khi nào thì ta nói số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b

Ôn tập dượt chương I

Câu hỏi

Sách Giáo Khoa

Sách giáo khoa trang 61

Bạn đang xem: khi nào thì ta nói số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b

15 tháng bốn 2017 khi 16:17

Khi này tớ thưa số ngẫu nhiên a phân chia không còn mang lại số ngẫu nhiên b ?

Thái Vĩnh Tính Tường

14 mon 11 2021 khi 22:49

Cứu : 

Bài 10: Tìm biết a.b = 5488 và ƯCLN(a,b) =14

Bài 11: Tìm số dư khi phân chia  chia mang lại 13

Bài 12: Tìm số ngẫu nhiên n biết n + trăng tròn phân chia không còn mang lại n + 5

Bài 13: Tìm số ngẫu nhiên n nhằm  là số nhân tố.

Xem chi tiết

trần thị khánh ly

31 mon 10 2021 khi 13:11

tìm số ngẫu nhiên x, biết :
a, x phân chia không còn mang lại 30 ,x phân chia không còn mang lại 45 và x <500

Xem chi tiết

Nguyễn Lê Huy Hoàng

Tìm phụ vương số ngẫu nhiên a,b,c thỏa mãn nhu cầu đẳng thức:a^2+b^2=c^2.

Chứng minh rằng:

a,Trong nhì số a,b với tối thiểu một trong những phân chia không còn mang lại 2.

b,Trong nhì số a,b với tối thiểu một trong những phân chia không còn mang lại 3.

c,Trong nhì số a,b với tối thiểu một trong những phân chia không còn mang lại 4.

d,Trong nhì số a,b với tối thiểu một trong những phân chia không còn mang lại 5

e,a.b.c phân chia không còn mang lại 60

Xem chi tiết

a Tìm số ngẫu nhiên a và biết a×b=360 và ƯCLN (a,b)=6 b Cho p là số nhân tố to hơn 3.tường p+2 cũng chính là số nhân tố .Chứng tỏ rằng p+1 phân chia không còn mang lại 6

Xem chi tiết

Đinh Trà My

25 mon 12 2020 khi 10:20

  thám thính số ngẫu nhiên n sao cho:

a) n + 3 phân chia không còn mang lại n - 1

b) 4n + 3 phân chia không còn mang lại 2n + 1

Xem chi tiết

Nguyễn Minh Anh

23 mon 11 2021 khi 15:08

Bài 2: Tìm số ngẫu nhiên n để:
a)(3n+5) phân chia không còn mang lại n

b) (7n+4) phân chia không còn mang lại n

c) (27-4n) phân chia không còn mang lại n ( n<7)

Xem chi tiết

Đỗ Thị Yến

Tìm số ngẫu nhiên nhỏ nhất ,hiểu được khi phân chia số này mang lại 29 thì dư 5, còn khi phân chia mang lại 31 thì dư 28

Xem chi tiết

minhdmthe21

27 mon 10 2017 khi 12:26

khi này thì tớ thưa a phân chia không còn mang lại số ngẫu nhiên b ?

Xem chi tiết

tìm n là số ngẫu nhiên nhằm :

n^2+n phân chia không còn mang lại n^2+1 

Xem chi tiết