ma trận đề kiểm tra môn toán lớp 3 theo thông tư 22 violet

(Tài liệu không được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Hạ Nhi (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:24' 25-03-2017
Dung lượng: 115.5 KB
Số lượt tải: 1764

Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GD&ĐT YÊN ĐỊNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN GIANG
MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN CUỐI KỲ II- LỚP 3
NĂM HỌC năm 2016 – 2017
I. Ma trận đề đánh giá Cuối học tập kì II, lớp 3

Mạch kỹ năng và kiến thức,
kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
TổngTN
KQ
TL
TN
KQ
TL
TN
KQ
TL
TN
KQ
TL
TNKQ
TL

Số và phép tắc tính: nằm trong, trừ nhập phạm vi 100 000; nhân, phân tách số với cho tới năm chữ số với (cho) số với cùng 1 chữ số.
Số câu
2

2

2


1
6
1


Số điểm
1,0

1,0

2,0


1,0
5,0
1,0

Đại lượng và đo đại lượng: ki-lô-gam, gam;tiền VN.. Xem đồng hồ
Số câu


2

2Số điểm


1,0

1,0


Yếu tố hình học:góc vuông, góc ko vuông, hình chữ nhật, hình vuông vắn chu vi và diện tích S.
Số câu
2

2

4Số điểm
1,0

1,0

1,0


Giải vấn đề vị nhị phép tắc tính
Số câu

11


Số điểm

2,02’0

Tổng
Số câu
4

6
2

1

1
12
2


Số điểm
2,0

3,0

2,0
2,0

1,0
7,0
3,0


II. MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN CUỐI KỲ II- LỚP 3

TT
Chủ đề
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Cộng

1
Số và phép tắc tính: nằm trong, trừ nhập phạm vi 100 000; nhân, phân tách số với cho tới năm chữ số với (cho) số với cùng 1 chữ số.
Số câu
2
2
2
1
7Câu số
1;7
2 ;6
8 ;10
13


2
Đại lượng và đo đại lượng: ki-lô-gam,
Số câu

1


1Câu số

4
2
tiền VN.. Xem đồng hồ
Số câu

1


1Câu số

11
3
Yếu tố hình học:góc vuông, góc ko vuông, hình chữ nhật, hình vuông vắn chu vi và diện tích S.
Số câu
2
2


4Câu số
3;9
12;5
4
Giải vấn đề vị nhị phép tắc tính
Số câu


1

01Câu số


14TS
TS câu
04
06
03
1
14

PHÒNG GD&ĐT YÊN ĐỊNH
TRƯỜNG TH YÊN GIANG

Xem thêm: ý nghĩa của động vật đối với đời sống con người

KIỂM TRA CUỐI KỲ II MÔN TOÁN - LỚP 3
NĂM HỌC năm 2016 - 2017
(Thời gian giảo thực hiện bài: 40 phút)

Họ và tên: …………………………..………………….............................Lớp: 3...
GV coi (chữ kí, chúng ta tên):…………………………......................................……
GV chấm (chữ kí, chúng ta tên):…………………………........................................
Điểm Nhận xét của thầy (cô) giáoI.Phần trắc nghiệm (7 điểm) (Khoanh tròn trĩnh nhập vần âm bịa trước đáp án chính.)

Bài 1. (0.5đ).  Trong những số: 42 078, 42 075, 42 090, 42 100, 42 099, 42 109, 43 000. Số lớn số 1 là:
A. 42 099               B. 43 000              C. 42 075             D. 42 090

Bài 2.(0.5đ).   Giá trị của biểu thức 2342 + 403 x 6 là:

Xem thêm: download bài tập ngữ pháp tiếng anh theo chuyên đề

A. 4660                  B. 4760                 C. 4860                  D 4960

Bài 3. (0.5đ).  Hình vuông với cạnh 3cm. Diện tích hình vuông vắn là:

A. 6cm2                  B. 9cm                  C