hướng dẫn sử dụng máy fax panasonic kx fp701

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY FAX PANASONIC KX-FP701

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY FAX GIẤY THƯỜNG HIỂN THỊ SỐ GỌI ĐẾN (DTMF/FSK) PANASONIC KX FP701CX

KHUYẾN CÁO    :   Để máy fax sinh hoạt ổn định ấn định , rời ngôi trường hợp  “KẸT GIẤY”  và hư  “ĐẦU IN”, doanh nghiệp Shop chúng tôi van nài trân trọng thông tin cho tới quý người sử dụng như sau :
♦    Máy fax ko nên được đặt nhập môi trường xung quanh lớp bụi và độ ẩm ướt
♦    Film tránh việc tái mét dùng lại (quấn rất nhiều lần)
♦    Nguồn năng lượng điện nên ổn định định
♦    Giấy dùng để làm copy hoặc gửi fax nên tinh khiết ,ko người sử dụng giấy má đang được qua loa sử  dụng hoặc giấy má đang được tẩy   xoá

Bạn đang xem: hướng dẫn sử dụng máy fax panasonic kx fp701

Xem thêm: đề kiểm tra 1 tiết hóa 10 chương 2 violet

I.    CÁCH CÀI ĐẶT NGÀY, THÁNG, GIỜ, PHÚT
-    Nhấn nút “Menu # 01”, screen xuất hiện nay chữ “Set date & time”
-    Nhấn nút “Set”
-    Nhập ngày, mon, năm, giờ, phút, tiếp sau đó nhấn “*” nhằm lựa chọn “AM hoặc PM”
-    Nhấn “set” nhằm lưu.
-    Nhấn “Menu” nhằm bay ngoài công tác thiết lập.
II.    CÁCH CÀI ĐẶT TÊN CÔNG TY
-    Nhấn nút “Menu # 02”, screen xuất hiện nay chữ “Your Logo”
-    Nhấn phím “Set”
-    Nhập thương hiệu cho tới máy fax. Ví dụ thương hiệu doanh nghiệp kể từ những phím bên trên bàn phím
-    Nhấn phím “Set” nhằm lưu
-    Nhấn phím “Menu” nhằm bay ngoài công tác.
III.    CÁCH CÀI ĐẶT SỐ FAX CỦA CÔNG TY
-    Nhấn nút “Menu # 03 ”, screen xuất hiện nay chữ “Your fax No.”
-    Nhấn phím “Set”
-    Nhập số fax của doanh nghiệp kể từ những phím bên trên bàn phím
-    Nhấn phím “Set” nhằm lưu.
-    Nhấn phím “Menu” nhằm bay ngoài chương trình
Lưu ý: khoảng tầm White nhấn phím “#”
IV.    CÁCH LƯU TÊN & SỐ FAX CỦA CÔNG TY VÀO BỘ NHỚ(CÓ 110 BỘ NHỚ)
a)    Lưu nhập bộ nhớ lưu trữ ( lưu được 106 số bao gồm 6 số xoay nhanh)
-    Nhấn nút “Menu” cho tới Khi screen hiện nay chữ “Phone book set”.
-    Nhấn phím “*”, tiếp sau đó nhấn phím “”
-    Nhập số Smartphone cần thiết lưu
-    Nhấn phím “Set”
-    Nhập thương hiệu cần thiết lưu, tiếp sau đó nhấn phím “Set”
-    Nhấn “Menu” nhằm bay ngoài công tác.
b)    Lưu số Smartphone nhập bộ nhớ lưu trữ nhanh
-    Nhấn phím “Menu”, screen hiện nay “Phonbook set”
-    Nhấn phím “*”, tiếp sau đó nhấn địa điểm lưu giữ ứng kể từ những phím “station” 1-6
-    Nhập số thương hiệu , nhấn phím “Set” nhằm lưu
-    Nhập số Smartphone cần thiết lưu, nhấn phím “Set” nhằm lưu
-    Nhấn phím “Menu” nhằm bay ngoài chương trình
V.    CÁCH SỬA TÊN & SỐ FAX CỦA CÔNG TY ĐÃ LƯU TRONG BỘ NHỚ
-    Nhấn phím “Phonebook”
-    Nhấn phím “+” hoặc “-“ cho tới Khi mùng hình  hiện nay số cần thiết chỉnh sửa
-    Nhấn phím “Menu”, tiếp sau đó nhấn phím “*” nhằm sửa đổi tên
-    Nhấn phím “Set” nhằm lưu
-    Sau ê sửa đổi số năng lượng điện thoại
-    Nhấn phím “Set” nhằm lưu.
VI.    CÁCH XÓA TÊN & SỐ FAX CỦA CÔNG TY ĐÃ LƯU TRONG BỘ NHỚ
-    Nhấn phím “Phonebook”
-    Nhấn phím “+” hay”-“ nhằm lựa chọn số cần thiết xoá
-    Nhấn phím “Menu”, tiếp sau đó nhấn phím “#” nhằm xoá
-    Nhấn phím “Set” nhằm lưu
·    Để xoá vớ cả
-    Nhấn phím “Phonebook”, tiếp sau đó nhấn phím “Menu”
-    Nhấn phím “+” hoặc “-“ nhằm lựa chọn “YES”, tiếp sau đó nhấn phím “SET”
-    Nhấn phím “Set”
VII.    CÁCH GỞI FAX ĐI TỪ SỐ FAX ĐÃ LƯU TRONG BỘ NHỚ .
1)    Từ số fax lưu nhập bộ nhớ lưu trữ nhanh chóng.
-    Đặt tư liệu cần thiết gởi cút nhập máy cho tới khi chúng ta nghe 1 giờ beep và screen xuất hiện nay chữ  “Standard”
-    Nhấn một nút lưu giữ chứa chấp số fax cần thiết gởi.
-    Nhấn phím “Monitor” hoặc nhấc tay nghe lên
-    Nhấn nút “Fax/Start” nhằm gởi tư liệu cút.
2)    Từ số fax lưu nhập bộ nhớ lưu trữ nhanh chóng.
-    Đặt tư liệu cần thiết gởi cút nhập máy cho tới khi chúng ta nghe 1 giờ beep và screen xuất hiện nay chữ  “Standard”
-    Nhấn nút “ Phone book”
-    Nhấn phím “ + “ hoặc “ – “ cho tới Khi screen xuất hiện nay thương hiệu của Công ty nhưng mà bạn phải gọi hoặc gởi Fax
-    Nhấn phím “Monitor” hoặc nhấc tay nghe lên.
-    Nhấn nút “Fax/Start” tư liệu cần thiết gởi tiếp tục tự động hóa gởi đi
3)    Từ số fax hiện nay cho tới.
-    Nhấn nút “Caller ID”
-    Dùng + hoặc – nhằm dò la mò mẫm số fax hiện nay cho tới cần thiết gởi.
-    Nhấn Monitor hoặc nhấc tay nghe lên.
-    Đặt tư liệu cần thiết gởi mặt mũi úp xuống.
-    Nhấn Fax/Start. Gác tay nghe.
VIII.    CÁCH GỞI FAX CÙNG MỘT NỘI DUNG ĐI ĐẾN NHIỀU NƠI (20 ĐỊA CHỈ)
v    Nhập số Smartphone nhập list “Broadcast” kể từ số lưu nhập bộ nhớ lưu trữ.
-    Nhấn nút “Menu” cho tới Khi screen xuất hiện nay chữ “Broadsast set”
-    Nhấn nút “#”
-    Nhấn nút “ + “ hoặc “ – “ cho tới Khi screen hiện nay thương hiệu người sử dụng cần thiết gửi cho tới, nhấn phím “Set”  nhằm lưu.
-    Tương tự động nhấn phím lưu giữ nhanh chóng, tiếp sau đó nhấn phím “Set” nhằm lựa chọn số nhập bộ nhớ lưu trữ nhanh chóng.
-    Nhấn nút “Set”.
v    Nhập thêm thắt số Smartphone nhập bộ nhớ lưu trữ “broadcast
-    Nhấn phone book”
-    Nhấn phím “+” hoặc “-“ nhằm screen hiện nay “Broadcast”
-    Nhấn phím “Menu”, tiếp sau đó nhấn phím “*”
-    Nhấn phím “+” hoặc “-“ , tiếp sau đó nhấn phím “Set”
-    Thực hiện nay lại bướv vừa vặn rối nhằm lựa chọn số tiếp theo
-    Nhấn “stop” nhằm kết đốc.
v    Gửi fax qua loa bộ nhớ lưu trữ “broadcast”
-    Tài liệu úp xuống, tiếp sau đó nhấn phím “+” hoặc “-“ nhằm lựa chọn chính sách scan tài liệu
-    Nhấn “Broadcast” nhằm gửi một nội dung fax cho tới nhiều địa điểm đang được lưu nhập bộ nhớ lưu trữ “broadcast”.
IX.    XEM LẠI CÁC SỐ FAX ĐÃ GỞI ĐẾN( máy lưu được 30 số fax gọi lại gần nhất)
Để dùng được xem năng này các bạn nên ĐK công ty hiển thị số gọi cho tới ở Bưu Điện.
-    Nhấn nút “Caller ID”
-    Nhấn “+” nhằm coi số fax gởi cho tới sớm nhất.
-    Nhấn “-” nhằm coi số fax gởi cho tới cũ nhất.
X.    LƯU SỐ FAX HIỆN ĐẾN VÀO BỘ NHỚ
-    Nhấn nút “Caller ID”. Dùng “+” hoặc “-“ nhằm dò la mò mẫm số fax cần thiết lưu.
-    Nhấn nút “Menu”.
-    Chọn địa điểm nhớ:
·    Nhấn “phonebook” hoặc nhấn vị tí nhớ
·    Nhấn “set”
-    Nhấn nút “SET”.
XI.    XOÁ SỐ FAX HIỆN ĐẾN
1)    Xoá toàn bộ những số hiện nay đến
-    Nhấn “Menu”, cho tới Khi screen hiện nay “Caller settup”
-    Nhấn phím “Set”, screen hiện nay “call list erase”
-    Nhấn phím “set”
-    Nhấn  “ SET”. Nhấn STOP.
2)    Xoá từng số fax hiện nay đến
-    Nhấn Search. Dùng + hoặc – nhằm mò mẫm số fax hiện nay cho tới.
-    Nhấn . Nhấn nút “SET”. Nhấn STOP.
XII.    TỪ CHỐI NHẬN FAX TỪ CÁC SỐ FAX ĐÃ CÀI ĐẶT TRƯỚC
1)    Mở chính sách kể từ chối nhận fax.
-    Nhấn phím “Menu”, screen hiện nay “Junk fax proh”
-    Nhấn nút . Nhấn nút “+” hoặc “-“ nhằm lựa chọn “on”.
-    Nhấn nút “Set” nhằm lưu. Nhấn nút “Menu” nhằm bay ngoài công tác.
2)    Lưu những số fax nhưng mà không thích nhận fax (tối nhiều 10 số).
-    B1: nhấn nút “ Menu”, cho tới Khi screen hiện nay “Junk fax proh “
-    B2: Nhấn phím “ “ cho tới Khi screen hiện nay “ junk list set”, nhấn phím “set”
-    B3: nhấn nút + hoặc – cho tới Khi screen hiện nay số fax nhưng mà các bạn không thích nhận fax.
-    B4: nhấn nút “Set”.Để kế tiếp lưu những số fax không giống nhưng mà các bạn không thích nhận  fax thì thao tác lại B2.
-    B5: nhấn nút “Stop” nhằm bay ra bên ngoài.
3)    Xoá những số fax nhưng mà trước ê các bạn không thích nhận fax.
-    Nhấn phím “Menu” cho tới Khi screen hệin “junk fax proh”
-    Nhấn nút  cho tới Khi screen hiện nay “junk list disp”, nhấn phím set”
-    Nhấn nút “+” hoặc “-“ cho tới Khi hiện nay số fax mong muốn xoá.
-    Nhấn nút . Nhấn nút “Set”.
-    Nhấn nút “menu” nhằm bay.
XIV)    CÀI ĐẶT MÁY FAX Tại CHẾ ĐỘ ĐIỆN THOẠI
Nhấn nút “Auto answer” cho tới Khi screen hiện nay “Tel mode”.
    Khi với cuộc gọi cho tới, nhấc tay nghe lên, nếu như với tín hiệu fax thì nhấn “Fax/Start”.
    Nếu sau 10 hồi chuông vẫn không nhích tay nghe thì máy tiếp tục nhập chính sách nhận fax.
XV)    CÁCH CÀI ĐẶT CHẾ ĐỘ NHẬN FAX TỰ ĐỘNG
-    Nhấn nút “Menu”, screen xuất hiện nay chữ “System Set Up”
-    Nhấn # 0 6, người sử dụng + hoặc - nhằm lựa chọn số hồi chuông reo trước lúc nhận fax.
-    Nhấn nút “Set” nhằm lưu phần thiết lập.
-    Nhấn nút “Menu” nhằm bay ngoài chương trình
-    Nhấn nút “Receive mode” cho tới Khi screen hiện nay “Fax only mode”.
XVI)    CÁCH COPY TÀI LIỆU
-    Đặt tư liệu cần thiết copy mặt mũi úp xuống ( tối nhiều 10 trang nằm trong lúc)
-    Nhấn nút “Copy”, rồi nhấn số bạn dạng tư liệu cần thiết copy (tối nhiều 50 trang tài liệu)
-    Nhấn nút “Start”, máy tiếp tục tự động hóa copy tư liệu nhưng mà các bạn cần
XVII)    CÁCH PHÓNG TO / THU NHỎ TÀI LIỆU
(a)Phóng lớn (tối nhiều 200%)
-    Đặt tư liệu cần thiết copy mặt mũi úp xuống
-    Nhấn nút “Copy”
-    Nhấn phím , screen xuất hiện nay chữ “Zoom 100%   [+  -]
-    Nhấn phím “ + “ nhằm phóng lớn, rồi nhấn phím “Start”
(b)Phóng thu nhỏ (tối nhiều 72%)
-    Đặt tư liệu cần thiết copy mặt mũi úp xuống
-    Nhấn nút “Copy”
-    Nhấn phím , screen xuất hiện nay chữ “Zoom 100%   [+  -]
-    Nhấn phím “ - “ nhằm thu nhỏ, rồi nhấn phím “Start”
XVIII.    CÁCH IN RA TỜ THÔNG BÁO GỞI FAX
-    Nhấn nút “Menu”, screen xuất hiện nay chữ “System Set Up”
-    Nhấn nút # 04, screen xuất hiện nay chữ “Sending Report”
-    Nhấn phím “+ hoặc –“ nhằm lựa chọn “Error / On / OFF”
·    Error    :    khi nào là các bạn gởi cút ko được, thì máy mới mẻ in rời khỏi bảng báo cáo
·    ON      :    lúc nào thì cũng in rời khỏi bảng report hiện tượng gởi fax
·    OFF    :    không in rời khỏi bảng report sau thời điểm đang được gởi fax đi
        
Mọi yếu tố vướng mắc tương quan cho tới thành phầm, van nài Quý người sử dụng vui vẻ lòng gọi
    -    Cửa sản phẩm Đại lý    :    …………………………..
-    Trung tâm bảo hành    :    84.8.39955880  - 092 888 2345