liên xô và các nước đông âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ 20

I. Liên Xô và những nước Đông Âu từ thời điểm năm 1945 cho tới trong số những năm 70

1. Liên Xô

Bạn đang xem: liên xô và các nước đông âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ 20

a. Công cuộc phục sinh tài chính (1945 - 1950) 

* Bối cảnh: Liên Xô bị tổn thất áp lực sau CTTG II (khoảng 27 triệu con người bị tiêu diệt, hàng trăm ngàn TP.HCM, làng mạc mạc, xí nghiệp sản xuất bị phá huỷ huỷ). Các nước tư bạn dạng vây hãm tài chính, xa lánh chủ yếu trị.

Liên Xô bị tàn phá huỷ vì thế Chiến tranh giành toàn cầu loại hai

=> Để xử lý những trở ngại bên trên, Liên Xô đưa ra plan 5 năm nhằm mục tiêu phục sinh tài chính, hàn gắn chỗ bị thương cuộc chiến tranh (1946 – 1950).

* Thành tựu công ty yếu:

- Liên Xô vẫn hoàn thành xong plan 5 năm phục sinh tài chính (1946 – 1950) trước thời hạn 9 mon. Đến năm 1950:

Sản lượng công nghiệp: tăng 73%

+ Sản lượng nông nghiệp: đạt nút trước cuộc chiến tranh.

+ Khoa học tập – kĩ thuật: Năm 1949, Liên Xô sản xuất thành công xuất sắc bom vẹn toàn tử, đánh tan thế độc quyền vũ trang phân tử nhân của Mĩ.

Liên Xô test thành công xuất sắc bom vẹn toàn tử

b. Liên Xô kế tiếp thiết kế công ty nghĩa xã hội (từ năm 1950 cho tới nửa đầu trong những năm 70)

Liên Xô tổ chức những plan lâu năm nhằm mục tiêu thiết kế Chủ nghĩa xã hội và đạt nhiều trở thành tựu:

* Kinh tế

-  Liên Xô trở nên cường quốc công nghiệp xếp thứ nhì toàn cầu (sau Mĩ).

+ Chiếm khoảng tầm 20% tổng sản lượng công nghiệp toàn toàn cầu.

+ Đi đầu trong tương đối nhiều ngành công nghiệp cần thiết.

- Sản lượng nông sản trong mỗi năm 60 (thế kỉ XX) tăng tầm 16%/năm.

* Về khoa học tập - kĩ thuật:

- Năm 1957:  Liên Xô là nước trước tiên phóng thành công xuất sắc vệ tinh ranh tự tạo.

- Năm 1961: phóng tàu thiên hà Phương Đông đem ngôi nhà du hành thiên hà I. Gagarin cất cánh vòng xung quanh Trái Đất, mở màn kỉ vẹn toàn đoạt được thiên hà của loại người.

Yury Gararin, du hành gia trước tiên nhập lịch sử dân tộc nhân loại

* Về xã hội: có nhiều phát triển thành đổi

- Chính trị kha khá ổn định lăm le.

- Tỷ lệ người công nhân chiến 55% số người lao đông đúc toàn nước.

- Trình phỏng học tập vấn của những người dân được nâng lên (3/4 số dân sở hữu chuyên môn trung học tập và đại học).

* Về đối ngoại: Liên Xô tiến hành quyết sách bảo đảm độc lập toàn cầu, cỗ vũ trào lưu giải tỏa dân tộc bản địa và giúp sức những nước xã hội công ty nghĩa.

 Ý nghĩa

- Củng cố và đẩy mạnh sức khỏe mang đến việt nam Xô ghi chép và giúp sức những nước XHCN.

- Nâng cao đáng tin tưởng và địa điểm của Liên Xô bên trên ngôi trường quốc tế.

- Liên Xô trở nên nước Xã hội công ty nghĩa lớn số 1 và là nơi dựa mang đến trào lưu cách mệnh.

Xem thêm: phân tích bài thơ đây thôn vĩ dạ của hàn mặc tử

2. Các nước Đông Âu (Đọc thêm)

a. Sự Ra đời những việt nam dân người chủ sở hữu dân Đông Âu

- Trong trong những năm 1944 - 1945, cùng theo với cuộc tấn công truy kích quân team vạc xít của Hồng quân Liên Xô, quần chúng những nước Đông Âu vẫn nổi dậy giành cơ quan ban ngành xây dựng nước dân người chủ sở hữu dân. Cộng hòa Nhân dân Ba Lan (1944), Cộng hòa Nhân dân Rumani (1944),...

- Riêng ở Đông Đức, với việc giúp sức của Liên Xô, mon 10 - 1949 nước Cộng hòa Dân công ty Đức được xây dựng.

- Trong trong những năm 1945 - 1949, những việt nam dân người chủ sở hữu dân tổ chức cải tân ruộng khu đất, xóa khỏi chính sách sở hữu ruộng khu đất của địa công ty, quốc hữu hóa những xí nghiệp sản xuất rộng lớn của quốc tế, phát hành những quyền tự tại, dân công ty, nâng cấp và nâng lên cuộc sống quần chúng.

=> Chính quyền quần chúng được gia tăng tầm quan trọng chỉ dẫn của những đảng nằm trong sản càng ngày càng được xác định.

Lược loại những nước dân người chủ sở hữu dân Đông Âu sau Chiến tranh giành toàn cầu loại hai

b. Công cuộc thiết kế công ty nghĩa xã hội ở những nước Đông Âu

- Trong trong những năm 1950 - 1975, những nước Đông Âu vẫn tiến hành nhiều plan 5 năm nhằm mục tiêu thiết kế hạ tầng vật hóa học - kinh nghiệm của công ty nghĩa xã hội nhập tình hình trở ngại phức tạp.

- Với sự giúp sức sở hữu hiệu suất cao của Liên Xô và sự nỗ lực vượt qua của quần chúng, những nước Đông Âu vẫn giành được rất nhiều trở thành tựu to lớn rộng lớn.

+ Tiến hành thiết kế nền công nghiệp, năng lượng điện khí hóa toàn nước, nâng sản lượng công nghiệp lên bộp chộp hàng trăm phiên.

+ Nông nghiệp cách tân và phát triển nhanh gọn, đáp ứng nhu cầu nhu yếu hoa màu và đồ ăn thức uống của quần chúng.

+ Trình phỏng khoa hoc - kinh nghiệm được thổi lên rõ rệt rệt.

=> Từ những nước nghèo khổ, những nước xã hội công ty nghĩa Đông Âu đang trở thành những vương quốc - nông nghiệp.

3. Quan hệ liên minh trong những nước xã hội công ty nghĩa ở châu Âu (Đọc thêm)

a. Quan hệ tài chính khoa học tập - kĩ thuật

- Ngày 8 - 1 - 1949, Hội đồng cứu giúp tài chính (SEV) được xây dựng với việc nhập cuộc của những nước xã hội công ty nghĩa ở châu Âu là: Liên Xô, Anbani, Ba Lan, Bungari, Hungari, Tiệp Khắc, Rumani;

- Mục chi phí của SEV là đẩy mạnh sự liên minh trong những nước xã hội công ty nghĩa, xúc tiến sự tiến bộ cỗ về tài chính và kinh nghiệm, thu hẹp dần dần sự chênh chếch về chuyên môn cách tân và phát triển tài chính trong những nước member, không ngừng nghỉ nâng lên nút sinh sống của quần chúng.

b. Quan hệ chủ yếu trị - quân sự

- Ngày 14 - 5 - 1955, đại biểu của những nước Anbani, Ba Lan, Cộng hòa dân công ty Đức, Hungari, Liên Xô, Tiệp Khắc, Rumani phù hợp bên trên Vacsava nằm trong kí kết Hiệp ước hữu hảo liên minh cứu giúp khắc ghi sự Ra đời của Tổ chức Hiệp ước Vacsava.

- Mục chi phí là trở thành lâp liên minh chống thủ về quân sự chiến lược và chủ yếu trị của những nước xã hội công ty nghĩa châu Âu.

- Tổ chức Hiệp ước Vacsava sở hữu tầm quan trọng to lớn rộng lớn trong các công việc lưu giữ gìn độc lập, bình yên ở châu Âu và toàn cầu.

- Sự vững mạnh của Liên Xô và những nước member vẫn tạo ra thế thăng bằng về sức khỏe quân sự chiến lược trong những nước xã hội công ty nghĩa và những nước tư bạn dạng công ty nghĩa đầu trong những năm 70.


Mở rộng

Những trở thành tựu của Liên Xô và Đông Âu hiệu quả cho tới tham ô vọng của Mĩ sau Chiến tranh giành toàn cầu loại hai:

- Một trong mỗi tiềm năng cần thiết nhất của Mĩ nhập kế hoạch toàn thế giới là: ngăn ngừa và tiến bộ cho tới xóa khỏi công ty nghĩa xã hội bên trên toàn cầu với tham ô vọng cại trị toàn cầu.

- Tuy nhiên, những trở thành tựu Liên Xô và Đông Âu đạt được nhập công việc thiết kế công ty nghĩa xã hội vẫn gia tăng sức khỏe của phe xã hội công ty nghĩa, thực hiện hòn đảo lộn kế hoạch toàn thế giới của Mĩ, Mĩ khó khăn hoàn toàn có thể tiến hành được tiềm năng của tôi.


ND chính

- Công cuộc phục sinh tài chính (1945 - 1950) của Liên Xô sau Chiến tranh giành toàn cầu loại nhì.

- Liên Xô thiết kế công ty nghĩa xã hội (từ năm 1950 cho tới nửa đầu trong những năm 70) đạt nhiều trở thành tựu to lớn rộng lớn.

- Sự Ra đời và công việc thiết kế công ty nghĩa xã hội ở những nước Đông Âu.

Xem thêm: tuyên bố thế giới về...trẻ em

- Quan hệ liên minh trong những nước xã hội công ty nghĩa ở châu Âu.

- Những trở thành tựu của Liên Xô và Đông Âu hiệu quả cho tới tham ô vọng của Mĩ sau Chiến tranh giành toàn cầu loại nhì.

Liên Xô và những nước Đông Âu từ thời điểm năm 1945 cho tới trong số những năm 70