mạ kền cho một bề mặt kim loại có diện tích 40cm2

Câu hỏi:

28/05/2020 28,509

Mạ kền cho 1 mặt phẳng sắt kẽm kim loại với diện tích S 40 cm2 bằng năng lượng điện phân. sành Ni = 58 hóa trị 2, D=8,9.103 kg/m3. Sau một phần hai tiếng bề dày của lớp kền là 0,03 mm. Dòng năng lượng điện qua chuyện bình năng lượng điện phân với cường độ: 

Bạn đang xem: mạ kền cho một bề mặt kim loại có diện tích 40cm2

Chọn B

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hiện tượng rất rất dương tan xẩy ra khi năng lượng điện phân dung dịch:

A. muối bột sắt kẽm kim loại với anốt thực hiện vày sắt kẽm kim loại. 

B. axit với anốt thực hiện vày sắt kẽm kim loại cơ. 

C. muối bột sắt kẽm kim loại với anốt thực hiện vày sắt kẽm kim loại cơ. 

D. muối bột, axit, bazo với anốt thực hiện vày sắt kẽm kim loại.

Câu 2:

Một mạch năng lượng điện như hình vẽ. R=12 Ω, Đ:6V-9W; bình năng lượng điện phân CuSO4 với anot vày Cu; ξ=9 V, r=0,5 Ω.  Đèn sáng sủa thông thường, lượng Cu phụ thuộc vào catot từng phút là bao nhiêu:

A. 25 mg

B. 36 mg

C. 40 mg

D. 45 mg

Câu 3:

Nguyên nhân thực hiện xuất hiện nay những phân tử đem năng lượng điện tự tại nhập hóa học năng lượng điện phân là do:

A. sự tăng sức nóng chừng của hóa học năng lượng điện phân 

B. sự chênh nghiêng năng lượng điện thế thân thiện nhì năng lượng điện cực 

C. sự phân ly cùa những phân tử hóa học tan nhập dung môi 

Xem thêm: cách tính diện tích xung quanh của hình lập phương

D. sự trao thay đổi electrón với những năng lượng điện cực

Câu 4:

Một bình năng lượng điện phân chứa chấp hỗn hợp muối bột sắt kẽm kim loại với năng lượng điện rất rất thực hiện vày chủ yếu sắt kẽm kim loại cơ. Cho loại điện 0,25 A chạy qua chuyện trong một giờ thấy lượng catot tăng xấp xỉ 1g. Hỏi những năng lượng điện rất rất thực hiện vày gì trong số kim loại: Fe A1=56, n1=3; đồng A2=64, n2=2; bạc A3=108, n3=1 và kẽm A4=65, n4=2.

A. Fe.

B. đồng.

C. bạc.

D. kẽm.

Câu 5:

Muốn mạ niken cho 1 khối trụ vày Fe với đàng kính 2,5 centimet cao 2 centimet, người tao người sử dụng trụ này thực hiện catot và nhúng nhập hỗn hợp muối bột niken của một bình năng lượng điện phân rồi cho tới loại năng lượng điện 5 A chạy qua chuyện nhập 2 tiếng đồng hồ, đôi khi tảo khối trụ nhằm niken phủ đều. Tính chừng dày lớp niken phủ bên trên tấm Fe biết niken có A=59, n=2, D=8,9.10-3 kg/m3

A. 0,787 mm

B. 0,656 mm

C. 0,434 mm

D. 0,212 mm

Câu 6:

Một tấm sắt kẽm kim loại với diện tích S 120 cm2 đem mạ niken được tạo catot của bình năng lượng điện phân hỗn hợp muối bột niken với anot thực hiện vày niken. Tính bề dày của lớp niken được mạ biết loại năng lượng điện qua chuyện bình năng lượng điện phân với độ mạnh 0,3A chạy qua chuyện nhập 5 giờ, niken với A = 58,7; n = 2; D = 8,8.103kg/m3:

A. 0,021mm

B. 0,0155mm

C. 0,012mm

Xem thêm: kể lại truyện sơn tinh thủy tinh bằng lời của em

D. 0,0321