. 39,9 g

D. 35,58 g

Câu 2:

Sục khí clo nhập hỗn hợp chứa chấp NaBr và NaI cho tới phản xạ trọn vẹn thì thu được một,17 gam NaCl. Số mol láo lếu ăn ý NaBr và NaI đem nhập hỗn hợp đầu là :

A. 0,02 mol

B. 0,01 mol

Xem thêm: công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế domesco

C. 0,03 mol

D. Tất cả đều sai

Câu 3:

Hoà tan trọn vẹn 104,25 gam láo lếu ăn ý X bao gồm NaCl và NaI nhập nước được hỗn hợp A. Sục khí clo dư nhập hỗn hợp A. Kết cổ động thực nghiệm, cô cạn hỗn hợp, nhận được 58,5 gam muối hạt khan. Khối lượng NaCl đem nhập láo lếu ăn ý X là :

A. 17,55 gam

B. 29,25 gam

C. 58,5 gam

D. Cả A, B, C đều sai

Câu 4:

Hoà tan V lít khí HCl (đktc) nhập 185,4 gam hỗn hợp HCl 10% nhận được hỗn hợp HCl 16,57%. Giá trị của V là

A. 4,48

B. 8,96

C. 2,24

D. 6,72

Câu 5:

Chất A là muối hạt Canxi halogenua. Dung dịch chứa chấp 0,200 gam A thuộc tính với lượng dư hỗn hợp bạc nitrat thì nhận được 0,376 gam kết tủa bạc halogenua. Công thức phân tử của hóa học A là

A. CaF2

B. CaCl2

C. CaBr2

D. CaI2

Câu 6:

Hoà tan 11,2 lít khí HCl (đktc) nhập m gam hỗn hợp HCl 16%, nhận được hỗn hợp HCl 20%. Giá trị của m là :

A. 36,5

B. 182,5

C. 365,0

Xem thêm: phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch

D. 224,0