khi thực hiện phản ứng este hóa 1 mol ch3cooh và 1 mol c2h5oh

Câu hỏi:

10/09/2019 trăng tròn,028

Khi triển khai phản xạ este hoá 1 mol CH3COOH và 1 mol C2H5OH, lượng este lớn số 1 chiếm được là 2/3 mol. Đ đạt ngưỡng cực to là 80% (tính theo gót axit) Khi tổ chức este hoá 1 mol CH3COOH cần thiết số mol C2H5OH là (biết những phản xạ este hoá triển khai ở nằm trong sức nóng độ)

Bạn đang xem: khi thực hiện phản ứng este hóa 1 mol ch3cooh và 1 mol c2h5oh

A. 0,4                    

B. 0,8                     

C. 1,6                     

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C

Phương trình hóa học:

          CH3COOH + C2H5OH D CH3COOC2H5 + H2O

Ban đầu:     1                    1

Phản ứng:  2/3        2/3                   2/3            2/3

Cân bằng:  1/3        1/3                   2/3            2/3

Hằng số cân nặng bằng:

H = 80% (tính theo gót axit) nên naxit(pu) = 0,8 mol

    CH3COOH + C2H5OH D CH3COOC2H5 +H2O

Ban đầu:    1                   x

Phản ứng:0,8à    0,8 à             0,8 à          0,8

Cân bằng:0,2      (x-0,8)              0,8               0,8

Hằng số cân nặng bằng:

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho phản xạ sau:

H2O (k) + CO (k) D H2 (k) + CO2 (k)

Ở 700°C hằng số thăng bằng là Kc = 1,873. lõi rằng lếu ăn ý đầu bao gồm 0,300 mol H2O và 0,300 mol CO vào trong bình 10 lít 700°C. Nồng chừng ca H2O và CO ở hiện trạng thăng bằng theo thứ tự là:

A.0,01267M                   

B.0,01733M     

C. 0,1267M                    

D.0,1733M

Câu 2:

Xét cân nặng bằng: N2O4(k) D 2NO2(k) 250C.

Khi di chuyển sang 1 hiện trạng thăng bằng mới nhất nếu như độ đậm đặc của N2O4 tăng thêm 9 đợt thì độ đậm đặc của NO2 thay cho đối:

A. tăng 9 đợt.                 

B. giảm 3 đợt.     

C. tăng 4,5 đợt.              

D. tăng 3 đợt.

Xem thêm: các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật

Câu 3:

Một bình kín chứa chấp khí NH3 ở 0°C và 1 atm với độ đậm đặc 1M. Nung bình kín tê liệt cho tới 546°C, NH3 bị phân bỏ theo gót phản ứng: 2NH3 (k) D N2 (k) + 3H2 (k). Khi phản xạ đạt ti hiện trạng thăng bằng, áp suất vào trong bình là 3,3 atm. Th tích bình ko đi. Giá trị hằng số thăng bằng của phản xạ bên trên 546°C là:

A.4807                  

B.120                     

C.8,33.10-3             

D.2,08.10-4

Câu 4:

Cho những thăng bằng sau:

(1) H2(k)  + I2(k) D 2HI(k)

(2) H2(k) + I2(k) DHI(k)

(3) 2HI(k) D H2(k) + I2 (k)

(4) HI(k) D H2(k) +  I2 (k)

(5) H2(k) + I2(r) D HI (k)

Ở sức nóng chừng xác lập, nếu như Kc của thăng bằng (1) vì chưng 64 thì Kc vì chưng 0,125 là của cân nặng bằng

A.(4).                     

B.(2).                     

C. (3).                    

D. (5).

Câu 5:

Xét phản xạ thuận nghịch:

N2 (k) + O2 (k) D 2NO (k)

Hằng số thăng bằng ở 2400°C là Kcb = 35.10-4. lõi khi thăng bằng, độ đậm đặc của N2 và O2 theo thứ tự vì chưng 5M và 7M trong bình kín sở hữu dung tích ko thay đổi. Nồng chừng mol/1 của NO khi thăng bằng là độ quý hiếm nào là vô số những độ quý hiếm sau?

A. 0,1225M                    

B. 0,35M        

C. 1,00M               

D. Đáp án khác

Câu 6:

Xét phản ứng:

CO (k) + H2O (h) D CO2 (k) + H2 (k).

Biết rằng nếu như triển khai phản xạ thân thiện 1 mol CO và 1 mol H2O thì ở hiện trạng thăng bằng sở hữu 2/3 mol CO2 được sinh rời khỏi. Hằng số thăng bằng của phản xạ là:

A.2                        

B.4                         

C6                        

Xem thêm: cách căn lề trong word 2003 để in 2 mặt

D.8