học bổng khuyến khích học tập tiếng anh là gì

VIETNAMESE

học bổng khuyến nghị học tập tập

Bạn đang xem: học bổng khuyến khích học tập tiếng anh là gì

academic encouragement scholarship

NOUN

/ˌækəˈdɛmɪk ɛnˈkɜrɪʤmənt ˈskɑlərˌʃɪp/

Học bổng khuyến nghị học hành là loại học tập bổng học tập thuật được cấp cho bên trên hạ tầng thành quả học hành, tập luyện của học viên, SV nhằm mục đích khuyến nghị học viên, SV học hành đạt thành quả chất lượng tốt.

Xem thêm: đề kiểm tra 1 tiết hóa 10 chương 2 violet

1.

Cô gái giành được học tập bổng khuyến nghị học hành khá chất lượng tốt.

The girl who won the academic encouragement scholarship was quite outstanding.

2.

Xem thêm: soạn lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10

Ủy ban tiếp tục trao một học tập bổng khuyến nghị học hành mang lại cô ấy.

The committee accorded an academic encouragement scholarship to lớn her.

Học bổng học tập thuật (Academic scholarships) được trao mang lại những SV tiếp tục thể hiện tại được năng khiếu sở trường (scholastic aptitude) và kết quả học hành (scholastic performance) cao. Những học tập bổng này thông thường được công tía thoáng rộng (well-publicized) và sự đối đầu và cạnh tranh (competition) hoàn toàn có thể đặc biệt quyết liệt. Trong khi tham gia học bổng học hành hầu hết dựa vào điểm tầm (GPA) của SV, ủy ban trao giải (award committees) cũng thông thường kiểm tra những nguyên tố không giống bao hàm những sinh hoạt nước ngoài khóa (extracurricular activities) và phẩm hóa học chỉ đạo (leadership qualities).