mẫu 3.14 đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in


Trước Khi thực hiện thủ tục bịa đặt in hóa đơn GTGT lượt đầu chúng ta cần làm đơn đề xuất dùng hóa đơn GTGT bịa đặt in, tự động in hình mẫu 3.14 (Ban hành tất nhiên Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Sở Tài chính) để trình lên phòng ban thuế.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc
 
 ........, ngày ....... mon .......năm  .......
 
 
ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN GTGT để in
(tự in, bịa đặt in) 

            Kính gửi: ....(Tên phòng ban thuế vận hành trực tiếp)…….
 
Tên người nộp thuế: ....
Công ty kế toán tài chính Thiên Ưng...
Mã số thuế: ...............
0106208569.......................
Địa chỉ trụ sở chủ yếu (
Ghi bám theo ĐK thuế) ....................
Địa chỉ nhận thông tin thuế (
Ghi bám theo ĐK thuế).................
Số Smartphone liên hệ:
+ Cố định: ......
0984.322.539...........
+ Di động: ......
0984.322.539............
Người thay mặt bám theo pháp lý (
Ghi bám theo ĐK thuế)....................
Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề ngỗng marketing chính:  ...............
Đào tạo nên kế toán tài chính thực hành thực tế.........................
     Qua phân tích những văn bạn dạng quy phạm pháp lý quy lăm le về hóa đơn, Cửa Hàng chúng tôi nhận biết đang được đáp ứng đủ ĐK và để được dùng hóa đơn .....
GTGT đặt in.
     Chúng tôi đề xuất ... (
tên phòng ban thuế vận hành trực tiếp) đồng ý cho tới Cửa Hàng chúng tôi dùng hóa hóa đơn ......GTGT đặt in.

          Chúng tôi khẳng định dùng hóa đơn ....GTGT đặt in theo đích quy lăm le.

          Nếu vi phạm, tổ chức triển khai nài trọn vẹn phụ trách trước pháp lý./.

Xem thêm: cấu tạo hình ống nan xương ở đầu xương xếp vòng

Xem thêm: dap an de thi tuyen sinh lop 10 nam 2018 mon toan

Bạn đang xem: mẫu 3.14 đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in

  NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 
                                                                ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
  (Ký, ghi rõ rệt bọn họ tên; chuyên dụng cho và đóng góp vết (nếu có))

Tải về bên trên đây:

__________________________________________________