hòa tan hoàn toàn 8.9 gam hỗn hợp gồm mg và zn

Câu hỏi:

18/06/2019 95,017

Hòa tan trọn vẹn 8,9 gam lếu láo ăn ý bao gồm Mg và Zn vì chưng lượng vừa vặn đầy đủ 500 ml hỗn hợp HNO3 1M. Sau Khi những phản xạ kết cổ động, thu được một,008 lít khí N2O (đktc) có một không hai và hỗn hợp X chứa chấp m gam muối bột. Giá trị của m là

Bạn đang xem: hòa tan hoàn toàn 8.9 gam hỗn hợp gồm mg và zn

A. 34,10

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án A

Số mol N2O = 1,008/22,4 = 0,045 mol;

Số mol HNO3 phản xạ = 0,045.10 = 0,45 mol < 0,5 suy rời khỏi sở hữu tạo nên thành phầm khử không giống là NH4NO3

Vậy m = 8,9 + 62.( 8.0,045+8.0,005)+ 80.0.005=34,1g

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít CO2 ở (đktc) vào 500 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M, sinh rời khỏi m gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 19,70

B. 17,73

 C. 9,85

D. 11,82

Câu 2:

Hòa tan trọn vẹn a gam bột Al vô hỗn hợp HNO3 dư chiếm được 8,96 lít (đktc) bao gồm lếu láo ăn ý nhị khí NO và N2O là thành phầm khử có một không hai và sở hữu tỉ lệ thành phần số mol thứ tự lượt  là 1: 3. Giá trị của a là

A. 32,4

B. 24,3

C. 15,3

D. 29,7

Câu 3:

Hoà tan trọn vẹn 8,94 gam lếu láo ăn ý gm Na, K và Ba vô nưc, thu đưc dung dch X và 2,688 lít khí H2 (đktc). Dung dch Y gm HCl và H2SO4, tlmol tương ứng là 4 : 1. Trung hoà dung dch X vì chưng dung dch Y, tổng khối lưng những muối đưc tạo nên là

A. 13,70 gam.

Xem thêm: số mặt phẳng đối xứng của khối tứ diện đều

B. 18,46 gam.

C. 12,78 gam.

D. 14,62 gam.

Câu 4:

Nhận biết Al, Mg, Al2O3 dùng:

A. Dung dịch HCl.

B. Dung dịch HNO3.

C. Dung dịch CuCl2.

D. Dung dịch NaOH.

Câu 5:

Trộn 5,4 gam bột Al với 17,4 gam bột Fe3O4 rồi tổ chức phản xạ nhiệt độ nhôm (trong ĐK không tồn tại ko khí). Giả sử chỉ xẩy ra phản xạ khử Fe3O4 thành Fe. Hòa tan trọn vẹn hóa học rắn sau phản xạ vì chưng hỗn hợp H2SO4 loãng (dư) chiếm được 5,376 lít khí H2 (ở đktc). Hiệu suất phản xạ nhiệt độ nhôm và số mol H2SO4 đã phản xạ là: 

A. 75 % và 0,54 mol

B. 80 % và 0,52 mol

C. 75 % và 0,52 mol

D. 80 % và 0,54 mol

Câu 6:

Cho 200ml dung dịch AlCl3 1,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M; lượng kết tủa thu được là 15,6 gam. Giá trị lớn nhất của V là:

A. 1,2

B. 1,8

C. 2,4

Xem thêm: phòng công tác sinh viên đại học bách khoa đà nẵng

D. 2