hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình

XÁC ĐỊNH GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG NĂM 2023

Ngày 31 mon 8 năm 2021 Sở Xây dựng phát hành Thông tư số 11/2021/TT-BXD; chỉ dẫn cách thức xác lập những tiêu chuẩn kinh tế tài chính nghệ thuật và đo bóc tách lượng công trình xây dựng. Tại phụ lục V Thông tư này là phần cách thức xác lập xác định vị ca máy và tranh bị tiến hành xây dựng; Tại nội dung bài viết này công ty chúng tôi van lơn chỉ dẫn các bạn những vận dụng phụ lục nhằm tính giá chỉ ca máy và tranh bị tiến hành thiết kế năm 2023.

Bạn đang xem: hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình

Giá ca máy và tranh bị tiến hành được xác lập theo đòi công thức sau :

Trong đó:
C
cm: giá chỉ ca máy (đồng/ca);
C
kh: ngân sách khấu hao (đồng/ca);
C
sc: ngân sách sửa chữa thay thế (đồng/ca);
Cnl
: ngân sách nhiên liệu, tích điện (đồng/ca);
C
nc: ngân sách nhân lực tinh chỉnh và điều khiển (đồng/ca);
C
cpk: ngân sách không giống (đồng/ca).

Các ngân sách bên trên được xem toán theo đòi những thông số quy tấp tểnh bên trên BẢNG ĐỊNH MỨC CÁC HAO PHÍ, CÁC DỮ LIỆU CƠ BẢN VÀ NGUYÊN GIÁ bên trên mực số V.

Chi tiết phương pháp tính những bộ phận ngân sách : Để tiện theo đòi dõi, với từng khoản mục tớ tiếp tục vận dụng nhằm xác lập giá chỉ ca máy với mi móc 1 gầu, bánh xích 0,4m3 ( stt đầu chi phí nhập bảng )

1.Chi tiêu Khấu hao

Trong quy trình dùng máy, máy bị hao hao mòn, hạn chế dần dần độ quý hiếm dùng và độ quý hiếm của dòng sản phẩm tự nhập cuộc nhập hoạt động và sinh hoạt phát hành sale, tự bào hao mòn của bất ngờ.
Khấu hao máy là sự việc đo lường và tính toán, và phân chia một cơ hội đem khối hệ thống nguyên vẹn giá chỉ của dòng sản phẩm nhập ngân sách phát hành, sale nhập thời hạn trích khấu hao của dòng sản phẩm nhằm tịch thu vốn liếng góp vốn đầu tư máy. Khấu hao của dòng sản phẩm được xem nhập giá chỉ ca máy

Chi phí khấu hao nhập giá chỉ ca máy được xác lập theo đòi công thức sau:

Trong đó

 • Ckh: ngân sách khấu hao nhập giá chỉ ca máy
 • G: nguyên vẹn giá thành của máy trước thuế (đồng);
 • Gth: độ quý hiếm tịch thu (đồng);
 • Đkh: tấp tểnh nút khấu hao của dòng sản phẩm (%/năm);
 • Nca: số ca thao tác làm việc của dòng sản phẩm nhập năm (ca/năm

Thực hiện nay đo lường và tính toán theo đòi ví dụ ban sơ :

Áp nhập đo lường và tính toán ví dụ mang đến máy móc 1 gầu bánh xích 0,4m3, so sánh nhập bẳng tớ có

 • G=809.994.000
 • Gth= 809.994.000×10% ( nguyên vẹn giá chỉ >30.000.000)
 • Đkh= 17%
 • Nca= 280

Áp nhập công thức bên trên tớ đem kết quả

2.Chi tiêu sửa chữa

Chi phí sửa chữa thay thế máy là những khoản ngân sách nhằm bảo trì, sửa chữa thay thế máy lịch, sửa chữa thay thế máy đột xuất nhập quy trình sử dụng máy nhằm giữ lại và phục sinh năng lượng hoạt động và sinh hoạt tiêu xài chuẩn chỉnh của dòng sản phẩm. Chi tiêu sửa chữa thay thế nhập giá chỉ ca máy được xác lập theo đòi công sau :

Trong bại liệt :

– Csc: ngân sách sửa chữa thay thế nhập giá chỉ ca máy (đồng/ca);
– Đ
sc: tấp tểnh nút sửa chữa thay thế của dòng sản phẩm (% năm);
– G: nguyên vẹn giá thành của máy trước thuế độ quý hiếm ngày càng tăng (đồng);
– N
ca: số ca thao tác làm việc của dòng sản phẩm nhập năm (ca/năm).

Thực hiện nay đo lường và tính toán theo đòi ví dụ ban sơ :

Xem thêm: chiều chiều ra đứng ngõ sau trông về quê mẹ ruột đau chín chiều

Áp nhập đo lường và tính toán ví dụ mang đến máy móc 1 gầu bánh xích 0,4m3, so sánh nhập bẳng tớ có

 • Đsc=5,8%
 • G = 809.994.000
 • Nca = 280 ca

3.Chi phí nhiên liệu, năng lượng

Chi phí nhiên liệu tích điện được xác lập theo đòi công thức sau :

Với từng loại máy tiếp tục dùng 1 loại nhiên liệu không giống nhau, cùng theo với bại liệt sẽ tiến hành tận hưởng tăng thông số nhiên liệu phụ, ví dụ như sau:

 • Máy và tranh bị chạy mô tơ xăng: 1,02;
 • Máy và tranh bị chạy mô tơ diesel: 1,03;
 • Máy và tranh bị chạy mô tơ điện: 1,05.

Tiếp tục vận dụng đo lường và tính toán cho máy móc 1 gầu bánh xích 0,4m3 tớ đem ( fake sử giá chỉ Diesel là 15.000 đồng/lít)

4.Chi phí nhân lực điều khiển

Chi phí nhân lực tinh chỉnh và điều khiển nhập một ca máy được xác lập bên trên hạ tầng những quy tấp tểnh về con số, bộ phận, group, cấp độ người công nhân tinh chỉnh và điều khiển máy theo đòi tiến độ vận hành máy và đơn giá chỉ ngày công ứng với cấp độ người công nhân tinh chỉnh và điều khiển máy.

Chi phí nhân lực và tinh chỉnh và điều khiển máy được xác lập theo đòi công thức sau :

Trong bại liệt :

– Ni: con số người công nhân theo đòi cấp độ tinh chỉnh và điều khiển máy loại i nhập một ca máy;
– CTLi
: đơn giá chỉ ngày công cấp độ người công nhân tinh chỉnh và điều khiển máy loại i;
– n: con số, loại người công nhân tinh chỉnh và điều khiển máy nhập một ca máy.

Những vấn đề cần để ý đơn giá chỉ nhân lực được xác lập theo đòi phụ lục số V của Thông tư 11/2021/TT-BXD

5.Chi phí khác

Chi phí không giống nhập giá chỉ ca máy là những khoản ngân sách quan trọng đáp ứng nhằm máy hoạt động và sinh hoạt thông thường, đem hiệu suất cao bên trên công trình xây dựng, bao gồm bảo đảm máy, tranh bị nhập quy trình sử dụng; bảo vệ máy và đáp ứng mang đến công tác làm việc bảo trì nghệ thuật nhập bảo vệ máy; đăng kiểm những loại; dịch rời máy nhập nội bộ công trình và những khoản ngân sách đem tương quan thẳng cho tới quản lý và vận hành máy và dùng máy bên trên công trình xây dựng không được tính trong số nội dung ngân sách không giống nhập giá chỉ thiết kế công trình xây dựng, dự trù thiết kế.

Chi phí không giống nhập giá chỉ ca máy được xác lập theo đòi công thức sau:

Xem thêm: các nhân vật trong hạnh phúc của một tang gia

Trong đó:

Ck: ngân sách không giống nhập giá chỉ ca máy (đồng/ca);
G
k: tấp tểnh mức ngân sách không giống của dòng sản phẩm (% năm);
G: nguyên vẹn giá thành của máy trước thuế (đồng);
N
ca: số ca thao tác làm việc của dòng sản phẩm nhập năm (ca/năm)

Trong quy trình vận dụng nếu như đem vướng vướng vui vẻ lòng tương tác với công ty chúng tôi và để được hỗ trợ

Mobile – Zalo : 0916946336 ( Trịnh Đỗ )