Giải Trừ Nghiệp Chướng Trong Kinh Dược Sư,

Kinh Dược Sư gọi đủ là Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh, được dịch từ bản chữ Hán của ngài Huyền Tráng. Tại Trung Quốc còn có thêm bốn bản dịch khác là: 1) bản dịch đời Đông Tấn (năm 317-322) của ngài Miênthi-lợi Mật-đa-la, 2) bản dịch đời Lưu Tấn (năm 457) của ngài Huệ Giản, 3) bản dịch đời Tùy (năm 615) của ngài Đạt-ma-cấp-đa, và 4) bản dịch của ngài Nghĩa Tịnh (năm 707). Nhờ tính chất văn chương và dễ đọc tụng, bản của ngài Huyền Tráng được sử dụng phổ biến nhất trong các chùa Bắc tông tại Trung Quốc và các nước chịu ảnh hưởng nền văn hoá và văn tự của nước này.


Mục Lục

Bạn đang xem: Giải Trừ Nghiệp Chướng Trong Kinh Dược Sư,

Lời nói đầu

PHẦN NGHI THỨC DẪN NHẬP

Nguyện hươngĐảnh lễ tam bảoTán hươngPhát nguyện trì kinhTán dương giáo phápTán Phật Dược Sư

PHẦN CHÁNH KINH

Xem thêm: hướng dẫn vẽ tranh đề tài cuộc sống quanh em

7. Kinh bổn nguyện công đức của Phật Dược Sư

Xem thêm: hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn iec tiếng việt

PHẦN SÁM NGUYỆN VÀ HỒI HƯỚNG

8. Kinh tinh hoa trí tuệ 9. Niệm danh hiệu bảy Phật Dược Sư 10. Nguyện cầu an lành 11. A) Mấy điều quán tưởng 11. B) Sám mười nguyện 12. Hồi hướng công đức 13. Lời nguyện cuối 14. Đảnh lễ ba ngôi báu


*
Bình luận (0 đã gửi)
*
Kinh Dược Sư
*

*
Kinh Phật cho người tại gia

*
45. Lời vàng Phật dạy (Kinh Pháp cú - Dhammapada)

ăn chay bố thí chanh niem chùa giác ngộ giác ngộ hạnh phúc khanh hoa khóa tu ngày an lạc nhân quả sức khoẻ thái bình thích nhật từ thiền thiền định từ bi từ thiện vô thường vu lan Xuất gia gieo duyên
Xin hãy nhập tên truy cập và email mà bạn đã dùng để đăng ký. Nếu tên truy cập và email tồn tại trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi, bạn sẽ nhận được thông tin để đặt lại mật khẩu của bạn.
Trang chủ | Mobile site | Tủ sách Đạo Phật Ngày Nay | Sách của thầy Thích Nhật Từ | Câu hỏi Pháp âm | Phiên bản cũ | Archive
gmail.com