khi crackinh hoàn toàn một thể tích ankan x thu được ba thể tích hỗn hợp y

Câu hỏi:

21/09/2019 117,441

Khi crackinh trọn vẹn luôn tiện tích ankan X nhận được tía thể tích láo ăn ý Y (các thể tích khí đo ở nằm trong ĐK sức nóng phỏng và áp suất); tỉ khối của Y đối với H2  bằng 12. Công thức phân tử của X là:

Bạn đang xem: khi crackinh hoàn toàn một thể tích ankan x thu được ba thể tích hỗn hợp y

D. C5H12

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án : D

Giả sử thuở đầu với V ankan 

Đốt V ankan ---->3V láo ăn ý khí 

=>số mol tăng 3 lần 

Mà M láo ăn ý sau la 12*2=24 nên bám theo DLBTKL với m(trước)=m(sau) 

=>M(trước)=3M(sau) 

=>M(trước)=3*24=72>>Ankan C5H12

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Craking n-butan nhận được 35 mol láo ăn ý A bao gồm H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 và 1 phần butan khồng hề bị craking. Giả sử chỉ mất những phản xạ dẫn đến những thành phầm bên trên. Cho A  qua bình nước brom dư thấy sót lại đôi mươi mol khí. Nếu nhóm cháy trọn vẹn A thì nhận được x  mol CO2. Hiệu suất phản xạ tạo ra láo ăn ý A là:

A. 57,14%

B. 75,00%

C. 42,86%

D. 25,00%

Câu 2:

Khi crackinh trọn vẹn một ankan X nhận được láo ăn ý Y (các thể tích khí đo ở nằm trong ĐK sức nóng phỏng và áp suất); tỉ khối của Y đối với H2 bởi vì 29. Công thức phân tử của X là:

A. C6H14

B. C3H8

C. C4H10

D. C5H12 

Câu 3:

Thực hiện nay phản xạ cracking m gam isobutan, nhận được láo ăn ý A bao gồm những hiđrocacbon. Dẫn láo ăn ý A qua quýt bình nước brom với hòa tan 6,4 gam brom. Nước brom mất mặt color không còn, với 4,704 lít láo ăn ý khí B (đktc) bao gồm những hiđrocacbon bay rời khỏi. Tỉ khối khá B đối với hiđro bởi vì 117/7 . Giá trị của m là:

A. 8,7 gam

Xem thêm: thay đổi a1 cho đến khi biên độ a đạt giá trị cực tiểu thì

B. 5,8 gam

C. 6,96 gam

D. 10,44gam

Câu 4:

Craking 40 lít n-butan nhận được 56 lít láo ăn ý A bao gồm H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 và 1 phần n-butan khồng hề bị craking (các thể tích khí đo ở nằm trong ĐK sức nóng phỏng và áp suất). Giả sử chỉ mất những phản xạ dẫn đến những thành phầm bên trên. Hiệu suất phản xạ tạo ra láo ăn ý A là:

A. 40%

B. 20%

C. 80%

D. 20%.

Câu 5:

Cracking 5,8 gam C4H10 được láo ăn ý khí X. Khối lượng H2O nhận được Lúc nhóm cháy trọn vẹn X là:

A. 9g

B. 4,5 g

C. 36g

D. 18g

Câu 6:

Cracking 560 lít C4H10 nhận được 1010 lít láo ăn ý khí X không giống nhau. hiểu những thể tích khí đều đo ở đktc. Tính thể tích C4H10 khồng hề bị cracking

A. 100 lít

B. 110 lít

C. 60 lít

Xem thêm: theo em những thành tựu văn hóa nào của thời cổ đại còn được sử dụng đến ngày nay

D. 500 lít