lộ tòng kim dạ bạch, nguyệt thị cố hương minh.

Tuyển tập dượt chung

Một số bài bác nằm trong kể từ khoá

Một số bài bác nằm trong tác giả

Đăng vị Vanachi nhập 28/10/2005 02:21, tiếp tục sửa 3 thứ tự, thứ tự cuối vị Vanachi nhập 11/07/2009 00:03

Bạn đang xem: lộ tòng kim dạ bạch, nguyệt thị cố hương minh.

月夜憶舍弟

戍鼓斷人行,
秋邊一雁聲。
露從今夜白,
月是故鄉明。
有弟皆分散,
無家問死生。
寄書長不達,
況乃未休兵。

Nguyệt dạ ức xá đệ

Thú cổ đoạn nhân hành,
Thu biên nhất nhạn thanh.
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố quốc minh.
Hữu đệ giai phân giã,
Vô gia vấn tử sinh.
Ký thư ngôi trường bất đạt,
Huống nãi vị hưu binh.

Dịch nghĩa

Tiếng trống trải điểm bốt thú vang lên, không thể ai dám hỗ tương,
Một giờ nhạn kêu ở vùng biên thuỳ ngày thu.
Từ tối ni trở chuồn, sương móc rơi White xoá,
Trăng vẫn sáng sủa bên trên quê ngôi nhà.
Có những em trai, tuy nhiên đều ly giã,
Không còn ngôi nhà nhằm nhưng mà căn vặn thăm hỏi bọn chúng còn sinh sống hoặc tiếp tục bị tiêu diệt.
Gửi thư về, tuy nhiên thư thông thường ko cho tới điểm,
Huống chi cuộc chiến tranh vẫn còn đấy ko thôi.


(Năm 759)

Xếp theo:

Trang nhập tổng số 2 trang (18 bài bác trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Trống dồn dứt vết chân đi;
Nhạn thu một giờ biên thùy bi thảm.
Đêm ni sương White tiếp tục rơi,
Quê xưa giờ vẫn sáng sủa ngời bóng trăng.
Có em, đều tiếp tục phân chia tan;
Không ngôi nhà nhưng mà cho tới căn vặn thăm hỏi mất mặt còn.
Gửi thư, chẳng biết cho tới luôn luôn,
Huống chi chinh chiến ni còn ko thôi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố quốc minh.

Trống trận dồn mau cản bước người
Vào thu biên ải nhạn than thở trời
Tha phương tối phủ mùng sương trắng
Cố quận trăng soi ánh tỏ ngời
Em đấy, dịu dàng nhưng mà cơ hội biệt
Nhà đâu, sinh sống bị tiêu diệt biết điểm này ?
Gửi thư thăm hỏi động viên hoài ko đến
Binh lửa tràn ngập rực mọi nơi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố quốc minh.

Xem thêm: bài thu hoạch quốc phòng an ninh đối tượng 4 nam 2016 violet

Lữ hành giới hạn bước, hồi trống trải khua,
Biên ải thu buồn giờ nhạn thưa.
Sương bạc tối ni phơi bầy khu đất khách hàng,
Trăng thanh trời ấy rọi quê xưa.
Có em, phiêu dạt tìm hiểu từng nẻo,
Không ngôi nhà, sinh sống thác căn vặn nằm trong ai.
Thư gởi tiếp tục lâu nhưng mà không tới,
Huống chi chinh chiến hẳn còn nhiều năm.

Trống điểm người chuồn dứt,
Ải thu nhạn gọi buồn.
Từ tối ni, móc White,
Soi vùng cũ, trăng tròn trĩnh.
Em với, đều phân giã,
Nhà đâu căn vặn mất mặt còn.
Gửi thư hoài chẳng cho tới,
Huống nữa lửa binh dồn.


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Hoàng Trung Thông, NXB Văn học tập, 1962

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố quốc minh.

Trống canh vang đứt ruột đứt gan người,
Cảnh thu biên ải ngùi ngùi nhạn kêu;
Đêm ni sương White xài điều,
Ánh trăng vằng vặc lưu giữ chiều cố quốc.
Có em cơ hội trở niềm thương,
Nhà ko, sinh sống bị tiêu diệt tinh tường lắm thay!
Thư chuồn bằn bặt mon ngày,
Nữa chi chinh chiến bấy chầy ko thôi!

Trống bốt đòi hỏi đoạn người chuồn,
Biên thùy giờ nhạn sầu bi thu về.
Đêm ni sương White tư bề,
Ánh trăng vẫn sáng sủa vùng quê nhà bản thân.
Các em ly giã điêu linh,
Nhà tan, chẳng biết tử sinh vùng này.
Thư về ko chút âm hao
Chiến giành còn mãi lúc nào mới mẻ yên ổn.

Xin sửa lại title mang đến đúng
 
 月夜憶舍弟 Nguyệt dạ  ức xá đệ

舍 弟  shè dì  ㄕㄜˋ ㄉ-ˋ  xá đệ   my younger brother

Đồn thú trống trải vang lộ vắng ngắt người,
Biên thùy cái nhạn khóc thu ơi.
Đường tối sương White tù mù bóng,
Quê cũ trăng cùn lặng lẽ soi.
Các đệ xác xơ phân giã cả
Không ngôi nhà phiền lòng tử sinh thôi.
Gởi thơ chẳng biết khi nào cho tới
Hà huống lửa binh vẫn ngập trời.

Xem thêm: tiến hành thí nghiệm xà phòng hóa tristearin theo các bước sau

Trống dồn giới hạn bước người chuồn,
Biên thùy một giờ nhạn thu óc nùng.
Đêm ni White xóa sương rơi,
Trăng vàng soi sáng sủa khu đất trời quê xưa.
Em trai xa cách cơ hội dặm ngôi trường,
Không ngôi nhà thăm hỏi động viên mang đến tường tử sinh.
Thư chuồn mãi chẳng cho tới người,
Huống chi binh lửa ngập trời ko thôi.

Trống bốt dứt bước người đi
Trời thu biên ải kêu gì nhạn ơi
Đêm ni sương White giàn giụa trời
Hỏi rằng trăng với sáng sủa điểm quê nhà
Anh em từng đứa một xa
Có ngôi nhà đâu nhằm cho tới nhưng mà rẽ thăm
Thư chuồn biền biệt tương đối tăm
Chiến chinh sương lửa mon năm phung phí tàn

Trang nhập tổng số 2 trang (18 bài bác trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối