Khai Quang Điểm Nhãn Tượng Phật, Bồ Tát, Ý Nghĩa Của Khai Quang Điểm Nhãn Trong Phật Giáo

Khai quang điểm nhãn tượng Phật không phải là hình thức mê tín. Mà nghi lễ khai quang điểm nhãn là lễ cúng dường Phật Bồ Tát, tán thán công đức của vị Phật, vị Bồ Tát. Qua nghi lễ khai quang điểm nhãn sẽ là cơ hội cho chúng sinh hiểu rõ hơn về Đức Phật, để đại chúng thấy được đức hạnh thiện lành, khởi tâm tu tập noi theo.

Khai quang điểm nhãn tượng Phật là gì? 

Theo quan điểm nhà Phật, chư vị Bồ Tát có ngũ nhãn và được hiểu như sau:

Bạn đang xem: Khai Quang Điểm Nhãn Tượng Phật, Bồ Tát, Ý Nghĩa Của Khai Quang Điểm Nhãn Trong Phật Giáo

Nhục nhãn chính là nhìn thấu được tất cả, trong suốt

Thiên nhãn: Mắt chư Phật

Pháp nhãn: Mắt trí tuệ

Huệ nhãn: Mắt đã thấy được chân tướng, cứu độ chúng sanh;

Phật nhãn: Là mắt thông suốt vạn pháp

 

*

Nghi lễ khai quang điểm nhãn tượng Phật 

 

Khai quang là nêu rõ ý nghĩa của vị Phật hoặc vị Bồ Tát. Ví dụ cúng dường Bồ tát Quán Thế Âm, đại biểu của Bồ tát Quán Thế Âm là đại từ đại bi cứu độ tất cả chúng sanh. Chúng ta cúng dường Bồ tát Quán Thế Âm phải nên học theo loại bi nguyện đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn của Phật Bồ tát. Do đó khi nhìn thấy hình tượng của Bồ tát Quán Thế Âm, nghe đến danh hiệu ngài, thì tâm đại từ bi của chúng ta được khai mở. Chúng ta đối với tất cả mọi người, mọi vật, phải dùng đại từ bi chân thật thương yêu chúng sinh.

 

*

Tượng Bồ Tát bằng đồng 

 

 

Từ danh diệu và thông qua tượng Phật Bà Quan Âm bằng đồng. Mỗi người được khai mở ánh sáng từ bi trong tự tánh, đây gọi là khai quang, nhất định không nên hiểu sai, trở thành mê tín.

Người học Phật phải vun bồi trí tuệ, để ngày càng sáng suốt không mắc phải điều mê tín dị đoan.

Ý nghĩa khai quang điểm nhãn tượng Phật

Việc khai quang điểm nhãn giúp đại chúng hiểu rằng: Mọi việc trên đời này đều do duyên sinh khởi và theo dòng nhân quả, thờ Phật, Bồ Tát không phải để cầu xin ban lộc phước. Cuộc đời con người, nên tạo nhiều nghiệp thiện, tránh quả báo ác để chịu nhiều đau khổ về sau. 

 

*

Tượng Phật Bà Quan Âm bằng đồng đỏ hun cao 26cm cổ kính

 

Khai quang cũng chính là tu tập để vươn tới cái gương trí tuệ sáng rỡ soi sáng chốn nhân gian. Chính vì vậy, nghi lễ khai quang điểm nhãn chính là nhắc nhở đại chúng luôn tinh tấn tu tập, hành trì giáo pháp để có cuộc đời an vui và chứng quả về sau.

Ai là người thực hiện nghi lễ khai quang điểm nhãn tượng Phật? 

Ai là người thực hiện nghi lễ khai quang điểm nhãn tượng Phật? Đó là người đối với kinh luận của Phật Bồ tát, ý nghĩa mà các ngài biểu đạt đều có thể thông suốt tường tận, vì đại chúng giải mà thích rõ ràng, giảng nói minh bạch về vị Phật, vị Bồ Tát. Tuyệt đối không ở trên hình thức, xem Phật Bồ tát thành quỷ thần để tôn thờ, sùng bái, cầu mong ban phước. Đó là quan niệm sai lầm.

 

*

Tượng Phật A Di Đà bằng đồng màu sắc tuyệt đẹp 

 

 

Chú khai quang – điểm nhãn

Phụng thỉnh Thổ Địa chi thần

Hoặc – Phụng thỉnh Tài Thần

Giáng hạ tại vị chứng minh – kim vì ân chú tên là: … Tuổi … Phát tâm phụng thờ cốt vị. Xin ngài giáng hạ nhập vô – hồn nhãn nhập nhãn – hồn nhĩ nhập nhĩ – hồn tâm nhập tâm – túc bộ khai quờn – tâm can, tỳ phế, thận – cấp cấp linh linh.

Xem thêm: đề thi học kì 2 lớp 6 môn tiếng anh

Điểm nhãn nhãn thông minh.

Điểm nhĩ nhĩ thinh thinh.

Điểm khẩu khẩu năng thuyết.

Điểm phủ túc thông hành.

Cấp cấp như luật lệnh.

Cách khai quang điểm nhãn tượng Phật 

Chuẩn bị trước khi khai quang điểm nhãn tượng Phật

Đầu tiên, gia chủ nên chuẩn bị nơi làm lễ trang nghiêm, có thể tại cơ sở đúc đồng uy tín hoặc tại chùa.

 

*

Tượng Phật Thích Ca đẹp tôn nghiêm cao 60cm thếp vàng 9999

 

Tượng Phật sau khi thỉnh tại cửa hàng, cơ sở đúc tượng Phật đồng về, thì nên trùm kín bằng khăn đỏ. Và đặt tượng ở nơi cao ráo, sạch sẽ không bị ô ế để tránh bất kinh Ngài.

Ngoài ra, bạn nên chuẩn bị mâm cỗ chay. Tùy theo điều kiện kinh tế, để sắm sửa một mâm cỗ phù hợp và xuất phát bằng tâm thành kính. 

Tiến hành khai quang điểm nhãn tượng Phật 

+ Chuẩn bị việc bao sái tượng

Gia chủ nên bao sái tượng Phật bằng nước thơm. Bạn nên lựa chọn tượng Phật tại Đồ Đồng Quang Hà - thương hiệu uy tín chuyên đồ thờ cúng bằng đồng, tượng đồng chất lượng. Để sau khi bao sái bức tượng được đẹp và trang nghiêm nhất

 

*

Bao sái tượng Phật 

 

+ Làm sạch tượng Phật 

Nếu tượng Phật cỡ nhỏ, gia chủ có thể đặt vào chậu. Sau đó, dùng khăn mềm sạch thấm nước thơm đã chuẩn bị và nhẹ nhàng lau rửa.

Trong trường hợp tượng cỡ lớn, gia chủ đặt cả pho tượng lên bệ. Sau đó, dùng khăn mềm thấm nước và bao sái từ mặt xuống chân của pho tượng.

Để tượng khô một cách tự nhiên rồi dùng khăn phủ kiến để chuẩn bị làm lễ 

+ Sư thầy tiến hành khai quang

Đầu tiên, sư thầy thắp hương, xin phép bắt đầu vào nghi lễ.

Sư thầy đứng lên đọc bài trì chú khai quang ở đàn tràng. Cùng lúc, vị sám chủ sẽ cầm cái gương giơ lên, nhẹ nhàng đưa qua đưa lại trước tượng Phật. 

Tiếp đến, sám chủ sẽ viết chữ Án trên diện tượng Phật và thực hiện bài niệm khai phục nhãn.

Chiếc gương chính là biểu tượng cho Đại viên cảnh/ kính trí. Chiếc gương phải được làm sạch cẩn thận. 

Sau khi khai quang tượng Phật

 

*

Tượng Phật Thích Ca bằng đồng màu sắc trang nhã 

 

Xem thêm: usb 3g là ví dụ của nhóm phần cứng nào

 

Sau khi khai quang xong, gia chủ nên thành tâm đảnh lễ, tu tập tinh tấn. Tránh xa các chuyện tội lỗi và tu tạo phước lành 

Trên đây là những gợi ý trong khai quang điểm nhã tượng Phật, gia chủ có thể tham khảo. Để nghi lễ được diễn ra đúng, thành tâm gia chủ nên thỉnh quý Thầy, quý Tăng Ni về để buổi khai quang điểm nhãn tượng Phật được diễn ra viên mãn.