hoàng hạc lâu tống mạnh hạo nhiên chi quảng lăng

Tuyển luyện chung

Một số bài bác nằm trong kể từ khoá

Một số bài bác nằm trong tác giả

Đăng vị Vanachi vô 31/05/2004 21:09, đang được sửa 9 thứ tự, thứ tự cuối vị Vanachi vô 27/02/2021 09:22

Bạn đang xem: hoàng hạc lâu tống mạnh hạo nhiên chi quảng lăng

Ca khúc: Yên hoa tam nguyệt; Thể hiện: Đồng Lệ 童丽

Đang vận tải...

Giọng dìm Trần Thiện Tùng

黃鶴樓送孟浩然之廣陵

故人西辭黃鶴樓,
煙花三月下揚州。
孤帆遠影碧空盡,
惟見長江天際流。

Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng

Cố nhân tây kể từ Hoàng Hạc lâu,
Yên hoa tam nguyệt há .
Cô phàm viễn hình họa bích ko tận,
Duy loài kiến Trường Giang thiên tế lưu.

Dịch nghĩa

Bạn cũ kể từ biệt bên trên lầu Hoàng Hạc trở về phía tây,
Tháng khoác lác sương, xuống Dương Châu.
Bóng cái buồm lẻ phía xa cách dần dần khuất vô vào nền trời xanh lơ,
Chỉ còn thấy loại Trường Giang vẫn chảy mặt mũi trời.


(Năm 726)

Hoàng Hạc lâu ở tây-nam thị xã Vũ Xương, tỉnh Hồ Bắc. Quảng Lăng ni nằm trong thị xã Giang Đô, tỉnh Giang Tô.

Bài thơ này được dùng trong những lịch trình SGK Văn học tập 10 quá trình 1990-2006, SGK Ngữ văn 10 quá trình kể từ 2007.

Xếp theo:

Trang vô tổng số 7 trang (61 bài bác trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Bạn cũ dời chân Hoàng Hạc lâu
Tháng khoác lác sương xuống Dương Châu
Bóng buồm chìm lộn vô trời biếc
Chỉ thấy Trường Giang vẫn chảy mau

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố quốc minh.

Phía tây chúng ta biệt Hạc lâu
Tháng tía trẩy xuống Dương Châu thuận dòng
Cánh buồm bóng mút hút màu sắc không
Trông xa cách Trắng xoá nước sông mặt mũi trời

Xem thêm: số mặt phẳng đối xứng của khối tứ diện đều


Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá vấn đề, 1995

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố quốc minh.

Hoàng Hạc lầu xưa chúng ta cũ rời
Dương Châu hoa sương mon tía xuôi
Buồm đơn bóng mút hút vô xanh lơ biếc
Chỉ thấy Trường Giang chảy cuối trời

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố quốc minh.

Bạn kể từ lầu Hạc lên đường
Giữa mùa hoa sương châu Dương xuôi dòng
Bóng buồm đang được khuất bầu không
Trông theo dõi chỉ thấy loại sông mặt mũi trời

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố quốc minh.

Bạn cũ tách tây Hoàng Hạc lâu,
Tháng khoác lác sương, xuống Dương Châu.
Buồm đơn, bóng lộn vô mây biếc,
Chỉ thấy Trường Giang xuôi mãi đâu...

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố quốc minh.

Giã lầu Hoàng Hạc chúng ta ly biệt tớ
Hoa sương Dương trở nên tiết mon tía
Thăm thẳm không khí buồm một cánh
Trường giang nước chảy cho tới trời xa cách...

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố quốc minh.

Giã kể từ Hoàng Hạc chúng ta về tây
Cảnh tiết trở nên Dương hoa sương bay
Nhòa nhạt nhẽo trời xanh lơ buồm khuất bóng
Trường Giang cuồn cuộn tận chân trời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố quốc minh.

Bạn tách kể từ tây Hoàng Hạc lâu,
Tháng tía sương sương cho tới Dương Châu.
Buồm đơn mút hút bóng thân thích trời biếc,
Duy thấy Trường Giang cuồn cuộn mau.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố quốc minh.

Xem thêm: chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của la phông ten violet

Hoàng Hạc phía tây tiễn biệt chúng ta già
Tháng khoác lác sương Dương Châu xa cách
Buồm côi dần dần tổn thất chân mây biếc
Chỉ thấy Trường Giang nước chảy qua

Lầu Hạc về tây tiễn biệt biệt nhau,
Tháng khoác lác sương xuống Dương Châu.
Buồm côi trốn tránh bóng vô ko biếc.
Chỉ thấy Trường Giang sóng Trắng màu sắc.

Trang vô tổng số 7 trang (61 bài bác trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối