Vị Cao Tăng Biết Trước Ngày Vãng Sinh, Chủ Động Thăm Viếng Từ Biệt Đồng Đạo

Đọc và Nghe Lời Căn Dặn mới nhất của Hòa Thượng Tịnh Không, 1 ngày sau khi Ngài nhận lời trụ thế. (Giảng tại Đài Loan, Ngày 21 Tháng 5 Năm 2020):

Ghi nhớ, hãy ghi nhớ!

Bạn đang xem: Vị Cao Tăng Biết Trước Ngày Vãng Sinh, Chủ Động Thăm Viếng Từ Biệt Đồng Đạo

1. Xin nói cùng mọi người, dĩ hòa vi quý! Trước đây có việc gì không tốt, điều gì gây khó chịu, hãy để nó qua đi, anh chị em cũng đều như nhau, không nên tiếp tục tính toán.Bạn đang xem: Hòa thượng tịnh không sắp vãng sanh

2. Sau này đạo tràng này nhất định sẽ thành tựu thuận lợi, gánh vác sứ mệnh hoằng pháp lợi sanh, đem Phật pháp truyền đi khắp năm châu bốn bể.

3. Chúng ta cần có hoà bình, xã hội cần có hoà bình, nhân dân cần có hoà bình, chúng sanh cần có hoà bình. Mọi người hãy luôn luôn ghi nhớ: Hoà bình!

4. Mọi người đều chung một tấm lòng, chúng ta đều chung một nguyện vọng: “Hiếu, Để, Trung, Tín”. Hiếu - Để - Trung - Tín chính là gốc.

5. Cùng một cha mẹ, cùng một ông bà, nhất định phải ghi nhớ, 5000 năm, cùng chung một Tổ tông 5000 năm. Cho nên nói, không giống như những dân tộc khác. Chúng ta là cùng cha, cùng mẹ, gốc liền gốc, đều là cùng chung Tổ tiên. Chúng ta nhất định phải khẳng định, phải thừa nhận, chúng ta đều là người một nhà, mãi mãi đều là người một nhà. Mở rộng ra đến toàn thế giới, cả thế giới này đều là người một nhà. Cảm ơn mọi người, nỗ lực phấn đấu, mà không giải đãi, y giáo phụng hành. Mọi người cùng chung tấm lòng chung chí hướng, đều là con cháu của A Di Đà Phật, chúng ta đời đời kiếp kiếp đều sẽ ở cùng nhau.

6. Chỉ cần Phật Pháp còn, chỉ cần Phật Pháp của chúng ta còn tồn tại, đó chính là Tam Bảo thường trụ tại thế gian. Mọi người nhất định phải y giáo phụng hành, đây chính là nguyện vọng của tôi.

7. Điều vui mừng đó là liên kết Tôn giáo trên thế giới của chúng ta, các Tôn giáo trên thế giới đều liên kết lại, chúng ta cũng đã tận mắt nhìn thấy, liên kết Tôn giáo, dẫn dắt tất cả Tôn giáo đều là một nhà. Nhân loại, bao gồm tất cả các chúng sanh hữu hình, hãy ghi nhớ, tất cả đều là người một nhà, chúng ta phải yêu thương lẫn nhau.

Xem thêm: đề cương ôn tập toán 9 học kì 2 violet

8. Quê hương của chúng ta chính là thế giới Cực Lạc, đừng nên quên mất. Hãy nhớ thật kỉ, thế giới Tây phương Cực lạc chính là quê nhà của chính chúng sanh lục đạo chúng ta, quê nhà duy nhất của chúng ta, cảm ơn mọi người, xin cảm ơn mọi người.

9. Trong lòng vui mừng, trong lòng thương xót, đều ở cùng nhau, những năm gần đây tôi đối với mọi người thật không dễ dàng, chưa từng từ bỏ nó, mỗi niệm đều nghĩ đến. Mỗi niệm đều nghĩ về đoàn kết, đoàn kết thật sự không dễ dàng. Khi nào có thể đoàn kết, khi đó thái bình liền thành hiện thực, hi vọng mọi người nhớ lấy câu này của tôi. Xin cảm ơn mọi người. Vì đoàn kết mà nỗ lực.

10. Chúng ta là Tịnh tông, Tịnh tông là Tịnh độ, Tịnh độ là tiếp dẫn đại chúng vãng sanh Tây Phương, đến được thế giới Cực Lạc rồi mới có thể xem là người một nhà, hi vọng mọi người cùng cố gắng.

Không nguyện về Tịnh độ thì không thể xem là người một nhà. Tịnh độ mới chơn chánh là người một nhà, cho nên phải chăm chỉ niệm Phật, phải chăm chỉ cầu vãng sanh, cảm ơn mọi người.

Đến thế giới Cực Lạc sẽ mãi mãi ở cùng nhau. Hi vọng mọi người nhớ kỉ, chúng ta có tư tưởng phân biệt, sẽ không thể vãng sanh Tịnh độ, tổn thất sẽ rất lớn. Chúng ta mãi mãi là người một nhà, mãi mãi đều là người một nhà, chỉ cần sanh về Tịnh độ, chính là người nhà của A Di Đà Phật. Quê nhà của chúng ta chính là thế giới Cực Lạc của A Di Đà Phật. Sanh đến thế giới Cực Lạc mới được tính, không sanh đến thì không được tính.

Xem thêm: đề kiểm tra 1 tiết hóa 10 chương 2 violet

Cực Lạc thế giới là hoà hợp, đại gia đình an lạc, nhớ rõ, hãy nhớ thật rõ! Bất cứ niềm vui hay nỗi buồn đều biến mất trước cánh cổng của thế giới Cực Lạc, điều này rất quan trọng, phải nhớ rõ, đặc biệt phải nhớ rõ, chúng ta đều là người một nhà không có sai khác.

Đạo tràng này là của toàn thế giới, người trên toàn thế giới đều có phần.

Cứ như vậy truyền đăng, truyền đăng tiếp nối, hãy để người trẻ. Tiếng niệm Phật của chúng ta có truyền ra ngoài không? Có Phật, hãy mau gấp niệm, truyền khắp toàn thế giới.