Tụng Kinh Quan Âm Cứu Khổ Cứu Nạn, Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Cứu Khổ


Việc tụng kinh, niệm Phật trong Phật giáo từ lâu đã trở thành một nét văn hóa tín ngưỡng của người Việt. Trong đó, niệm Kinh Quan Âm Cứu Khổ Cứu Nạn trong tục thờ cúng tượng Quan Âm Bồ Tát là một việc được nhiều Phật tử thực hiện trì tụng. 

Bởi Quan Âm là biểu tượng của sự từ bi, hướng thiện và luôn cứu độ chúng sinh. Trì tụng kinh Quan Âm giúp người tụng thể hiện sự mong cầu có thể tai qua, nạn khỏi, tiêu trừ bệnh tật và những phiền não, cửa ải, khó khăn chốn trần gian cũng như sự thành tâm, tin tưởng vào sự nhiệm màu của Bồ Tát.

Bạn đang xem: Tụng Kinh Quan Âm Cứu Khổ Cứu Nạn, Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Cứu Khổ

*

Tụng kinh Quan Âm Cứu Khổ Cứu Nạn là mong cầu sự bình an và niềm tin và Bồ Tát | tamkyrt.vn

Bài Kinh Quan Âm Cứu Khổ Cứu Nạn

Nam Mô Đại-từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quảng đại linh cảm Quán-Thế-Âm Bồ-Tát (3 lần)

Nam Mô Phật,

Nam Mô Pháp,

Nam Mô Tăng,

Bá thiên vạn ức Phật,

Hằng hà sa số Phật,

Vô lượng công đức Phật,

Phật cáo A-nan ngôn,

Thử kinh đại-thánh,

Năng cứu ngục tù,

Năng cứu trọng bịnh,

Năng cứu tam tai bá nạn khổ .

Nhược hửu nhơn tụng đắc nhất thiên biến,

Nhứt thân ly khổ nạn,tụng đắc nhứt vạn biến,

Hợp gia ly khổ nạn, Nam Mô Phật Lực uy,

Nam Mô Phật lực hộ , Sử nhơn vô ác tâm,

Linh nhơn thân đắc độ , Hồi quang Bồ-tát,

Hồi thiện Bồ-tát, A nậu đại thiên-vương,

Chánh-điện Bồ-Tát , Ma kheo ma kheo.

Thanh tịnh Tỳ-kheo,

Quán sự đắc tán,

Tư sự đắc hưu,

Xem thêm: đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng

Chư Đại Bồ-Tát,

Ngủ-bá A-La Hán,

Cứu-độ đệ-tử : (Họ tên tuổi ...)

và tất cả chúng sanh,

Nhất thân ly khổ nạn,

Tự ngôn Quán-Thế-Âm Bồ-Tát ân lạc bất tu giãi,

Cần tụng bá thiên vạn biến,

Tai nạn tự nhiên đắc giải thoát.

Tín thọ phụng hành.

Tức thuyết chơn-ngôn viết:

Kiêm Bà Kiêm Bà Đế,

Cầu Ha Cầu Ha Đế,

Đà La Ni Đế,

Ni Ha Ra Đế,

Tỳ Lê Nễ Đế,

Ma ha già đế,

Chơn Lăng Càng Đế,

Ta Bà Ha . O .

NAM-MÔ ĐẠI-TỪ ĐẠI-BI , TẦM THINH CỨU KHỔ CỨU NẠN,

LINH CẢM QUÁN-THẾ-ÂM MA-HA-TÁT

(Niệm câu chót 3 lần, 10 lần, hoặc 108 lần, càng nhiều, càng tốt. )

Những lưu ý khi niệm kinh Quan Âm Cứu Khổ Cứu Nạn

Việc niệm kinh Quan Âm Cứu Khổ Cứu Nạn, điều quan trọng nhất là phải thành tâm cũng như phải kiên trì và thực hiện sống theo tinh thần biểu tượng của Kinh. Khi niệm Kinh cần mặc quần áo nghiêm túc, chỉnh tề, ngồi thẳng và nhất niệm.

Xem thêm: bài phát biểu tại đại hội công đoàn cơ sở

*

Cần tìm hiểu và thỉnh tượng Quan Âm ở đơn vị uy tín | tamkyrt.vn

Ngoài ra, để thành tâm nguyện, tốt nhất nên niệm kinh trước tượng Quan Âm Bồ Tát. Và trước khi thỉnh tượng Quan Âm cần tìm hiểu rõ về các hiện thân cũng như tìm hiểu rõ về Ngài để có thể học theo tinh thần của Ngài. Ngoài ra, cần lựa chọn những nơi điêu khắc, tạo hình tượng Phật đá có am hiểu cũng như sự trân trọng đối với Phật pháp để thỉnh tượng.

Quý Phật tử có thể tham khảo qua các tác phẩm tượng đá điêu khắc ở Công ty Đá Mỹ Nghệ Trường Thanh. Với những nghệ nhân chuyên nghiệp, được đào tạo từ trường Đại học Mỹ Thuật TP HCM, chúng tôi mang đến những bức tượng Quan Âm cũng tượng 33 hóa thân Bồ Tát với nét điêu khắc tỉ mỉ, luôn đặt cái tâm và sự tôn trọng Phật Pháp vào từng tác phẩm. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline bên dưới để được tư vấn.