hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc

Bài 1 trang 44 vở bài xích tập dượt Địa lí 7Giải bài xích 1 trang 44 vbt Địa lí 7, Sử dụng những cụm kể từ tại đây nhằm hoàn hảo sơ đồ gia dụng (H.13) về những sinh hoạt kinh tế tài chính truyền thống cổ truyền và tân tiến vô lãng phí mạc: Khai thác nước ngầm, khai quật mỏ, công nghiệp chế đổi mới, nông nghiệp quy tế bào rộng lớn, chăn nuôi du mục, trồng trọt vô ốc hòn đảo, vận gửi sản phẩm & hàng hóa. Xem cụ thể Bài 3 trang 45 vở bài xích tập dượt Địa lí 7Giải bài xích 3 trang 45 vbt Địa lí 7, Kiểu sinh hoạt nông nghiệp truyền thống cổ truyền phổ cập ở vùng lãng phí mạc là: Xem cụ thể Bài 5 trang 45 vở bài xích tập dượt Địa lí 7Giải bài xích 5 trang 45 vbt Địa lí 7, Nỗi lo phiền lớn số 1 so với những vùng khu đất nông nghiệp ven hai tuyến phố chí tuyến là hiện nay tượng: a. Đất đai bị xói mòn b. Nạn lãng phí mạc hóa c. Bão lũ thất thường d. Câu a + b đúng Xem cụ thể

Bài 6 trang 45 vở bài xích tập dượt Địa lí 7

Quá trình lãng phí mạc hóa lúc này ở châu Phi và châu Á hầu hết bắt mối cung cấp kể từ nguyên vẹn nhân:

Xem cụ thể