Kinh Phật Giáo Nguyên Thủy Theràvàda, Thư Viện Phật Giáo Nguyên Thuỷ

Danh sách các chùa thuộc hệ phái Theravāda

Hệ phái Theravāda ở Việt Nam có Nam tông Kinh và Nam tông Khmer. Theo số liệu thống kê năm 2017 do Tu nữ Quang Kiến ghi nhận, Nam tông Kinh có 132 ngôi chùa trải dài trên 24 tỉnh thành trong cả nước.

Bạn đang xem: Kinh Phật Giáo Nguyên Thủy Theràvàda, Thư Viện Phật Giáo Nguyên Thuỷ


Tặng sách Ánh Sáng Của Tuệ
Audio- Phúc Hành Tông

NỀN TẢNG CỦA HÀNH ĐỘNG PHƯỚC THIỆNBiên soạn: Bhikkhu Saddhammajotika Dhammacariya. Việt dịch: Bhikkhu Abhisiddhi – TK. Siêu Thành.


Audio tác phẩm Kamma-Nghiệp

"Kamma-Nghiệp Vào Lúc Tử Và Tái Tục" và "Kamma-Nghiệp Trong Kiếp Sống Này".“Như du khách, chúng ta đi qua suốt kiếp sống bắt đầu từ trong tử cung của người mẹ. Vào lúc này hay lúc khác, chúng ta sẽ phải xuống xe ở cuối cuộc hành trình. Mỗi người bám chặt vào vé của nghiệp, chúng ta sắp về điểm đến là nơi tương ứng riêng của mình.”


Tặng sách Kamma-Nghiệp Trong Kiếp Sống Này
Vòng tròn 24 duyên

Hoạt động của 24 duyên (paccayo) trong danh, sắc pháp được minh họa, giải thích trong phần Vị trí Xiển minh Pāli (paṭṭhāna-Nidesa Pāli). Phần Pāli này thường được trùng tụng độc lập hay theo nhóm nhằm tán dương, cúng dường bậc Toàn tri.


Tứ ý nghĩa của chư pháp Siêu lý

Trạng Thái – Phận Sự – Thành Tựu – Nhân Cận(Lakkhaṇa – Rasa – Paccupaṭṭhāna – Padaṭṭhāna)


Tu nữ Nam Tông đầu tiên nước Việt

Vị Tu nữ đầu tiên của Nam tông Việt Nam đó là cố ni trưởng Diệu Đáng (1924 – 1994). Ni trưởng có thế danh là Lê Thị Tư, tên Pali là Vissutañāṇī (nghĩa là người có trí tuệ lẫy lừng).


Tam tạng Luật Tạng | Kinh Tạng|Vô Tỷ Pháp Tạng

*
1. Bộ Thứ Nhất - Bộ Pháp Tụ

*


Chú giải Luật | Kinh|Abhidhamma

*
Trọn bộ - Vô tỷ pháp tạng (cảo bản)

Vô Tỷ Pháp Tạng (Abhidhammapiṭaka) là phần Pháp thứ 3 trong Tam tạng dạy cho chúng ta thấy rõ pháp bản thể đúng theo sự thật trong thân ta và tất cả chúng sanh như là tâm, sở hữu, sắc pháp và cũng sẽ biết rõ Níp-bàn là mục đích tối thượng trong Đạo Phật


"Các ảnh hưởng thường là stress kéo dài và mang tính bệnh lý, lâu hơn có thể dẫn tới các rối loạn tâm thần như lo âu, rối loạn giấc ngủ, trầm cảm... Ngoài ra, dịch bệnh cũng có thể ảnh hưởng đến khủng hoảng trong mối quan hệ, đặc biệt là mối quan hệ hôn nhân hoặc cha mẹ và con cái (<1>)Do vậy viêc rất nhiều người trên thế giới đã tìm đến thiền định như một cách để giải tỏa những cảm xúc tiêu cực . Chỉ 10 phút mỗi ngày là đủ để mọi người quên đi những hoang mang, lo sợ ngoài kia và tìm lại bình yên trong tâm hồn mình <1> https://thanhnie.vn/giao-duc/vuot-qua-khung-hoang-tam-ly-do-dich-covid-19-1422412.html

Xem thêm: báo cáo tư vấn giám sát hoàn thành công trình


Hoạt động của 24 duyên (paccayo) trong danh, sắc pháp được minh họa, giải thích trong phần Vị trí Xiển minh Pāli (paṭṭhāna-Nidesa Pāli). Phần Pāli này thường được trùng tụng độc lập hay theo nhóm nhằm tán dương, cúng dường bậc Toàn tri.


"Các ảnh hưởng thường là stress kéo dài và mang tính bệnh lý, lâu hơn có thể dẫn tới các rối loạn tâm thần như lo âu, rối loạn giấc ngủ, trầm cảm... Ngoài ra, dịch bệnh cũng có thể ảnh hưởng đến khủng hoảng trong mối quan hệ, đặc biệt là mối quan hệ hôn nhân hoặc cha mẹ và con cái (<1>)Do vậy viêc rất nhiều người trên thế giới đã tìm đến thiền định như một cách để giải tỏa những cảm xúc tiêu cực . Chỉ 10 phút mỗi ngày là đủ để mọi người quên đi những hoang mang, lo sợ ngoài kia và tìm lại bình yên trong tâm hồn mình <1> https://thanhnie.vn/giao-duc/vuot-qua-khung-hoang-tam-ly-do-dich-covid-19-1422412.html


Brahmavihāra gọi là Phạm trú vì tâm của vị Phạm thiên thường trú trong từ, bi, hỷ, xả. Bốn tâm này còn được gọi là tứ vô lượng tâm.


Quyển Kinh này, nguyên của Đại đức “Préas Mahā Vimala Dhamma (Thong)”, Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Phạn Ngữ xứ Cao Miên trích dịch trong các kinh Phạn Ngữ và diễn giải, lại được Đại đức “Préas Uttama Munῑ (Oum-Sou)” Ban trưởng, Ban chuyên dịch Tam tạng Kinh Palῑ, khảo sát và nhuận sắc.


NỀN TẢNG CỦA HÀNH ĐỘNG PHƯỚC THIỆNBiên soạn: Bhikkhu Saddhammajotika Dhammacariya. Việt dịch: Bhikkhu Abhisiddhi – TK. Siêu Thành.


Hệ phái Theravāda ở Việt Nam có Nam tông Kinh và Nam tông Khmer. Theo số liệu thống kê năm 2017 do Tu nữ Quang Kiến ghi nhận, Nam tông Kinh có 132 ngôi chùa trải dài trên 24 tỉnh thành trong cả nước.


Chủ biên: Cố Thượng Tọa Thiện Minh

gmail.com

Xem thêm: rơm lúa là loại thức ăn cho vật nuôi nào

* Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCTyiwP5PP2c7Xmxrk3p0SLg