Kinh Phổ Môn Diễn Kệ Mp3 Thích Huệ Duyên Tụng Niệm, Thầy Thích Huệ Duyên

*

*


Bạn đang xem: Kinh Phổ Môn Diễn Kệ Mp3 Thích Huệ Duyên Tụng Niệm, Thầy Thích Huệ Duyên

KINH TỤNG - SÁM VĂN

THƯỢNG TỌA THÍCH HUỆ DUYÊN B Bốn Mươi Tám Nguyện của Phật A Di Đà. (01) N Niệm Nam Mô A Di Đà Phật. (01) K Kinh A Di Đà Diễn Kệ. (01) Kinh Dược Sư. (01) (02) Kinh Di Giáo. (01) Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Kinh Địa Tạng. (01) (02) (03) (04) (05) (06) Kinh Hồng Danh Sám Hối. (01) (02) Kinh Niệm Phật Ba La Mật. (01) (02) (03) (04) (05) (06) Kinh Phổ Môn Diễn Kệ. (01) Kinh Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm. (01) Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng. (01) Kinh Sám Hối Diệt Tội. (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) Kinh Thiện Ác Nhân Quả. (01) (02) Kinh Vu Lan. (01) L Liên Hoàng Sám Nguyện. (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) M Mục Liên Sám Pháp. (01) (02) (03) (04) (05) (06) T Từ Bi Thủy Sám. (01) (02) (03) (04) Thi Văn Giáo Lý. (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) SÁM VĂNTác Giả: Thanh Sĩ A Ánh Sáng Từ Bi. (01) (02) (03) (04) C Con Thuyền Đại Đạo. (01) (02) (03) (04) Đ Đã Chết Mà Sống. (01) (02) (03) (04) Đâu Là Phàm Thánh. (01) (02) (03) (04) (05) Đêm Liên Hoa. (01) (02) (03) (04) Đời Mạt Pháp. (01) (02) (03) (04) Đường Giải Thoát. (01) (02) (03) (04) H Hởi Quê Nhà. (01) (02) (03) L Là Phật Tử. (01) (02) (03) (04) Lời Vàng Trong Mộng. (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) R Rằm Tháng 10. (01) (02) (03) (04) (05) (06) T Thần Cơ Thật Luận. (01) (02) (03) (04) Tiếng Nói Trong Hoa Sen. (01) (02) (03) (04) Tình Đạo Phật. (01) (02) (03) (04) Tôi Không Quên. (01) (02) (03) (04) V Vạn Niên Huynh Đệ. (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)

*
Trở Lại Đầu Trang

*

Xem thêm: đề kiểm tra môn tiếng việt lớp 2 theo thông tư 22 violet


*
*
*


Xem thêm: đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh thanh hóa

*
Xem tốt nhất trên trình duyệt IE 8 với độ phân giải từ 1420 x 750 trở lên Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Việt Nam Tại Ottawa - Hiếu Giang Ni Tự - www.HieuGiang.netMọi Ý Kiến Đóng Góp Xin Vui Lòng Liên Lạc Với Ban Biên Tập Qua Điạ Chỉ Email - Phật Tử Giác Tiên: Dao_Huy_Bui